Image
Paleontolog viser frem utgravingsfunn.

Yrkesbeskrivelse

Paleontolog

En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.

Paleontologi er en videreutdanning for geologer og biologer.

Som paleontolog kan du spesialisere deg innen områder som mikropaleontologi, der man tar i bruk mikroskop for å se fossilene, og palynologi, hvor du studerer fossile pollen og sporer. Ved å studere fossilene eller bergartene de finner, kan paleontologene få informasjon om alderen på bergarter, hvilke dyr som levde på jorden før oss og hvordan klimaet har endret seg over mange tusen år.

Vanlige arbeidsoppgaver for en paleontolog:

  • utgraving og feltarbeid
  • konservering av fossiler
  • forskning
  • stille ut fossiler
  • formidling
  • undervisning
  • utstilling

Hvor jobber paleontologer ?

Mange paleontologer jobber i olje- og gassindustrien med kategorisering og definering av bergarter, mens andre jobber med formidling og undervisning i skolen eller på museer. Mange paleontologer er ansatt som forskere ved universiteter og er med på utgravinger, mens andre kan være ansatt i forvaltningen.

Personlige egenskaper

En paleontolog bør være nysgjerrig, ha gode analytiske evner og være flink til å kommunisere. Gode engelskkunnskaper er også en fordel. Paleontologer bør kunne jobbe like godt selvstendig som sammen med andre.

Utdanning

Paleontologi er ikke et eget fag, men hører inn under geologi eller biologi.

Etter og videreutdanning
Kurs i paleontologi ved Naturhistorisk museum i Oslo

Lønn

Lønnen til en paleontolog vil avhenge av utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsplass, arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Som forsker med doktorgrad ved en statlig institusjon vil lønnen ligge på 534 400 – 702 100 kroner i året. Ved oppnådd professorkompetanse vil du tjene fra 637 900 kroner i året. (Kilde: Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022)

Bedrifter

Paleontolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2114118 - PALEONTOLOG

Sist kvalitetssikret den 02. februar 2022, av Norsk senter for paleontologi