Paleontolog viser frem utgravingsfunn.
Yrkesbeskrivelse

Paleontolog

favoritt ikon

En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.

Paleontologi er en videreutdanning for geologer og biologer.

Som paleontolog kan du spesialisere deg innen områder som mikropaleontologi, der man tar i bruk mikroskop for å se fossilene, og palynologi, hvor du studerer fossile pollen og sporer. Ved å studere fossilene eller bergartene de finner, kan paleontologene få informasjon om alderen på bergarter, hvilke dyr som levde på jorden før oss og hvordan klimaet har endret seg over mange tusen år.

Arbeidsoppgaver for en paleontolog:

  • utgraving og feltarbeid
  • konservering av fossiler
  • forskning
  • stille ut fossiler
  • formidling
  • undervisning
  • utstilling

Hvor jobber paleontologer?

Mange paleontologer jobber i olje- og gassindustrien med kategorisering og definering av bergarter, mens andre jobber med formidling og undervisning i skolen eller på museer. Mange paleontologer er ansatt som forskere ved universiteter og er med på utgravinger, mens andre kan være ansatt i forvaltningen.

Personlige egenskaper

En paleontolog bør være nysgjerrig, ha gode analytiske evner og være flink til å kommunisere. Gode engelskkunnskaper er også en fordel. Paleontologer bør kunne jobbe like godt selvstendig som sammen med andre.

Utdanning

Paleontologi er ikke et eget fag, men hører inn under geologi eller biologi.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Lønnen til en paleontolog vil avhenge av utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsplass, arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Som forsker med doktorgrad ved en statlig institusjon vil lønnen ligge på 490 900 – 650 200 kroner i året. Ved oppnådd professorkompetanse vil du tjene fra 611 700 kroner i året. (Kilde: Hovedtariffavtalen i staten 2016-2018)