Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Steinfagarbeider

Steinfagarbeideren jobber manuelt eller med maskiner for å utvinne og bearbeide stein.

Arbeidsoppgaver

En steinfagarbeider jobber med utvinning av naturstein og bearbeiding av ulike steintyper. Steinen tas ut av fjellet og bearbeides til ferdige produkter, avhengig av steinens egenskaper og etterspørsel fra kunder. De ferdige produktene er som oftest belegningsstein for utearealer, stein til monumenter eller elementer for bygningsformål.

Selve utøvelsen av arbeidet kan variere mye, alt fra manuelt arbeid til bruk av avanserte maskiner.

Steinfagets hovedområder:

 • bruddvirksomhet
 • skiferindustri
 • bearbeidingsindustri
 • montering

Yrket krever at du tar særlig hensyn til natur, miljø og ressurser. Steinfaget er tradisjonelt et håndverksfag, men ny teknologi og avanserte maskiner medfører at deler av faget nå har et mer industrialisert preg.

Som steinfagarbeider har du et særlig ansvar for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. 

Hvor jobber steinfagarbeidere?

Arbeidssteder for en steinfagarbeider finnes i små og noen større private bedrifter innen steinbransjen. Du kan jobbe både i steinbrudd eller inne på verksteder.

Hvordan er det å jobbe som steinfagarbeider?

Intervjuer

Dame med svart genser og caps står foran en stein tilhugget som en plante

Steinfagarbeider

Anita Gjersvold

– Å jobbe som steinfagarbeider passer for de som ønsker å skape ting og som liker å jobbe med noe fysisk, mener Anita.
Portrett av steinfagarbeider Yngvar Halvorsen med hørselsvern

Steinfagarbeider

Yngvar Halvorsen

– Stein blir bare finere og finere med årene, sier Yngvar Halvorsen, en entusiastisk og yrkesstolt steinfagarbeider.

Passer jeg til å bli steinfagarbeider?

En steinfagarbeider må kunne jobbe selvstendig, nøyaktig og planmessig. I noen jobber bør du ha estetisk sans.

Hva tjener steinfagarbeidere?

Hvordan utdanner du deg til steinfagarbeider?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Med bestått fagbrev er det mulig å ta videre utdanning på fagskole.

Hvilke utdanninger er vanligst for steinfagarbeidere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber steinfagarbeiderutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458408 - Steinfaget, Vg2 og Vg3, særløp

Bedrifter: Hvor jobber steinfagarbeidere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med steinfagarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7110115 - GRANITTHOGGER
 • 7110114 - PRODUKSJONSARBEIDER (STEINBRUDD)
 • 7110111 - STEINFAGARBEIDER
 • 7110110 - FORMANN (STEINFAGARBEID)
 • 7110108 - FAGARBEIDER (STEINFAG)
 • 7110107 - VERKSMESTER (STEINHOGGERI)
 • 7110106 - STEINSLIPER
 • 7110105 - FINSTEINHOGGERMESTER
 • 7110104 - STEINFAGMESTER
 • 7110103 - STEINHOGGER
 • 7110101 - STEINBRUDDSARBEIDER
 • 9310111 - HJELPEARBEIDER (STEINBRUDD)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.