Fu-operatører styrer undervannsfarkoster
Yrkesbeskrivelse

FU-­operatør

favoritt ikon

FU-operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

En FU-operatør betjener fjernstyrte undervannsfarkoster og undervannsverktøy. FU-operatøren styrer undervannsoperasjonene fra kontrollstasjoner på havoverflaten. 

FU-operatøren feilsøker, justerer og kontrollerer FU-operatøren elektroniske og hydrauliske styresystemer. En FU-operatør kalles også for ROV-operatør og ROV-pilot. 

FU-operatører benytter fjernstyrte undervannsfarkoster til å:

  • legge rør og kabler under vann
  • utføre bergings- og redningsoppdrag
  • hjelpe dykkere
  • vedlikeholde, feilsøke, reparere, skifte ut, installere, kontrollere og justere elektroniske, elektriske og hydrauliske styre- og reguleringssystemer
  • ​kartlegge havbunnen
  • utføre arbeidet i henhold til HMS, lover, forskrifter og regler

Arbeidet krever at du er oppfinnsom for å løse uforutsette tekniske problemer, spesielt under problematiske værforhold.

Hvor jobber FU-operatører?

Som FU-operatør kan du jobbe i olje- og gassnæringen på båt, plattform eller rigg. Du kan også jobbe innen havbruk og miljøkartlegging.

Personlige egenskaper

En brønnoperatør må kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarlig.

Du må kunne samarbeide og kommunisere godt med andre faggrupper. For å oppnå kvalitet i arbeidet er det ofte mange som jobber med de samme oppgavene.

Samarbeid er spesielt viktig for å ivareta egen og andres sikkerhet under krevende og kritiske operasjoner.

Evnen til å tilpasse deg nye metoder og nytt utstyr er avgjørende, og en FU-operatør bør ha interesse for teknikk.

Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager, og du må være innstilt på å jobbe i turnus.

Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø er gode kommunikasjonsevner og engelsk kunnskaper en fordel.

Det stilles krav til helse og funksjonsdyktighet.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta teknisk fagskole. Med generell studiekompetanse og realfagskombinasjon eller y-vei kan du søke opptak på universitet og høgskole, til for eksempel ingeniør- og teknologifag.

Hva jobber FU-operatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Operatører innen boring
Deltid
Alle sektorer
1 073 personer
118 personer
955 personer
337 kr
321 kr
339 kr
54 670 kr
51 960 kr
54 910 kr
656 040 kr
623 520 kr
658 920 kr
337 kr
321 kr
339 kr
57 010 kr
52 820 kr
57 360 kr
684 120 kr
633 840 kr
688 320 kr
336 kr
317 kr
338 kr
54 510 kr
51 430 kr
54 810 kr
654 120 kr
617 160 kr
657 720 kr
336 kr
317 kr
338 kr
59 030 kr
53 430 kr
59 580 kr
708 360 kr
641 160 kr
714 960 kr
Operatører innen boring
Heltid
Alle sektorer
10 920 personer
831 personer
10 089 personer
357 kr
341 kr
358 kr
57 790 kr
55 280 kr
58 060 kr
693 480 kr
663 360 kr
696 720 kr
357 kr
341 kr
358 kr
62 170 kr
57 760 kr
62 610 kr
746 040 kr
693 120 kr
751 320 kr
360 kr
325 kr
363 kr
58 280 kr
52 600 kr
58 750 kr
699 360 kr
631 200 kr
705 000 kr
360 kr
325 kr
363 kr
65 240 kr
57 510 kr
65 880 kr
782 880 kr
690 120 kr
790 560 kr
Operatører innen boring
Deltid
Privat
1 073 personer
118 personer
955 personer
337 kr
321 kr
339 kr
54 670 kr
51 960 kr
54 910 kr
656 040 kr
623 520 kr
658 920 kr
337 kr
321 kr
339 kr
57 010 kr
52 820 kr
57 360 kr
684 120 kr
633 840 kr
688 320 kr
336 kr
317 kr
338 kr
54 510 kr
51 430 kr
54 810 kr
654 120 kr
617 160 kr
657 720 kr
336 kr
317 kr
338 kr
59 030 kr
53 430 kr
59 580 kr
708 360 kr
641 160 kr
714 960 kr
Operatører innen boring
Heltid
Privat
10 918 personer
830 personer
10 088 personer
357 kr
341 kr
358 kr
57 790 kr
55 280 kr
58 070 kr
693 480 kr
663 360 kr
696 840 kr
357 kr
341 kr
358 kr
62 170 kr
57 760 kr
62 620 kr
746 040 kr
693 120 kr
751 440 kr
360 kr
325 kr
363 kr
58 290 kr
52 620 kr
58 750 kr
699 480 kr
631 440 kr
705 000 kr
360 kr
325 kr
363 kr
65 250 kr
57 540 kr
65 880 kr
783 000 kr
690 480 kr
790 560 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold