Image
Barnevernspedagog snakker med barn.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Barnevernspedagog

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Barnevernspedagogenes arbeidsfelt er omfattende og variert. Som barnevernspedagog kan du jobbe tett på barn og unge, men også være saksbehandler og leder innen barnevernssektoren.

Barnevernspedagoger arbeider med omsorg, forebygging og konfliktløsing. De prøver å finne gode løsninger for barn og unge som har sosiale og psykiske problemer, eller som står i fare for å få det.

Barnevernspedagoger kan jobbe som blant annet:

 • leder, saksbehandler og miljøterapeuter innen alle områder i barnevernssektoren
 • institusjonsleder eller miljøterapeut i barne- og ungdomspsykiatrien
 • institusjonsleder eller miljøterapeut i rusinstitusjoner
 • miljøterapeut i skolen
 • innen forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Vanlige arbeidsoppgaver kan være

 • administrativt arbeid, som saksbehandling.
 • oppfølging av enkeltindivider faglig og sosialt med pedagoger 
 • kartlegging av behov for hjelp og lage individuelle oppfølgingsplaner
 • gjennomføre aktiviteter og samtaler 

Barnevernspedagoger som jobber i omsorgs- og behandlingsinstitusjoner arbeider ofte turnus

Hvor jobber barnevernspedagoger ?

De fleste stillingene innenfor barnevernet er i dag offentlige, men barnevernspedagogen jobber også innen privat barnevernssektor. Mange stillinger er underlagt kommunenes barnevernstjeneste. Det er i stadig økende grad flere barnevernsinstitusjoner som er drevet av private aktører eller virksomheter. En annen stadig voksende sektor er barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner som er drevet i statlig regi.

Personlige egenskaper

Evnen til å skape tillit er antakelig den viktigste forutsetning for å bli barnevernspedagog. Tillit er viktig for å oppnå kontakt med barn og unge i krise. Det daglige arbeidet stiller store krav til deg som person, både faglig og etisk. Du må ha gode samarbeidsevner, og du må kunne håndtere konflikter på en god måte.

Utdanning

Hva jobber barnevernspedagogutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 662117 - Bachelor, barnevern, treårig
 • 662102 - Barnevernspedagogutdanning, treårig
 • 662114 - Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi

Bedrifter

Barnevernspedagog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3460105 - BARNEVERNSKONSULENT
 • 3460109 - BARNEVERNSKURATOR
 • 3460126 - BARNEVERNSPEDAGOG (BARNEVERNSSAKER)
 • 1227274 - ENHETSLEDER (BARNEVERN)
 • 3460111 - HJEMMEKONSULENT (BARNEVERN)
 • 3460146 - BARNEVERNSPEDAGOG (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3460129 - KLINISK BARNEVERNSPEDAGOG
 • 3460141 - TILSYNSFØRER (BARNEVERNET)
 • 3460113 - FAMILIEVEILEDER
 • 3460101 - UNGDOMSKONSULENT

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 19. november 2021, av Fellesorganisasjonen