Skoleassistent hjelper elev.
Yrkesbeskrivelse

Skole­assistent

favoritt ikon

En skoleassistent bistår lærere og andre ansatte på skolen. Arbeidet innebærer mye kontakt med barn og unge.

Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever.

Som skoleassistent jobber du i tett samarbeid med læreren og foreldrene, og noen i tilfeller med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Ofte assisterer du elever som har behov for bistand, og hjelper til med praktiske gjøremål. Du er gjerne med i planleggingen og gjennomføringen av det kreative arbeidet med elevene, og deltar på turer og utflukter sammen med dem. Det daglige arbeidet med elevene kan foregå enkeltvis eller i grupper.

Skoleassistenter kan også ha administrative oppgaver på skolen.

Hvor jobber skoleassistenter?

Som skoleassistent er det vanlig at du jobber i grunnskolen (1. til 7. trinn). Du kan også arbeide i ungdomsskole, i skolefritidsordningen / aktivitetsskolen eller i barnehager.

Personlige egenskaper

Som skoleassistent må du være god til å kommunisere og formidle. Du må ha evnen til å se hver elev og ta hensyn til den enkeltes evner og interesser, og du må være i stand til å sette grenser og være konsekvent. 

Kunnskap om barns oppvekst og utvikling er en fordel, og det er også fint med generelt god allmennkunnskap.

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å arbeide som skoleassistent. En skoleassistent kan imidlertid ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og bli fagarbeider. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
For skoleassistenter er det særlig relevant med utdanning innenfor pedagogikk eller barne- og ungdomsarbeid. Dersom du har generell studiekompetanse kan du ta høyere utdanning innenfor disse områdene eller bli lærer.

Hva er de vanligste utdanningene for skoleassistenter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Alle sektorer
61 528 personer
50 809 personer
10 719 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 010 kr
391 200 kr
391 200 kr
348 120 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 010 kr
391 200 kr
391 200 kr
348 120 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 190 kr
31 390 kr
31 510 kr
30 720 kr
376 680 kr
378 120 kr
368 640 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
Ca 190 kr
31 480 kr
31 580 kr
30 900 kr
377 760 kr
378 960 kr
370 800 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Alle sektorer
36 194 personer
30 566 personer
5 628 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 188 kr
32 600 kr
32 600 kr
30 530 kr
391 200 kr
391 200 kr
366 360 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 188 kr
32 600 kr
32 600 kr
30 530 kr
391 200 kr
391 200 kr
366 360 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
31 020 kr
31 020 kr
30 990 kr
372 240 kr
372 240 kr
371 880 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
31 140 kr
31 130 kr
31 190 kr
373 680 kr
373 560 kr
374 280 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Kommunal
42 609 personer
35 231 personer
7 378 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
32 600 kr
32 600 kr
28 930 kr
391 200 kr
391 200 kr
347 160 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 179 kr
32 600 kr
32 600 kr
28 930 kr
391 200 kr
391 200 kr
347 160 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 188 kr
31 720 kr
31 920 kr
30 520 kr
380 640 kr
383 040 kr
366 240 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 188 kr
31 790 kr
31 980 kr
30 620 kr
381 480 kr
383 760 kr
367 440 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Kommunal
20 065 personer
17 465 personer
2 600 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 191 kr
32 600 kr
32 600 kr
30 980 kr
391 200 kr
391 200 kr
371 760 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 191 kr
32 620 kr
32 630 kr
30 980 kr
391 440 kr
391 560 kr
371 760 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
30 970 kr
31 010 kr
30 740 kr
371 640 kr
372 120 kr
368 880 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 190 kr
31 090 kr
31 120 kr
30 920 kr
373 080 kr
373 440 kr
371 040 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Privat
17 871 personer
15 024 personer
2 847 personer
Ca 187 kr
Ca 188 kr
Ca 167 kr
30 300 kr
30 530 kr
27 070 kr
363 600 kr
366 360 kr
324 840 kr
Ca 187 kr
Ca 188 kr
Ca 167 kr
30 300 kr
30 530 kr
27 070 kr
363 600 kr
366 360 kr
324 840 kr
Ca 187 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 320 kr
30 430 kr
29 630 kr
363 840 kr
365 160 kr
355 560 kr
Ca 187 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
30 380 kr
30 480 kr
29 740 kr
364 560 kr
365 760 kr
356 880 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Privat
15 815 personer
12 901 personer
2 914 personer
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca 188 kr
31 940 kr
31 940 kr
30 400 kr
383 280 kr
383 280 kr
364 800 kr
Ca 197 kr
Ca 197 kr
Ca 188 kr
31 940 kr
31 940 kr
30 400 kr
383 280 kr
383 280 kr
364 800 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
30 980 kr
30 980 kr
30 960 kr
371 760 kr
371 760 kr
371 520 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
Ca 191 kr
31 090 kr
31 080 kr
31 120 kr
373 080 kr
372 960 kr
373 440 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Deltid
Statlig
1 048 personer
554 personer
494 personer
Ca 234 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
37 950 kr
38 130 kr
37 750 kr
455 400 kr
457 560 kr
453 000 kr
Ca 234 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
38 490 kr
38 540 kr
38 430 kr
461 880 kr
462 480 kr
461 160 kr
Ca 237 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
38 360 kr
38 270 kr
38 460 kr
460 320 kr
459 240 kr
461 520 kr
Ca 237 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
39 590 kr
39 310 kr
39 910 kr
475 080 kr
471 720 kr
478 920 kr
Barnehage- og skolefritidsassistenter
Heltid
Statlig
314 personer
200 personer
114 personer
Ca 219 kr
Ca 212 kr
Ca 234 kr
35 530 kr
34 310 kr
37 870 kr
426 360 kr
411 720 kr
454 440 kr
Ca 219 kr
Ca 212 kr
Ca 234 kr
35 850 kr
34 530 kr
38 550 kr
430 200 kr
414 360 kr
462 600 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
35 850 kr
35 090 kr
37 170 kr
430 200 kr
421 080 kr
446 040 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
37 090 kr
36 100 kr
38 820 kr
445 080 kr
433 200 kr
465 840 kr
Skoleassistenter
Deltid
Alle sektorer
13 085 personer
9 950 personer
3 135 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 182 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 520 kr
391 200 kr
391 200 kr
354 240 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 182 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 520 kr
391 200 kr
391 200 kr
354 240 kr
Ca 193 kr
Ca 195 kr
Ca 189 kr
31 280 kr
31 510 kr
30 570 kr
375 360 kr
378 120 kr
366 840 kr
Ca 193 kr
Ca 195 kr
Ca 189 kr
31 310 kr
31 530 kr
30 610 kr
375 720 kr
378 360 kr
367 320 kr
Skoleassistenter
Heltid
Alle sektorer
1 298 personer
840 personer
458 personer
Ca 197 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
31 900 kr
32 010 kr
31 720 kr
382 800 kr
384 120 kr
380 640 kr
Ca 197 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
31 900 kr
32 010 kr
31 720 kr
382 800 kr
384 120 kr
380 640 kr
Ca 190 kr
Ca 189 kr
Ca 191 kr
30 730 kr
30 640 kr
30 890 kr
368 760 kr
367 680 kr
370 680 kr
Ca 190 kr
Ca 189 kr
Ca 191 kr
30 820 kr
30 730 kr
30 990 kr
369 840 kr
368 760 kr
371 880 kr
Skoleassistenter
Deltid
Kommunal
12 076 personer
9 248 personer
2 828 personer
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 182 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 520 kr
391 200 kr
391 200 kr
354 240 kr
Ca 201 kr
Ca 201 kr
Ca 182 kr
32 600 kr
32 600 kr
29 520 kr
391 200 kr
391 200 kr
354 240 kr
Ca 193 kr
Ca 195 kr
Ca 189 kr
31 290 kr
31 520 kr
30 550 kr
375 480 kr
378 240 kr
366 600 kr
Ca 193 kr
Ca 195 kr
Ca 189 kr
31 310 kr
31 540 kr
30 580 kr
375 720 kr
378 480 kr
366 960 kr
Skoleassistenter
Heltid
Kommunal
1 064 personer
687 personer
377 personer
Ca 200 kr
Ca 201 kr
Ca 196 kr
32 420 kr
32 600 kr
31 720 kr
389 040 kr
391 200 kr
380 640 kr
Ca 200 kr
Ca 201 kr
Ca 196 kr
32 420 kr
32 600 kr
31 720 kr
389 040 kr
391 200 kr
380 640 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 770 kr
30 700 kr
30 900 kr
369 240 kr
368 400 kr
370 800 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 870 kr
30 790 kr
31 020 kr
370 440 kr
369 480 kr
372 240 kr
Skoleassistenter
Deltid
Privat
955 personer
660 personer
295 personer
Ca 191 kr
Ca 194 kr
Ca 182 kr
30 880 kr
31 430 kr
29 550 kr
370 560 kr
377 160 kr
354 600 kr
Ca 191 kr
Ca 194 kr
Ca 182 kr
30 880 kr
31 430 kr
29 550 kr
370 560 kr
377 160 kr
354 600 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 188 kr
30 840 kr
30 990 kr
30 500 kr
370 080 kr
371 880 kr
366 000 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
Ca 188 kr
30 900 kr
31 030 kr
30 600 kr
370 800 kr
372 360 kr
367 200 kr
Skoleassistenter
Heltid
Privat
227 personer
147 personer
80 personer
Ca 185 kr
Ca 181 kr
Ca
30 000 kr
29 320 kr
360 000 kr
351 840 kr
Ca 185 kr
Ca 181 kr
Ca
30 000 kr
29 320 kr
360 000 kr
351 840 kr
Ca 187 kr
Ca 186 kr
Ca 190 kr
30 340 kr
30 070 kr
30 840 kr
364 080 kr
360 840 kr
370 080 kr
Ca 187 kr
Ca 186 kr
Ca 190 kr
30 360 kr
30 080 kr
30 840 kr
364 320 kr
360 960 kr
370 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Faglærer i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Adjunkt i klasserom.

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.