Gjennomgått i samarbeid med Foreningen norske filmfotografer 14. desember 2022

Filmfotograf

Filmfotografen har det visuelle ansvaret i en filmproduksjon.

Arbeidsoppgaver

Filmfotografen er arbeidsleder for lysavdelingen, gripavdelingen og kameraavdelingen. Han/hun er også regissørens nærmeste samarbeidspartner i forarbeid, under opptak og i etterarbeid. Filmfotografen skal visualisere regissørens visjon.

På større prosjekter som reklamefilm, spillefilm og dramaserier jobber filmfotografen som faglig leder i et team bestående av blant annet lysmester, B-fotograf, kameraassistent, grip og kolorist (fargekorrigerer). Filmfotografen jobber også tett opp mot script, kostymedesigner, produksjonsdesigner og lydsjef.

På mindre prosjekter som dokumentarfilm jobber filmfotografen ofte alene som tekniker. I noen tilfeller må filmfotografen også ta ansvar for lydopptak.

En del filmfotografer jobber også med reklame og informasjonsfilm, og det kan derfor være en glidende overgang mellom yrkene TV-fotograf og filmfotograf.


Vanlige arbeidsoppgaver:

 • øverste ansvarlige for det visuelle i en film (altså bildet)
 • bestemme eksponering, kontrast, farger, kamerabevegelser osv.
 • formidle historier via levende bilder
 • velge de beste vinklene og teknikkene for fortellingen som skal bli film
 • ha god forståelse for og kunnskap om hvordan levende bilder kommuniserer
 • jobbe tett sammen med regissør, lysmester, kolorist, lydtekniker og andre, men også kunne jobbe alene

 

Arbeidet som filmfotograf innebærer ofte en del reising, og sjelden vanlige arbeidstider. Yrket kalles også fotograf. På engelsk er tittelen Cinematographer eller Director of Photography.

Hvor jobber filmfotografer?

Filmfotografer er sjelden ansatt i en fast stilling. De fleste filmfotografer jobber frilans som selvstendig næringsdrivende. Filmfotografen jobber som regel prosjektbasert for kortere eller lengre perioder.

Intervjuer

Anna Mykling på en kafe i Oslo. Anna er per i dag en av få kvinnelige filmfotografer i et mannsdominert yrke.

Filmfotograf

Anna Myking

Anna Mykling ble landets første kvinnelige filmfotograf i 2011. Det har vært en fantastisk reise, smiler hun.

Viktige egenskaper

Du bør være kreativ, løsningsorientert, tenke visuelt og ha teknisk forståelse og interesse. Filmfotografer må ha godt syn og gode samarbeidsevner, fordi filmproduksjon er et teamarbeid. Jobben som filmfotograf kan være fysisk krevende med statiske arbeidsstillinger og bæring av tungt utstyr. 

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant filmfotografutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 635912 - Bachelor, Den norske filmskolen (film- og fjernsynsfag), treårig
 • 635911 - Bachelor, film- og TV-produksjon, treårig
 • 615213 - Bachelor, Den norske filmskolen, treårig
 • 715203 - Cand.philol.-utdanning, film/fjernsyn og video
 • 516305 - Fagskoleutdanning, fotografi og film, toårig
 • 735903 - Master, film- og fjernsynsvitenskap, toårig

Bedrifter som ansetter filmfotografer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med filmfotografer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3131119 - REDIGERER (FILM)
 • 3131118 - FILMASSISTENT
 • 3131116 - TEGNEFILMFOTOGRAF
 • 3131105 - FILMFOTOGRAF
 • 3131103 - DOKUMENTARFILMFOTOGRAF
 • 3474115 - VIDEOPRODUSENT
 • 3474114 - PRODUSENT (VIDEO)
 • 3131101 - ASSISTENTFOTOGRAF (FILM OG FJERNSYN)
 • 3131104 - DUKKEFILMFOTOGRAF
 • 3131133 - GRIP/KEY GRIP (FILMINNSPILLING OL.)
 • 3131134 - KAMERA-ASSISTENT
 • 3131136 - DIGITAL IMAGING TECHNICIAN (DIT)

Andre yrker

En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
To mennesker på et kontor, diskuterer en tekst på en datamaskin

Forlagsmedarbeider

En forlagsmedarbeider kan ha ulike roller og arbeidsoppgaver i et forlag.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.
Fotojournalist tar bilde av en kvinne på en bro

Fotojournalist

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.
Influencer spiller inn videoblogg om sminke.

Influencer

Influencere jobber med markedsføring i sosiale medier på vegne av ulike annonsører.
 Mann filmer med et lite kamera på et stativ

Innholdsprodusent

En innholdsprodusent jobber gjerne for en oppdragsgiver eller bedrift med å lage innhold om forskjellige tema og produkter til ulike kanaler og plattformer.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.
Journalist intervjuer kvinne

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.
Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgiver

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.
Markedsfører viser fram planar på et møte.

Markedsfører

En markedsfører utarbeider, former og lanserer kampanjer for bedrifter.