Gjennomgått i samarbeid med Fellesorganisasjonen 19. november 2021

Barnevernspedagog

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Arbeidsoppgaver

Barnevernspedagogenes arbeidsfelt er omfattende og variert. Som barnevernspedagog kan du jobbe tett på barn og unge, men også være saksbehandler og leder innen barnevernssektoren.

Barnevernspedagoger arbeider med omsorg, forebygging og konfliktløsing. De prøver å finne gode løsninger for barn og unge som har sosiale og psykiske problemer, eller som står i fare for å få det.

Barnevernspedagoger kan jobbe som blant annet:

 • leder, saksbehandler og miljøterapeuter innen alle områder i barnevernssektoren
 • institusjonsleder eller miljøterapeut i barne- og ungdomspsykiatrien
 • institusjonsleder eller miljøterapeut i rusinstitusjoner
 • miljøterapeut i skolen
 • innen forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Vanlige arbeidsoppgaver kan være

 • administrativt arbeid, som saksbehandling.
 • oppfølging av enkeltindivider faglig og sosialt med pedagoger 
 • kartlegging av behov for hjelp og lage individuelle oppfølgingsplaner
 • gjennomføre aktiviteter og samtaler 

Barnevernspedagoger som jobber i omsorgs- og behandlingsinstitusjoner arbeider ofte turnus

Hvor jobber barnevernspedagoger?

De fleste stillingene innenfor barnevernet er i dag offentlige, men barnevernspedagogen jobber også innen privat barnevernssektor. Mange stillinger er underlagt kommunenes barnevernstjeneste. Det er i stadig økende grad flere barnevernsinstitusjoner som er drevet av private aktører eller virksomheter. En annen stadig voksende sektor er barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner som er drevet i statlig regi.

Hvordan er det å jobbe som barnevernspedagog?

Intervjuer

Portrettbilde av en jente med blondt hår og en rosa topp. I bakgrunnen er noen trær og en grønn plen

Barnevernspedagog

Malin Sofie Jørgensen

– Det som virkelig er avgjørende for å kunne jobbe i dette yrket, er at en har et brennende ønske om å hjelpe og støtte familier som virkelig trenger det, forteller barnevernspedagog Malin Sofie Jørgensen.
Portrettbilde av barnevernspedagog Simen Risbøl

Barnevernspedagog

Simen Risbøl

– Jobben min går ut på å utøve den daglige omsorgen for ungdommene og skape god struktur i hverdagen deres, sier Simen Risbøl.

Viktige egenskaper for en barnevernspedagog

Evnen til å skape tillit er antakelig den viktigste forutsetning for å bli barnevernspedagog. Tillit er viktig for å oppnå kontakt med barn og unge i krise. Det daglige arbeidet stiller store krav til deg som person, både faglig og etisk. Du må ha gode samarbeidsevner, og du må kunne håndtere konflikter på en god måte.

Hva tjener barnevernspedagoger?

Hvordan utdanner du deg til barnevernspedagog?

Hva jobber barnevernspedagogutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 662117 - Bachelor, barnevern, treårig
 • 662114 - Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi
 • 662102 - Barnevernspedagogutdanning, treårig
 • 762106 - Master, barnevern, toårig
 • 762112 - Master, barnevern, femårig
 • 762106 - Master, barnevern, toårig
 • 762105 - Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig

Bedrifter: Hvor jobber barnevernspedagoger?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med barnevernspedagoger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3460105 - BARNEVERNSKONSULENT
 • 3460126 - BARNEVERNSPEDAGOG (BARNEVERNSSAKER)
 • 3460111 - HJEMMEKONSULENT (BARNEVERN)
 • 3460146 - BARNEVERNSPEDAGOG (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3460141 - TILSYNSFØRER (BARNEVERNET)
 • 3460129 - KLINISK BARNEVERNSPEDAGOG
 • 3460113 - FAMILIEVEILEDER
 • 3460109 - BARNEVERNSKURATOR
 • 3460101 - UNGDOMSKONSULENT
 • 1227274 - ENHETSLEDER (BARNEVERN)

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren planlegger og gjennomfører aktiviteter for ulike brukere.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.
Mannlig lege prater med gutt som sitter på undersøkelsesbenk.

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.