Image
En sexolog i samtale med et par
Lenke
Adobe stock / Pressmaster

Yrkesbeskrivelse

Sexolog

En sexolog gir råd og veiledning, og hjelper deg med å løse eller mestre seksuelle problem.

Som sexolog kan jobbe med å gi informasjon og opplæring om prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. Du kan også gi råd til enkeltpersoner eller par om seksuelle problemer som kan oppstå. Det kan for eksempel være seksuelle funksjonsvansker, problem med lyst, identitetsutfordringer tilknyttet kjønn og seksualitet, eller problemer som oppstår i forbindelse med sykdom eller traumer.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • rådgivning og veiledning med enkeltpersoner eller par
  • forelese på på skoler, organisasjoner, helsestasjoner eller andre arena
  • gi informasjon på skoler, sykehus
  • basert på grunnutdanning, drive med terapi

Tittelen "sexolog" er ikke beskyttet. Det vil si at alle som jobber med informasjon og rådgivning om seksuelle problemer kan kalle seg sexologer.

I Norge finnes det en privat godkjenningsordning for sexologer, NACS, som står for Nordic Association for Clinical Sexology. For å bli godkjent må du oppfylle krav til utdannelse og praksis. Når du er godkjent kan du bruke bokstavene NACS etter tittelen.

Hvor jobber ?

Mange sexologer har egen privat praksis. Noen sykehus, og helsestasjoner, familievernkontor eller ulike organisasjoner ansetter også sexologer.

Personlige egenskaper

Du må være interessert i relasjoner og andre mennesker. Du må kunne sette seg inn i andres ståsted og være åpen.

Bedrifter

Sexolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 10. desember 2021, av Norsk forening for klinisk sexologi