Mann bearbeider stein
Yrkesbeskrivelse

Stein­fag­arbeider

favoritt ikon

Steinfagarbeideren jobber manuelt eller med maskiner for å utvinne og bearbeide stein.

En steinfagarbeider jobber med utvinning av naturstein og bearbeiding av ulike steintyper. Steinen tas ut av fjellet og bearbeides til ferdige produkter, avhengig av steinens egenskaper og etterspørsel fra kunder. De ferdige produktene er som oftest belegningsstein for utearealer, stein til monumenter eller elementer for bygningsformål.

Selve utøvelsen av arbeidet kan variere mye, alt fra manuelt arbeid til bruk av avanserte maskiner.

Steinfagets hovedområder:

  • bruddvirksomhet
  • skiferindustri
  • bearbeidingsindustri
  • montering

Yrket krever at du tar særlig hensyn til natur, miljø og ressurser. Steinfaget er tradisjonelt et håndverksfag, men ny teknologi og avanserte maskiner medfører at deler av faget nå har et mer industrialisert preg.

Som steinfagarbeider har du et særlig ansvar for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. 

Hvor jobber steinfagarbeidere?

Arbeidssteder for en steinfagarbeider finnes i små og noen større private bedrifter innen steinbransjen. Du kan jobbe både i steinbrudd eller inne på verksteder.

Personlige egenskaper

En steinfagarbeider må kunne jobbe selvstendig, nøyaktig og planmessig. I noen jobber bør du ha estetisk sans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Med bestått fagbrev er det mulig å ta videre utdanning på fagskole.

Hva jobber steinfagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for steinfagarbeidere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Steinhogger
Deltid
Alle sektorer
139 personer
124 personer
Ca 223 kr
Ca
Ca 223 kr
36 120 kr
36 120 kr
433 440 kr
433 440 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 223 kr
36 120 kr
36 120 kr
433 440 kr
433 440 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 227 kr
36 950 kr
36 830 kr
443 400 kr
441 960 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 227 kr
37 850 kr
37 780 kr
454 200 kr
453 360 kr
Steinhogger
Heltid
Alle sektorer
544 personer
521 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 000 kr
38 180 kr
456 000 kr
458 160 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 000 kr
38 180 kr
456 000 kr
458 160 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 243 kr
39 330 kr
39 430 kr
471 960 kr
473 160 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 243 kr
40 640 kr
40 780 kr
487 680 kr
489 360 kr
Steinhogger
Privat
678 personer
642 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 900 kr
37 900 kr
454 800 kr
454 800 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 900 kr
37 900 kr
454 800 kr
454 800 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 241 kr
39 080 kr
39 120 kr
468 960 kr
469 440 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 241 kr
40 320 kr
40 400 kr
483 840 kr
484 800 kr
Steinhogger
Deltid
Privat
138 personer
124 personer
Ca 223 kr
Ca
Ca 223 kr
36 120 kr
36 120 kr
433 440 kr
433 440 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 223 kr
36 120 kr
36 120 kr
433 440 kr
433 440 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 227 kr
36 970 kr
36 830 kr
443 640 kr
441 960 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 227 kr
37 880 kr
37 780 kr
454 560 kr
453 360 kr
Steinhogger
Heltid
Privat
540 personer
518 personer
Ca 236 kr
Ca
Ca 236 kr
38 180 kr
38 220 kr
458 160 kr
458 640 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 236 kr
38 180 kr
38 220 kr
458 160 kr
458 640 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca 244 kr
39 480 kr
39 540 kr
473 760 kr
474 480 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca 244 kr
40 790 kr
40 880 kr
489 480 kr
490 560 kr
Steinhogger
Alle sektorer
683 personer
645 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 900 kr
37 900 kr
454 800 kr
454 800 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 900 kr
37 900 kr
454 800 kr
454 800 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
38 950 kr
39 030 kr
467 400 kr
468 360 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
40 190 kr
40 320 kr
482 280 kr
483 840 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken