Mann bearbeider stein
Yrkesbeskrivelse

Stein­fag­arbeider

favoritt ikon

Steinfagarbeideren jobber manuelt eller med maskiner for å utvinne og bearbeide stein.

En steinfagarbeider jobber med utvinning av naturstein og bearbeiding av ulike steintyper. Steinen tas ut av fjellet og bearbeides til ferdige produkter, avhengig av steinens egenskaper og etterspørsel fra kunder. De ferdige produktene er som oftest belegningsstein for utearealer, stein til monumenter eller elementer for bygningsformål.

Selve utøvelsen av arbeidet kan variere mye, alt fra manuelt arbeid til bruk av avanserte maskiner.

Steinfagets hovedområder:

  • bruddvirksomhet
  • skiferindustri
  • bearbeidingsindustri
  • montering

Yrket krever at du tar særlig hensyn til natur, miljø og ressurser. Steinfaget er tradisjonelt et håndverksfag, men ny teknologi og avanserte maskiner medfører at deler av faget nå har et mer industrialisert preg.

Hvor jobber steinfagarbeidere?

Arbeidssteder for en steinfagarbeider finnes i små og noen større private bedrifter innen steinbransjen. Du kan jobbe både i steinbrudd eller inne på verksteder.

Personlige egenskaper

Som steinfagarbeider har du et særlig ansvar for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. Du må jobbe selvstendig, nøyaktig og planmessig. Du bør forstå problematikken rundt natur- og miljøressurser. I noen jobber bør du ha estetisk sans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Med bestått fagbrev er det mulig å ta videre utdanning på fagskole.

Hva jobber steinfagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for steinfagarbeidere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Steinhoggere
Deltid
Alle sektorer
162 personer
14 personer
148 personer
Ca 209 kr
Ca
Ca 205 kr
33 910 kr
33 210 kr
406 920 kr
398 520 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 205 kr
33 910 kr
33 210 kr
406 920 kr
398 520 kr
Ca 218 kr
Ca 245 kr
Ca 215 kr
35 280 kr
39 720 kr
34 860 kr
423 360 kr
476 640 kr
418 320 kr
Ca 218 kr
Ca 245 kr
Ca 215 kr
35 990 kr
39 720 kr
35 590 kr
431 880 kr
476 640 kr
427 080 kr
Steinhoggere
Heltid
Alle sektorer
552 personer
23 personer
529 personer
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
36 780 kr
36 890 kr
441 360 kr
442 680 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
36 780 kr
36 890 kr
441 360 kr
442 680 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 236 kr
38 190 kr
36 580 kr
38 260 kr
458 280 kr
438 960 kr
459 120 kr
Ca 236 kr
Ca 226 kr
Ca 236 kr
39 520 kr
36 580 kr
39 630 kr
474 240 kr
438 960 kr
475 560 kr
Steinhoggere
Deltid
Privat
160 personer
13 personer
147 personer
Ca 209 kr
Ca
Ca 205 kr
33 910 kr
33 210 kr
406 920 kr
398 520 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 205 kr
33 910 kr
33 210 kr
406 920 kr
398 520 kr
Ca 218 kr
Ca 246 kr
Ca 215 kr
35 290 kr
39 810 kr
34 890 kr
423 480 kr
477 720 kr
418 680 kr
Ca 218 kr
Ca 246 kr
Ca 215 kr
36 000 kr
39 810 kr
35 620 kr
432 000 kr
477 720 kr
427 440 kr
Steinhoggere
Heltid
Privat
548 personer
22 personer
526 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 870 kr
37 000 kr
442 440 kr
444 000 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 870 kr
37 000 kr
442 440 kr
444 000 kr
Ca 237 kr
Ca 232 kr
Ca 237 kr
38 340 kr
37 620 kr
38 370 kr
460 080 kr
451 440 kr
460 440 kr
Ca 237 kr
Ca 232 kr
Ca 237 kr
39 680 kr
37 620 kr
39 740 kr
476 160 kr
451 440 kr
476 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold