Image
Mann bearbeider stein
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Steinfagarbeider

Steinfagarbeideren jobber manuelt eller med maskiner for å utvinne og bearbeide stein.

En steinfagarbeider jobber med utvinning av naturstein og bearbeiding av ulike steintyper. Steinen tas ut av fjellet og bearbeides til ferdige produkter, avhengig av steinens egenskaper og etterspørsel fra kunder. De ferdige produktene er som oftest belegningsstein for utearealer, stein til monumenter eller elementer for bygningsformål.

Selve utøvelsen av arbeidet kan variere mye, alt fra manuelt arbeid til bruk av avanserte maskiner.

Steinfagets hovedområder:

 • bruddvirksomhet
 • skiferindustri
 • bearbeidingsindustri
 • montering

Yrket krever at du tar særlig hensyn til natur, miljø og ressurser. Steinfaget er tradisjonelt et håndverksfag, men ny teknologi og avanserte maskiner medfører at deler av faget nå har et mer industrialisert preg.

Som steinfagarbeider har du et særlig ansvar for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. 

Hvor jobber steinfagarbeidere ?

Arbeidssteder for en steinfagarbeider finnes i små og noen større private bedrifter innen steinbransjen. Du kan jobbe både i steinbrudd eller inne på verksteder.

Personlige egenskaper

En steinfagarbeider må kunne jobbe selvstendig, nøyaktig og planmessig. I noen jobber bør du ha estetisk sans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Med bestått fagbrev er det mulig å ta videre utdanning på fagskole.

Hva jobber steinfagarbeiderutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 458408 - Steinfaget, Vg2 og Vg3, særløp

Hva er de vanligste utdanningene for steinfagarbeidere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Steinfagarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7110108 - FAGARBEIDER (STEINFAG)
 • 7110110 - FORMANN (STEINFAGARBEID)
 • 7110111 - STEINFAGARBEIDER
 • 7110104 - STEINFAGMESTER
 • 7110105 - FINSTEINHOGGERMESTER
 • 7110115 - GRANITTHOGGER
 • 7110114 - PRODUKSJONSARBEIDER (STEINBRUDD)
 • 7110101 - STEINBRUDDSARBEIDER
 • 7110103 - STEINHOGGER
 • 7110106 - STEINSLIPER
 • 7110107 - VERKSMESTER (STEINHOGGERI)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk