Image
IT-adminsitrator reparerer en PC

Yrkesbeskrivelse

IT-administrator

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

En IT-administrator installerer og oppdaterer maskinvare og programvare, og jobber også med nettverk. IT-administratoren passer også på at sikkerheten er ivaretatt og at bedriftens data er sikret mot hacking, virus og tap.

IT-administratoren fungerer som en støtte og hjelp for brukerne av nettverket.

Vanlige arbeidsoppgaver for en IT-administrator:

 • kjøpe inn maskinvare og programvare
 • oppdatere eksisterende maskinvare og programvare
 • automatisering/scripting
 • installere datamaskiner og tilhørende utstyr
 • hjelpe og støtte nettverksbrukere med hverdagslige problemer
 • fungere som intern tekniker for maskinvare, programvare, skrivere og lokale nettverk
 • kommunisere med spesialisert personell fra forskjellige hardware- og programvareleverandører

IT-administratoren må holde seg oppdatert på teknologisk utvikling for å sikre maksimal utnyttelse av ny teknologi.

Hvor jobber IT-administratorer ?

IT-administratorer er ansatt i mindre og mellomstore bedrifter. Noen er også selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Du har mye kontakt med både medarbeidere, kunder og leverandører, og må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig.

Utdanning

Det finnes flere veier til å bli IT-administrator. Du kan utdanne deg på videregående nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskoler og universiteter.

 

Hva er de vanligste utdanningene for IT-administratorer ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

IT-administrator i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2130101 - DATAADMINISTRATOR
 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 2130166 - SYSTEMADMINISTRATOR
 • 2130103 - DATABASEADMINISTRATOR (ADMINISTRATIV DATABEHANDL.)

Sist kvalitetssikret den 04. juni 2019, av Den Norske Dataforening, Abelia