IT-adminsitrator reparerer en PC
Yrkesbeskrivelse

IT-­administrator

favoritt ikon

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

En IT-administrator installerer og oppdaterer maskinvare og programvare, og jobber også med nettverk. IT-administratoren passer også på at sikkerheten er ivaretatt og at bedriftens data er sikret mot hacking, virus og tap.

IT-administratoren fungerer som en støtte og hjelp for brukerne av nettverket.

Vanlige arbeidsoppgaver for en IT-administrator:

  • kjøpe inn maskinvare og programvare
  • oppdatere eksisterende maskinvare og programvare
  • automatisering/scripting
  • installere datamaskiner og tilhørende utstyr
  • hjelpe og støtte nettverksbrukere med hverdagslige problemer
  • fungere som intern tekniker for maskinvare, programvare, skrivere og lokale nettverk
  • kommunisere med spesialisert personell fra forskjellige hardware- og programvareleverandører

IT-administratoren må holde seg oppdatert på teknologisk utvikling for å sikre maksimal utnyttelse av ny teknologi.

Hvor jobber IT-administratorer?

IT-administratorer er ansatt i mindre og mellomstore bedrifter. Noen er også selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Du har mye kontakt med både medarbeidere, kunder og leverandører, og må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig.

Utdanning

Det finnes flere veier til å bli IT-administrator. Du kan utdanne deg på videregående nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskoler og universiteter.

 

Hva er de vanligste utdanningene for IT-administratorer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Databaseadministrator
Heltid
Alle sektorer
393 personer
118 personer
275 personer
Ca 357 kr
Ca 332 kr
Ca 372 kr
57 910 kr
53 810 kr
60 200 kr
694 920 kr
645 720 kr
722 400 kr
Ca 357 kr
Ca 332 kr
Ca 372 kr
57 910 kr
53 810 kr
60 200 kr
694 920 kr
645 720 kr
722 400 kr
Ca 365 kr
Ca 346 kr
Ca 374 kr
59 200 kr
56 080 kr
60 540 kr
710 400 kr
672 960 kr
726 480 kr
Ca 365 kr
Ca 346 kr
Ca 374 kr
60 060 kr
56 610 kr
61 540 kr
720 720 kr
679 320 kr
738 480 kr
Databaseadministrator
Heltid
Privat
386 personer
114 personer
272 personer
Ca 359 kr
Ca 338 kr
Ca 372 kr
58 160 kr
54 830 kr
60 200 kr
697 920 kr
657 960 kr
722 400 kr
Ca 359 kr
Ca 338 kr
Ca 372 kr
58 160 kr
54 830 kr
60 200 kr
697 920 kr
657 960 kr
722 400 kr
Ca 366 kr
Ca 349 kr
Ca 374 kr
59 360 kr
56 460 kr
60 580 kr
712 320 kr
677 520 kr
726 960 kr
Ca 366 kr
Ca 349 kr
Ca 374 kr
60 190 kr
56 950 kr
61 560 kr
722 280 kr
683 400 kr
738 720 kr
Systemadministrator
Heltid
Alle sektorer
1 152 personer
314 personer
838 personer
Ca 318 kr
Ca 300 kr
Ca 326 kr
51 580 kr
48 550 kr
52 770 kr
618 960 kr
582 600 kr
633 240 kr
Ca 318 kr
Ca 300 kr
Ca 326 kr
51 580 kr
48 550 kr
52 770 kr
618 960 kr
582 600 kr
633 240 kr
Ca 342 kr
Ca 319 kr
Ca 351 kr
55 420 kr
51 600 kr
56 850 kr
665 040 kr
619 200 kr
682 200 kr
Ca 342 kr
Ca 319 kr
Ca 351 kr
57 150 kr
52 880 kr
58 760 kr
685 800 kr
634 560 kr
705 120 kr
Systemadministrator
Heltid
Privat
1 092 personer
304 personer
788 personer
Ca 317 kr
Ca 300 kr
Ca 324 kr
51 360 kr
48 670 kr
52 500 kr
616 320 kr
584 040 kr
630 000 kr
Ca 317 kr
Ca 300 kr
Ca 324 kr
51 360 kr
48 670 kr
52 500 kr
616 320 kr
584 040 kr
630 000 kr
Ca 341 kr
Ca 318 kr
Ca 350 kr
55 260 kr
51 550 kr
56 690 kr
663 120 kr
618 600 kr
680 280 kr
Ca 341 kr
Ca 318 kr
Ca 350 kr
56 980 kr
52 840 kr
58 570 kr
683 760 kr
634 080 kr
702 840 kr
IKT-systemansvarlig
Heltid
Alle sektorer
1 716 personer
282 personer
1 434 personer
Ca 364 kr
Ca 346 kr
Ca 368 kr
58 920 kr
56 090 kr
59 560 kr
707 040 kr
673 080 kr
714 720 kr
Ca 364 kr
Ca 346 kr
Ca 368 kr
58 920 kr
56 090 kr
59 560 kr
707 040 kr
673 080 kr
714 720 kr
Ca 381 kr
Ca 361 kr
Ca 385 kr
61 790 kr
58 450 kr
62 450 kr
741 480 kr
701 400 kr
749 400 kr
Ca 381 kr
Ca 361 kr
Ca 385 kr
63 090 kr
59 300 kr
63 830 kr
757 080 kr
711 600 kr
765 960 kr
IKT-systemansvarlig
Deltid
Alle sektorer
141 personer
Ca 303 kr
Ca
Ca
49 090 kr
589 080 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca
49 090 kr
589 080 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 610 kr
667 320 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 800 kr
669 600 kr
IKT-systemansvarlig
Heltid
Privat
1 600 personer
248 personer
1 352 personer
Ca 366 kr
Ca 354 kr
Ca 370 kr
59 320 kr
57 370 kr
60 000 kr
711 840 kr
688 440 kr
720 000 kr
Ca 366 kr
Ca 354 kr
Ca 370 kr
59 320 kr
57 370 kr
60 000 kr
711 840 kr
688 440 kr
720 000 kr
Ca 385 kr
Ca 366 kr
Ca 388 kr
62 300 kr
59 250 kr
62 870 kr
747 600 kr
711 000 kr
754 440 kr
Ca 385 kr
Ca 366 kr
Ca 388 kr
63 580 kr
60 160 kr
64 220 kr
762 960 kr
721 920 kr
770 640 kr
IKT-systemansvarlig
Deltid
Privat
132 personer
Ca 303 kr
Ca
Ca
49 130 kr
589 560 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca
49 130 kr
589 560 kr
Ca 347 kr
Ca
Ca
56 150 kr
673 800 kr
Ca 347 kr
Ca
Ca
56 350 kr
676 200 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Alle sektorer
13 903 personer
2 584 personer
11 319 personer
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 309 kr
49 700 kr
48 510 kr
50 000 kr
596 400 kr
582 120 kr
600 000 kr
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 309 kr
49 700 kr
48 510 kr
50 000 kr
596 400 kr
582 120 kr
600 000 kr
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 328 kr
52 830 kr
51 580 kr
53 110 kr
633 960 kr
618 960 kr
637 320 kr
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 328 kr
54 010 kr
52 320 kr
54 390 kr
648 120 kr
627 840 kr
652 680 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Alle sektorer
1 470 personer
341 personer
1 129 personer
Ca 251 kr
Ca 259 kr
Ca 248 kr
40 590 kr
42 030 kr
40 240 kr
487 080 kr
504 360 kr
482 880 kr
Ca 251 kr
Ca 259 kr
Ca 248 kr
40 590 kr
42 030 kr
40 240 kr
487 080 kr
504 360 kr
482 880 kr
Ca 279 kr
Ca 277 kr
Ca 280 kr
45 210 kr
44 880 kr
45 330 kr
542 520 kr
538 560 kr
543 960 kr
Ca 279 kr
Ca 277 kr
Ca 280 kr
45 840 kr
45 340 kr
46 020 kr
550 080 kr
544 080 kr
552 240 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Kommunal
960 personer
144 personer
816 personer
Ca 256 kr
Ca 264 kr
Ca 253 kr
41 490 kr
42 820 kr
40 980 kr
497 880 kr
513 840 kr
491 760 kr
Ca 256 kr
Ca 264 kr
Ca 253 kr
41 490 kr
42 820 kr
40 980 kr
497 880 kr
513 840 kr
491 760 kr
Ca 238 kr
Ca 248 kr
Ca 237 kr
38 630 kr
40 160 kr
38 360 kr
463 560 kr
481 920 kr
460 320 kr
Ca 238 kr
Ca 248 kr
Ca 237 kr
39 280 kr
40 490 kr
39 070 kr
471 360 kr
485 880 kr
468 840 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Kommunal
145 personer
112 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 221 kr
37 500 kr
35 830 kr
450 000 kr
429 960 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 221 kr
37 500 kr
35 830 kr
450 000 kr
429 960 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 232 kr
37 900 kr
37 570 kr
454 800 kr
450 840 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 232 kr
38 040 kr
37 710 kr
456 480 kr
452 520 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Privat
10 458 personer
1 955 personer
8 503 personer
Ca 320 kr
Ca 309 kr
Ca 324 kr
51 850 kr
50 000 kr
52 430 kr
622 200 kr
600 000 kr
629 160 kr
Ca 320 kr
Ca 309 kr
Ca 324 kr
51 850 kr
50 000 kr
52 430 kr
622 200 kr
600 000 kr
629 160 kr
Ca 343 kr
Ca 331 kr
Ca 346 kr
55 580 kr
53 610 kr
56 030 kr
666 960 kr
643 320 kr
672 360 kr
Ca 343 kr
Ca 331 kr
Ca 346 kr
56 820 kr
54 350 kr
57 390 kr
681 840 kr
652 200 kr
688 680 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Privat
1 084 personer
243 personer
841 personer
Ca 263 kr
Ca 276 kr
Ca 257 kr
42 620 kr
44 750 kr
41 670 kr
511 440 kr
537 000 kr
500 040 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
Ca 257 kr
42 620 kr
44 750 kr
41 670 kr
511 440 kr
537 000 kr
500 040 kr
Ca 291 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
47 190 kr
46 640 kr
47 370 kr
566 280 kr
559 680 kr
568 440 kr
Ca 291 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
47 990 kr
47 240 kr
48 230 kr
575 880 kr
566 880 kr
578 760 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Statlig
2 485 personer
485 personer
2 000 personer
Ca 293 kr
Ca 286 kr
Ca 295 kr
47 410 kr
46 380 kr
47 730 kr
568 920 kr
556 560 kr
572 760 kr
Ca 293 kr
Ca 286 kr
Ca 295 kr
47 410 kr
46 380 kr
47 730 kr
568 920 kr
556 560 kr
572 760 kr
Ca 288 kr
Ca 289 kr
Ca 288 kr
46 720 kr
46 760 kr
46 710 kr
560 640 kr
561 120 kr
560 520 kr
Ca 288 kr
Ca 289 kr
Ca 288 kr
47 830 kr
47 620 kr
47 870 kr
573 960 kr
571 440 kr
574 440 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Statlig
241 personer
176 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 228 kr
39 090 kr
36 990 kr
469 080 kr
443 880 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 228 kr
39 090 kr
36 990 kr
469 080 kr
443 880 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 239 kr
39 200 kr
38 670 kr
470 400 kr
464 040 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 239 kr
39 250 kr
38 730 kr
471 000 kr
464 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Spillprogrammerer skriver kode.

Spillprogrammerer

En spillprogrammerer jobber med å lage spillopplevelser.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-­konsulent

Som IT-­konsulent har du meget gode kunnskaper om data­teknologi.

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysiker

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.

Illustrasjonsbilde av person med fotprotese.

Ortopedi­ingeniør

Ortopedi­ingeniøren utvikler og tilpasser proteser og andre ortopediske hjelpemidler.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.