Image
Filmfotograf filmer ute

Yrkesbeskrivelse

Filmfotograf

Filmfotografen har det visuelle ansvaret for en filminnspilling.

Filmfotografen er arbeidsleder for lysavdelingen, gripavdelingen og kameraavdelingen. Du er også regissørens nærmeste samarbeidspartner i opptaksprosessen, og har ansvar for å visualisere regissørens visjon.

På større prosjekter som reklamefilm, spillefilm og TV-dramaserier jobber filmfotografen som faglig leder i et team bestående av blant annet lysmester, B-fotograf, kameraassistent, grip og kolorist (fargekorrigerer). Filmfotografen jobber også tett opp mot script, kostymedesigner, produksjonsdesigner og lydsjef.

På mindre prosjekter som dokumentarfilm jobber filmfotografen ofte alene som tekniker. I noen tilfeller må filmfotografen også ta ansvar for lydopptak.


Vanlige arbeidsoppgaver:

 • øverste ansvarlige for det visuelle (bildet) i en film
 • bestemme eksponering, kontrast, farger, kamerabevegelser osv.
 • formidle historier via levende bilder
 • velge de beste vinklene og teknikkene til filmen som lages
 • ha god forståelse for og kunnskap om hvordan levende bilder kommuniserer
 • jobbe tett sammen med regissør, lysmester, kolorist, lydtekniker og andre, men også kunne jobbe alene

Arbeidet som filmfotograf innebærer ofte en del reising og ikke nødvendigvis vanlige arbeidstider. Yrket kalles også fotograf. På engelsk er tittelen Cinematographer eller Director of Photography.

Hvor jobber filmfotografer ?

Filmfotografer er sjelden ansatt i en fast stilling. De fleste filmfotografer jobber frilans som selvstendig næringsdrivende. Filmfotografen jobber som regel prosjektbasert for kortere eller lengre perioder.

Personlige egenskaper

Du bør være kreativ, løsningsorientert, tenke visuelt og ha teknisk forståelse og interesse. Filmfotografer må ha godt syn og gode samarbeidsevner. Jobben som filmfotograf kan være fysisk krevende med statiske arbeidsstillinger og bæring av tungt utstyr. 

Utdanning

Hva jobber filmfotografutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 635912 - Bachelor, Den norske filmskolen (film- og fjernsynsfag), treårig
 • 635911 - Bachelor, film- og TV-produksjon, treårig

Bedrifter

Filmfotograf i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3131105 - FILMFOTOGRAF
 • 3131103 - DOKUMENTARFILMFOTOGRAF
 • 3131118 - FILMASSISTENT
 • 3131119 - REDIGERER (FILM)
 • 3131116 - TEGNEFILMFOTOGRAF

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 17. september 2020, av