Skoleassistent hjelper elev.
Yrkesbeskrivelse

Skole­assistent

favoritt ikon

En skoleassistent bistår lærere og andre ansatte på skolen. Arbeidet innebærer mye kontakt med barn og unge.

Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skoleassistent:

  • hjelpe elever som har behov for bistand i undervisningen
  • lede eller delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter som støtter opp under elevenes læring
  • støtte elevene i lek og samvær med andre elever
  • delta på turer og utflukter 

Det daglige arbeidet med elevene kan foregå enkeltvis eller i grupper.

Som skoleassistent jobber du i tett samarbeid med læreren og foreldrene, og i noen tilfeller med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

For å jobbe som skoleassistent, må du kunne legge fram politiattest.

Hvor jobber skoleassistenter?

Som skoleassistent er det vanlig at du jobber i grunnskolen (1. til 7. trinn). Du kan også arbeide i ungdomsskole, i skolefritidsordningen / aktivitetsskolen eller i barnehager.

Personlige egenskaper

Som skoleassistent må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha evnen til å se hver elev og kunne ta hensyn til den enkeltes evner og interesser. Du må være trygg på deg selv og være i stand til å sette grenser og opptre konsekvent. 

 

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å arbeide som skoleassistent. En skoleassistent kan imidlertid ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og bli fagarbeider. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Det tilbys også korte studieløp som gir spesiell innføring i arbeid som skoleassistent.

    Opptakskrav
    Opptakskravet avhenger av hvilken utdanning du velger å ta. Fullført grunnskole er et minimum, men noen tilbydere av skoleassistentutdanning krever også fullført videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
For skoleassistenter er det særlig relevant med utdanning innenfor pedagogikk eller barne- og ungdomsarbeid. Dersom du har generell studiekompetanse kan du ta høyere utdanning og for eksempel bli lærer.

Hva er de vanligste utdanningene for skoleassistenter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Alle sektorer
37 042 personer
31 020 personer
6 022 personer
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
33 760 kr
33 860 kr
33 330 kr
405 120 kr
406 320 kr
399 960 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
33 770 kr
33 890 kr
33 330 kr
405 240 kr
406 680 kr
399 960 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
32 790 kr
32 810 kr
32 680 kr
393 480 kr
393 720 kr
392 160 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 202 kr
32 920 kr
32 930 kr
32 880 kr
395 040 kr
395 160 kr
394 560 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Alle sektorer
62 673 personer
50 665 personer
12 008 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 760 kr
30 600 kr
405 120 kr
405 120 kr
367 200 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 760 kr
30 600 kr
405 120 kr
405 120 kr
367 200 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
Ca 200 kr
33 100 kr
33 230 kr
32 420 kr
397 200 kr
398 760 kr
389 040 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
Ca 200 kr
33 190 kr
33 300 kr
32 580 kr
398 280 kr
399 600 kr
390 960 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Kommunal
20 155 personer
17 453 personer
2 702 personer
Ca 210 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
34 060 kr
34 180 kr
33 710 kr
408 720 kr
410 160 kr
404 520 kr
Ca 210 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
34 090 kr
34 220 kr
33 710 kr
409 080 kr
410 640 kr
404 520 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 199 kr
32 750 kr
32 840 kr
32 160 kr
393 000 kr
394 080 kr
385 920 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
Ca 199 kr
32 880 kr
32 960 kr
32 330 kr
394 560 kr
395 520 kr
387 960 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Kommunal
44 172 personer
35 708 personer
8 464 personer
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 880 kr
30 600 kr
405 120 kr
406 560 kr
367 200 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 189 kr
33 760 kr
33 880 kr
30 600 kr
405 120 kr
406 560 kr
367 200 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 199 kr
33 490 kr
33 750 kr
32 200 kr
401 880 kr
405 000 kr
386 400 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca 199 kr
33 560 kr
33 810 kr
32 300 kr
402 720 kr
405 720 kr
387 600 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Privat
16 585 personer
13 381 personer
3 204 personer
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 202 kr
33 360 kr
33 380 kr
32 800 kr
400 320 kr
400 560 kr
393 600 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 202 kr
33 360 kr
33 380 kr
32 800 kr
400 320 kr
400 560 kr
393 600 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
32 750 kr
32 730 kr
32 850 kr
393 000 kr
392 760 kr
394 200 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 203 kr
32 870 kr
32 840 kr
33 020 kr
394 440 kr
394 080 kr
396 240 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Privat
17 556 personer
14 445 personer
3 111 personer
Ca 194 kr
Ca 200 kr
Ca 184 kr
31 500 kr
32 330 kr
29 770 kr
378 000 kr
387 960 kr
357 240 kr
Ca 194 kr
Ca 200 kr
Ca 184 kr
31 500 kr
32 330 kr
29 770 kr
378 000 kr
387 960 kr
357 240 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 195 kr
31 830 kr
31 870 kr
31 620 kr
381 960 kr
382 440 kr
379 440 kr
Ca 196 kr
Ca 197 kr
Ca 195 kr
31 900 kr
31 930 kr
31 730 kr
382 800 kr
383 160 kr
380 760 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Heltid
Statlig
302 personer
186 personer
116 personer
Ca 234 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
37 880 kr
35 440 kr
40 860 kr
454 560 kr
425 280 kr
490 320 kr
Ca 234 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
38 190 kr
35 630 kr
41 730 kr
458 280 kr
427 560 kr
500 760 kr
Ca 233 kr
Ca 224 kr
Ca 246 kr
37 690 kr
36 300 kr
39 910 kr
452 280 kr
435 600 kr
478 920 kr
Ca 233 kr
Ca 224 kr
Ca 246 kr
38 800 kr
37 090 kr
41 530 kr
465 600 kr
445 080 kr
498 360 kr
Barnehage- eller skolefritidsassistent
Deltid
Statlig
945 personer
512 personer
433 personer
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca 250 kr
40 680 kr
41 020 kr
40 480 kr
488 160 kr
492 240 kr
485 760 kr
Ca 251 kr
Ca 253 kr
Ca 250 kr
41 260 kr
41 490 kr
41 210 kr
495 120 kr
497 880 kr
494 520 kr
Ca 251 kr
Ca 249 kr
Ca 254 kr
40 710 kr
40 400 kr
41 110 kr
488 520 kr
484 800 kr
493 320 kr
Ca 251 kr
Ca 249 kr
Ca 254 kr
41 980 kr
41 570 kr
42 510 kr
503 760 kr
498 840 kr
510 120 kr
Skoleassistent
Heltid
Alle sektorer
1 401 personer
874 personer
527 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
33 760 kr
33 760 kr
33 360 kr
405 120 kr
405 120 kr
400 320 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
33 760 kr
33 760 kr
33 360 kr
405 120 kr
405 120 kr
400 320 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
32 750 kr
32 750 kr
32 740 kr
393 000 kr
393 000 kr
392 880 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
32 840 kr
32 830 kr
32 850 kr
394 080 kr
393 960 kr
394 200 kr
Skoleassistent
Deltid
Alle sektorer
13 052 personer
9 636 personer
3 416 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 190 kr
33 760 kr
33 760 kr
30 750 kr
405 120 kr
405 120 kr
369 000 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 190 kr
33 760 kr
33 760 kr
30 750 kr
405 120 kr
405 120 kr
369 000 kr
Ca 202 kr
Ca 204 kr
Ca 198 kr
32 790 kr
33 070 kr
32 010 kr
393 480 kr
396 840 kr
384 120 kr
Ca 202 kr
Ca 204 kr
Ca 198 kr
32 820 kr
33 090 kr
32 050 kr
393 840 kr
397 080 kr
384 600 kr
Skoleassistent
Heltid
Kommunal
1 127 personer
697 personer
430 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
33 760 kr
33 760 kr
33 380 kr
405 120 kr
405 120 kr
400 560 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 206 kr
33 760 kr
33 760 kr
33 380 kr
405 120 kr
405 120 kr
400 560 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
32 730 kr
32 800 kr
32 610 kr
392 760 kr
393 600 kr
391 320 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
32 840 kr
32 900 kr
32 740 kr
394 080 kr
394 800 kr
392 880 kr
Skoleassistent
Deltid
Kommunal
11 889 personer
8 825 personer
3 064 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 190 kr
33 760 kr
33 760 kr
30 730 kr
405 120 kr
405 120 kr
368 760 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 190 kr
33 760 kr
33 760 kr
30 730 kr
405 120 kr
405 120 kr
368 760 kr
Ca 202 kr
Ca 204 kr
Ca 198 kr
32 770 kr
33 050 kr
32 010 kr
393 240 kr
396 600 kr
384 120 kr
Ca 202 kr
Ca 204 kr
Ca 198 kr
32 800 kr
33 080 kr
32 050 kr
393 600 kr
396 960 kr
384 600 kr
Skoleassistent
Heltid
Privat
272 personer
176 personer
Ca 203 kr
Ca 199 kr
Ca
32 810 kr
32 190 kr
393 720 kr
386 280 kr
Ca 203 kr
Ca 199 kr
Ca
32 810 kr
32 190 kr
393 720 kr
386 280 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca
32 790 kr
32 490 kr
393 480 kr
389 880 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca
32 800 kr
32 490 kr
393 600 kr
389 880 kr
Skoleassistent
Deltid
Privat
1 152 personer
805 personer
347 personer
Ca 202 kr
Ca 207 kr
Ca 190 kr
32 750 kr
33 610 kr
30 850 kr
393 000 kr
403 320 kr
370 200 kr
Ca 202 kr
Ca 207 kr
Ca 190 kr
32 750 kr
33 610 kr
30 850 kr
393 000 kr
403 320 kr
370 200 kr
Ca 204 kr
Ca 206 kr
Ca 197 kr
32 990 kr
33 350 kr
31 990 kr
395 880 kr
400 200 kr
383 880 kr
Ca 204 kr
Ca 206 kr
Ca 197 kr
33 000 kr
33 360 kr
32 010 kr
396 000 kr
400 320 kr
384 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdoms­arbeider

En barne- og ungdoms­arbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Faglærer i musikk.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.