Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 22. juni 2022

Fagoperatør i termoplast

En fagoperatør i termoplast lager produkter som rør, foringer og emballasje i termoplast.

Arbeidsoppgaver

Termoplastfaget er slått sammen med plastfaget og den nye yrkestittelen er fagoperatør i plastfaget. Denne beskrivelsen vil derfor ikke lenger oppdateres. 

 

En fagoperatør i termoplast er en produksjonsarbeider som lager produkter i termoplast til industri, landbruk og forbrukere.

Det finnes deler av termoplast i mye av det vi omgir oss med, som dataskjermer, videokamera og mobiltelefoner. I landbruket brukes termoplast for eksempel til kledning av siloer og rør, og i næringsmiddelindustri kan det brukes til folie og emballasje. I motsetning til herdeplast kan termoplast smeltes om og omarbeides til nye produkter.

Som fagoperatør i termoplast bearbeider du halvfabrikata til ferdige produkter. Du bruker både hendene og maskiner til å gjøre jobben.

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i termoplast:

 • forberede og velge materialer, maler, verktøy og utstyr
 • forme termoplast  
 • sveise, lime og forbinde
 • bearbeide produktet med boring, dreiing, fresing og saging
 • overvåke og kontrollere utstyr
 • vedlikehold av maskiner og utstyr

Du kan jobbe i alle ledd i produksjonen. Arbeidet består av tilrettelegging og selve produksjon, og videreforedling og kontroll av det ferdige produktet.

Hvor jobber fagoperatører i termoplast ?

Som fagoperatør i termoplast kan du jobbe i små eller store bedrifter som lager produkter i termoplast, ofte til olje- eller næringsmiddelindustri eller til landbruk. Det kan være produsenter av rør, emballasje eller plastdeler til annen industri.

Intervjuer

Fagoperatør i termoplast

Martin Waale

Martin er spesialist på forming og sveising av plast. Han er med på å bytte ut landets eldgamle vann- og avløpsrør.

Viktige egenskaper

Du må være nøyaktig og strukturert, og kunne jobbe etter tegninger og beskrivelser. Du bør kunne tenke nytt og ha teknisk innsikt.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i termoplastfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som jobber som fagoperatører i termoplast har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant fagoperatørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 458329 - Termoplastfaget, Vg3
 • 458315 - Plastmekanikerfaget, Vg3
 • 455211 - Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, VK II

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fagoperatører i termoplast

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8224121 - PLASTSTØPER
 • 8224120 - PLASTARBEIDER
 • 8224119 - SPESIALARBEIDER (PLAST)
 • 8224118 - PLASTMEKANIKER
 • 8224117 - VALSEVERKOPERATØR (PLAST)
 • 8224116 - SPRØYTEMASKINARBEIDER (PLAST)
 • 8224115 - PRESSER (PLAST)
 • 8224113 - PLASTFORMER
 • 8224112 - DRIFTSOPERATØR (PLAST)
 • 8224110 - MIKSEOPERATØR (PLAST)
 • 8224109 - SPRØYTESTØPER (PLAST)
 • 8224108 - FORMANN (PLASTFAG)
 • 8224107 - PRODUKSJONSARBEIDER (PLAST)
 • 8224106 - PLASTFAGARBEIDER
 • 8224105 - OPERATØR (PLAST)
 • 8224104 - OPERATØR (FORMSTØPING/PLAST)

Andre yrker

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Brønnoperatør komplettering

En brønnoperatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.