Guide med følge på fjelltopp
Yrkesbeskrivelse

Guide

favoritt ikon

Som guide leder du omvisninger for reisende. Du har bred kunnskap om områdene du guider i.

En guide leder omvisninger i byer, på museer og i lokalmiljøet, for å vise turister eller andre reisende severdigheter.

Jobben som guide påvirkes ofte av sesongene. Som guide kan du vise turistene rundt i buss, i båt, til fots eller med sykkel. En guide har ofte mer spesialkunnskap om et sted enn en reiseleder, som hovedsakelig følger turistene rundt på forskjellige steder. En guide kan ha et museum eller en bedrift som sitt spesialfelt. 

Du kan også jobbe som guide i naturen og fjellet, for eksempel frakte en gruppe mennesker opp på et fjell. Da må du har mye erfaring og være vant til å ferde i naturen i all slags vær. 

Guider kan også lede fjellturister til høye fjelltopper, men dette er en helt annen type guide. Det kan for eksempel være snakk om tindevegledere. De er eksperter på klatring, brevandring, fjellskigåing, bratt skiskjøring og skredvurdering. 

 

Hvor jobber guider?

En guide jobber ofte frilans og kan få oppdrag fra reisebyråer, destinasjonsselskaper eller reiseledere. Museer har ofte egne guider ansatt på sesongbasis. De største byene i Norge har egne formidlingssentraler som organiserer og bestiller guideoppdrag. Ofte er de tilknyttet stedets destinasjonsselskap.

I enkelte tilfeller jobber guider også med forretningsreisende. Turen tilpasses da ofte ønsket tema. Som guide i naturen er det vanlig å være ansatt i et guidefirma, eller at du selv har startet firmaet. 

Som guide kan du få jobb både i Norge og i utlandet.

Personlige egenskaper

Som guide bør du ha bred kunnskap om de områdene du skal guide i. Du bør kunne mye om kultur, historie, arkitektur og samfunnskunnskap. I tillegg må guiden ha gode språkkunnskaper og gjerne mestre flere fremmedspråk. En guide må være serviceorientert, ha god stedssans, god hukommelse og god menneskeforståelse. Det settes pris på entusiasme og en god fortellerstemme. 

Utdanning

Du kan ta guidekurs gjennom ulike private tilbydere. Dersom du vil arbeide i utlandet (charter-turisme), har de ulike firmaene egne guide-kurs.

Oversikt over utdanningssteder innen guide

Du kan også utdanne deg innen reiseliv både gjennom videregående opplæring og høyere utdanning.

Du kan også utdanne deg som tindevegleder

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Guideforeninger i de forskjellige byene tar seg ofte av etter- og videreutdanning utenom høysesongen. Økt kompetanse gis gjerne gjennom foredrag, museumsbesøk og bedriftsbesøk.

Hva er de vanligste utdanningene for guider?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Reiseledere og guider
Deltid
Alle sektorer
2 006 personer
1 208 personer
798 personer
Ca 170 kr
Ca 167 kr
Ca 175 kr
27 470 kr
27 100 kr
28 430 kr
329 640 kr
325 200 kr
341 160 kr
Ca 170 kr
Ca 167 kr
Ca 175 kr
27 470 kr
27 100 kr
28 430 kr
329 640 kr
325 200 kr
341 160 kr
Ca 178 kr
Ca 172 kr
Ca 186 kr
28 780 kr
27 940 kr
30 070 kr
345 360 kr
335 280 kr
360 840 kr
Ca 178 kr
Ca 172 kr
Ca 186 kr
28 880 kr
28 030 kr
30 180 kr
346 560 kr
336 360 kr
362 160 kr
Reiseledere og guider
Heltid
Alle sektorer
718 personer
321 personer
397 personer
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
31 220 kr
31 340 kr
31 000 kr
374 640 kr
376 080 kr
372 000 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
31 220 kr
31 340 kr
31 000 kr
374 640 kr
376 080 kr
372 000 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
32 710 kr
32 660 kr
32 760 kr
392 520 kr
391 920 kr
393 120 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
33 040 kr
32 970 kr
33 100 kr
396 480 kr
395 640 kr
397 200 kr
Reiseledere og guider
Deltid
Kommunal
503 personer
340 personer
163 personer
Ca 161 kr
Ca 162 kr
Ca 156 kr
26 010 kr
26 270 kr
25 320 kr
312 120 kr
315 240 kr
303 840 kr
Ca 161 kr
Ca 162 kr
Ca 156 kr
26 010 kr
26 270 kr
25 320 kr
312 120 kr
315 240 kr
303 840 kr
Ca 160 kr
Ca 161 kr
Ca 157 kr
25 840 kr
26 010 kr
25 490 kr
310 080 kr
312 120 kr
305 880 kr
Ca 160 kr
Ca 161 kr
Ca 157 kr
25 950 kr
26 100 kr
25 620 kr
311 400 kr
313 200 kr
307 440 kr
Reiseledere og guider
Deltid
Privat
1 374 personer
773 personer
601 personer
Ca 175 kr
Ca 169 kr
Ca 184 kr
28 300 kr
27 420 kr
29 730 kr
339 600 kr
329 040 kr
356 760 kr
Ca 175 kr
Ca 169 kr
Ca 184 kr
28 300 kr
27 420 kr
29 730 kr
339 600 kr
329 040 kr
356 760 kr
Ca 184 kr
Ca 177 kr
Ca 194 kr
29 880 kr
28 660 kr
31 460 kr
358 560 kr
343 920 kr
377 520 kr
Ca 184 kr
Ca 177 kr
Ca 194 kr
29 980 kr
28 750 kr
31 570 kr
359 760 kr
345 000 kr
378 840 kr
Reiseledere og guider
Heltid
Privat
659 personer
293 personer
366 personer
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 850 kr
30 850 kr
370 200 kr
370 200 kr
370 200 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
30 850 kr
30 850 kr
30 850 kr
370 200 kr
370 200 kr
370 200 kr
Ca 199 kr
Ca 199 kr
Ca 199 kr
32 250 kr
32 240 kr
32 250 kr
387 000 kr
386 880 kr
387 000 kr
Ca 199 kr
Ca 199 kr
Ca 199 kr
32 500 kr
32 480 kr
32 510 kr
390 000 kr
389 760 kr
390 120 kr
Reiseledere og guider
Deltid
Statlig
129 personer
Ca 176 kr
Ca
Ca
28 500 kr
342 000 kr
Ca 176 kr
Ca
Ca
28 500 kr
342 000 kr
Ca 184 kr
Ca
Ca
29 780 kr
357 360 kr
Ca 184 kr
Ca
Ca
29 900 kr
358 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold