Gjennomgått i samarbeid med Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst 11. april 2024

Skoleassistent

Skoleassistenter spiller en rolle i å opprettholde et effektivt og støttende læringsmiljø, og arbeider tett med både lærere og studenter.

Arbeidsoppgaver

En skoleassistent er en viktig del av skolemiljøet, som bistår lærere og andre ansatte. Denne rollen innebærer mye interaksjon med barn og unge. Hovedoppgaven til en skoleassistent er å gi praktisk hjelp, også til enkeltelever. Dette arbeidet er viktig for å sikre at alle elever får den støtten de trenger for å lykkes i skolen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skoleassistent:

 • bistå elever som trenger ekstra hjelp i undervisningen
 • lede eller bidra i planlegging og gjennomføring av læringsstøttende aktiviteter
 • støtte elevene i deres lek og samhandling med andre elever
 • delta på skoleturer og utflukter
 • ha forståelse for barns rett til medbestemmelse og samarbeide tett med hjemmet

Ditt daglige arbeid med elevene kan variere mellom individuell oppfølging og gruppearbeid.

Som skoleassistent vil du jobbe i nært samarbeid med læreren, foreldrene, og i noen tilfeller med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

For å kunne jobbe som skoleassistent, er det et krav om politiattest.

Hvor jobber skoleassistenter?

Som skoleassistent er det vanlig at du jobber i grunnskolen (1. til 7. trinn). Du kan også arbeide i ungdomsskole, i skolefritidsordningen / aktivitetsskolen eller i barnehager.

Hvordan er det å jobbe som skoleassistent?

Intervjuer

Kvinne med langt svart hår tatt utendørs

Skoleassistent

Rithumabharta Katiyar

– Barna er små genier, så de forstår fort, forteller Rithumabharta.

Viktige egenskaper for en skoleassistent

Som skoleassistent må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha evnen til å se hver elev og kunne ta hensyn til den enkeltes evner og interesser. Du må være trygg på deg selv og være i stand til å sette grenser og opptre konsekvent.

Hva tjener skoleassistenter?

Hvordan utdanner du deg til skoleassistent?

Det kreves ingen formell utdanning for å arbeide som skoleassistent. En skoleassistent kan imidlertid ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og bli fagarbeider. 

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
For skoleassistenter er det særlig relevant med utdanning innenfor pedagogikk eller barne- og ungdomsarbeid. Dersom du har generell studiekompetanse kan du ta høyere utdanning og for eksempel bli lærer.

Hvilke utdanninger er vanligst for skoleassistenter?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber skoleassistenter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med skoleassistenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5131129 - ASSISTENT (SKOLE)
 • 5131125 - SKOLEASSISTENT
 • 5131116 - SKOLEFRITIDSASSISTENT
 • 5131115 - ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING)
 • 5131114 - ELEVASSISTENT
 • 5131105 - UNDERVISNINGSASSISTENT

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren planlegger og gjennomfører aktiviteter for ulike brukere.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.
Mannlig lege prater med gutt som sitter på undersøkelsesbenk.

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.

Relaterte lenker