Yrkesbeskrivelse

Skoleassistent

En skoleassistent bistår lærere og andre ansatte på skolen. Arbeidet innebærer mye kontakt med barn og unge.

En skoleassistent bistår lærere og andre ansatte på skolen. Arbeidet innebærer mye kontakt med barn og unge.

Skoleassistenten bistår særlig med praktisk hjelp til enkeltelever.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skoleassistent:

•    hjelpe elever som har behov for bistand i undervisningen
•    lede eller delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter som støtter opp under elevenes læring
•    støtte elevene i lek og samvær med andre elever
•    delta på turer og utflukter 
•    kunnskap om barns medbestemmelse og samarbeide med hjemmet 

Det daglige arbeidet med elevene kan foregå enkeltvis eller i grupper.

Som skoleassistent jobber du i tett samarbeid med læreren og foreldrene, og i noen tilfeller med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

For å jobbe som skoleassistent, må du kunne legge fram politiattest.
 

Hvor jobber skoleassistenter ?

Som skoleassistent er det vanlig at du jobber i grunnskolen (1. til 7. trinn). Du kan også arbeide i ungdomsskole, i skolefritidsordningen / aktivitetsskolen eller i barnehager.

Personlige egenskaper

Som skoleassistent må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha evnen til å se hver elev og kunne ta hensyn til den enkeltes evner og interesser. Du må være trygg på deg selv og være i stand til å sette grenser og opptre konsekvent.

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å arbeide som skoleassistent. En skoleassistent kan imidlertid ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og bli fagarbeider. 

Etter- og videreutdanning
For skoleassistenter er det særlig relevant med utdanning innenfor pedagogikk eller barne- og ungdomsarbeid. Dersom du har generell studiekompetanse kan du ta høyere utdanning og for eksempel bli lærer.

Hva er de vanligste utdanningene for skoleassistenter ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Skoleassistent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5131125 - SKOLEASSISTENT
  • 5131129 - ASSISTENT (SKOLE)
  • 5131105 - UNDERVISNINGSASSISTENT
  • 5131115 - ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING)
  • 5131114 - ELEVASSISTENT
  • 5131116 - SKOLEFRITIDSASSISTENT
  • 2310111 - STUDENTASSISTENT (I UNDERVISNING VED UNIVERSITET/HØYSKOLE)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 23. mars 2021, av Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst