Image
En mann i arbeidsklær med en stor skiftnøkkel i en maskin

Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør i termoplast

En fagoperatør i termoplast lager produkter som rør, foringer og emballasje i termoplast.

Termoplastfaget er slått sammen med plastfaget og den nye yrkestittelen er fagoperatør i plastfaget. Denne beskrivelsen vil derfor ikke lenger oppdateres. 

 

En fagoperatør i termoplast er en produksjonsarbeider som lager produkter i termoplast til industri, landbruk og forbrukere.

Det finnes deler av termoplast i mye av det vi omgir oss med, som dataskjermer, videokamera og mobiltelefoner. I landbruket brukes termoplast for eksempel til kledning av siloer og rør, og i næringsmiddelindustri kan det brukes til folie og emballasje. I motsetning til herdeplast kan termoplast smeltes om og omarbeides til nye produkter.

Som fagoperatør i termoplast bearbeider du halvfabrikata til ferdige produkter. Du bruker både hendene og maskiner til å gjøre jobben.

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i termoplast:

 • forberede og velge materialer, maler, verktøy og utstyr
 • forme termoplast  
 • sveise, lime og forbinde
 • bearbeide produktet med boring, dreiing, fresing og saging
 • overvåke og kontrollere utstyr
 • vedlikehold av maskiner og utstyr

Du kan jobbe i alle ledd i produksjonen. Arbeidet består av tilrettelegging og selve produksjon, og videreforedling og kontroll av det ferdige produktet.

Hvor jobber fagoperatører i termoplast ?

Som fagoperatør i termoplast kan du jobbe i små eller store bedrifter som lager produkter i termoplast, ofte til olje- eller næringsmiddelindustri eller til landbruk. Det kan være produsenter av rør, emballasje eller plastdeler til annen industri.

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig og strukturert, og kunne jobbe etter tegninger og beskrivelser. Du bør kunne tenke nytt og ha teknisk innsikt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i termoplastfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber fagoperatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 458315 - Plastmekanikerfaget, Vg3
 • 458329 - Termoplastfaget, Vg3
 • 455211 - Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, VK II

Hva er de vanligste utdanningene for fagoperatører i termoplast ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Fagoperatør i termoplast i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8224120 - PLASTARBEIDER
 • 8224106 - PLASTFAGARBEIDER
 • 8224119 - SPESIALARBEIDER (PLAST)
 • 8224108 - FORMANN (PLASTFAG)
 • 8224104 - OPERATØR (FORMSTØPING/PLAST)
 • 8224105 - OPERATØR (PLAST)
 • 8224107 - PRODUKSJONSARBEIDER (PLAST)
 • 8224109 - SPRØYTESTØPER (PLAST)
 • 8224110 - MIKSEOPERATØR (PLAST)
 • 8224112 - DRIFTSOPERATØR (PLAST)
 • 8224113 - PLASTFORMER
 • 8224115 - PRESSER (PLAST)
 • 8224116 - SPRØYTEMASKINARBEIDER (PLAST)
 • 8224117 - VALSEVERKOPERATØR (PLAST)
 • 8224118 - PLASTMEKANIKER
 • 8224121 - PLASTSTØPER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 22. juni 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag