Gjennomgått i samarbeid med Den Norske Dataforening, Abelia 04. juni 2019

IT-administrator

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

Arbeidsoppgaver

En IT-administrator installerer og oppdaterer maskinvare og programvare, og jobber også med nettverk. IT-administratoren passer også på at sikkerheten er ivaretatt og at bedriftens data er sikret mot hacking, virus og tap.

IT-administratoren fungerer som en støtte og hjelp for brukerne av nettverket.

Vanlige arbeidsoppgaver for en IT-administrator:

 • kjøpe inn maskinvare og programvare
 • oppdatere eksisterende maskinvare og programvare
 • automatisering/scripting
 • installere datamaskiner og tilhørende utstyr
 • hjelpe og støtte nettverksbrukere med hverdagslige problemer
 • fungere som intern tekniker for maskinvare, programvare, skrivere og lokale nettverk
 • kommunisere med spesialisert personell fra forskjellige hardware- og programvareleverandører

IT-administratoren må holde seg oppdatert på teknologisk utvikling for å sikre maksimal utnyttelse av ny teknologi.

Hvor jobber IT-administratorer?

IT-administratorer er ansatt i mindre og mellomstore bedrifter. Noen er også selvstendig næringsdrivende.

Hvordan er det å jobbe som it-administrator?

Intervjuer

En mann i hvit t-skjorte. Han er ute.

IT-konsulent

Jonas Rushfeldt Sjøtun

Hvis du bare kommer med riktig innstilling, så kommer du veldig langt i bransjen, forteller Jonas.
En mann med mørkt hår, ikledd en rosa skjorte og grå genser smiler mot kamera. Rundt halsen har han en svart snor. Bildet er tatt innendørs. I bakgrunnen er det en sofagruppe, en plante og bilder som henger på veggen.

IT-administrator

Ulf Jarle Buerstad

– I denne jobben må man fokusere på helheten, forteller Ulf Jarle.

Viktige egenskaper for en it-administrator

Du har mye kontakt med både medarbeidere, kunder og leverandører, og må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig og være i stand til å finne informasjon og løsninger på problemer. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige. Evne til å takle omstilling og endring i et fagfelt i stadig utvikling er nødvendig.

Hva tjener IT-administratorer?

Hvordan utdanner du deg til it-administrator?

Det finnes flere veier til å bli IT-administrator. Du kan utdanne deg på videregående nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskoler og universiteter.

 

Hvilke utdanninger er vanligst for IT-administratorer?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber IT-administratorer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med IT-administratorer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 2130166 - SYSTEMADMINISTRATOR
 • 2130103 - DATABASEADMINISTRATOR (ADMINISTRATIV DATABEHANDL.)
 • 2130101 - DATAADMINISTRATOR

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.