Image
Fu-operatør styrer undervannsfarkoster
Lenke

Yrkesbeskrivelse

FU-operatør

FU-operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

Fjernstyrte undervannsoperasjoner (FU) omfatter en rekke arbeidsområder med fjernstyrte undervannsfarkoster og fjernstyrte undervannsverktøy. FU-operatørens hovedoppgave er å operere FU-farkosten.

En annen betegnelse på faget er ROV (Remotely Operated Vehicles).

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • operere FU-farkosten
  • vedlikeholde, feilsøke og reparere elektroniske og hydrauliske styre- og reguleringssystemer

Som FU-operatør bruker du fjernstyrte undervannsfarkoster til blant annet å legge rør og kabler under vann, utføre bergings- og redningsoppdrag, bistå dykkere og kartlegge havbunnen. Du må være forberedt på å jobbe turnus og å lære deg nye metoder og nytt utstyr. 

Problematiske værforhold kan gjøre at FU-operatøren også må løse uforutsette tekniske problemer. 

Hvor jobber FU-operatører ?

En FU-operatør arbeider innen offshore petroleumsvirksomhet, både på norsk og utenlandsk sokkel, og er med både i lete-, utbyggings-, drifts- og stengningsfasen til et oljefelt. En FU-operatør arbeider også med operasjoner, vedlikehold og reparasjonsarbeid på fjernstyrte havbunnsinstallasjoner, prosessanlegg og i fiskeoppdrettsnæringen.

Personlige egenskaper

En FU-operatør bør være praktisk anlagt og i stand til å arbeide effektivt. Du må kunne jobbe både selvstendig og samarbeide med andre. Ansvarsbevissthet, nøyaktighet og fokus på sikkerhet er svært viktig.

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta teknisk fagskole. Med generell studiekompetanse og realfagskombinasjon eller y-vei kan du søke opptak på universitet og høgskole, til for eksempel ingeniør- og teknologifag.

Hva jobber FU-operatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 455140 - Fjernstyrte undervannsoperasjoner, Vg3

Bedrifter

FU-operatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8113124 - ROV-OPERATØR
  • 8113128 - OFFSHORE-ARBEIDER
  • 8113115 - OPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
  • 8113129 - SPESIALARBEIDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
  • 8113137 - FU-OPERATØR I OLJE- OG GASSUTVINNING

Sist kvalitetssikret den 22. januar 2019, av Norsk olje og gass