Image
En naturguide peker på noe til turfølget
Lenke
Adobe stock / amriphoto.com

Yrkesbeskrivelse

Guide

Som guide leder du omvisninger for besøkende.

Ordet guide kommer fra fransk og betyr «veiviser». En guide leder omvisninger og turer. Guiden er en formidler av kunnskap om byen, bygda, severdigheter, museum, institusjoner, i naturen til fjells, skogs eller til vanns, og lignende steder hvor besøkende ferdes.

Vanlige arbeidsoppgaver:

•    lede omvisninger eller turer
•    ta imot gjester og ønske dem velkommen
•    gi råd og anbefalinger til gjester
•    fortelle og holde foredrag

Jobben som guide påvirkes ofte av sesongene. Som guide kan du vise de besøkende rundt i buss, båt, til fots eller med sykkel. En guide har ofte mer spesialkunnskap om et sted enn en reiseleder, som hovedsakelig følger gjestene rundt på forskjellige steder.

En guide kan ha et museum, en kirke eller en bedrift som sitt spesialfelt. Lokalguider presenterer reisemålet for gjestene ved å ta dem med til de severdigheter som finnes på stedet.

Du kan også jobbe som naturguide, og for eksempel ta med gjester på vandringer i naturen eller for å oppsøke viktige naturtyper eller leveområder for planter og dyr. Det kan være på fjellet, langs strender eller i sjøen. Dette krever spesialkunnskap og erfaring for å kunne vurdere risikoen og ivareta sikkerheten. Du må like å være ute i all slags vær.

Guider kan også lede fjellturister på krevende fjellturer, dette krever svært spesialisert opplæring og trening. Det kan for eksempel være snakk om tindeveiledere. De er eksperter på klatring, brevandring, fjellskigåing, bratt skikjøring og skredvurdering. Det er i tillegg guider som er spesielt opplært for å kunne lede fotturer i fjellområder. Disse guidene har både god lokalkunnskap og planlegger turene etter deltakernes ønsker og kapasitet.

Andre arbeidsområder er rafting, hvalsafari, nordlysguiding og andre utendørsopplevelser som eks. hundespannkjøring.

Som guide kreves det at du har bred kunnskap om det fagfeltet eller området du skal guide i. I tillegg må guiden ha gode språkkunnskaper og ofte mestre flere fremmedspråk. Du må kunne organisere og ha evne til å omgås og ivareta gjestene på en god måte.

Guidejobbing i Norge er sesongbetont, og må som regel kombineres med annet arbeid. Lokale guider i byer og ved turistdestinasjoner har ofte bakgrunn fra jobber innenfor reiseliv, fra undervisning eller fra andre yrker der det er utstrakt kontakt og samarbeid med andre. Mange guider har i tillegg bakgrunn fra studier innenfor historie, kunst og kultur. Norske guider kjennetegnes ofte av høy faglig kompetanse kombinert med stor fortellerlyst om sitt lokale område.

Hvor jobber guider ?

En guide jobber ofte frilans og kan få oppdrag fra turoperatører, destinasjonsselskaper, reiselivsaktører og reiseledere. Museer har vanligvis egne guider ansatt på sesongbasis. De største byene i Norge har egne formidlingssentraler som organiserer og bestiller guideoppdrag. Ofte er de tilknyttet stedets destinasjonsselskap.

I noen tilfeller jobber guider også med forretningsreisende. Turen tilpasses da ønsket tema. Som guide i naturen er det vanlig å være ansatt i et guidefirma, eller at du selv har startet firmaet. Lokalguider har som regel en godkjenning for å arbeide innenfor et bestemt område og med spesifikke temaer. Det finnes ikke guideutdanninger i Norge som dekker hele landet og mange forskjellige guideområder.

Personlige egenskaper

Som guide må du være serviceinnstilt, ansvarsbevisst, ha god stedsans, god hukommelse og ha evnen til å jobbe med mange forskjellige mennesker. Det kreves god kunnskap innenfor det området du skal guide i. Du må også kunne inspirere andre og vise entusiasme. 

Utdanning

Lokalguider:

Du kan ta guidekurs gjennom ulike private tilbydere. Lokale guideforeninger arrangerer kurser som kvalifiserer deg til guideoppdrag innen det området du ønsker å jobbe. Vil du jobbe med charterturisme i utlandet har de ulike firmaene egne kurs. Du kan også utdanne deg innen reiseliv både gjennom videregående opplæring og høyere utdanning.

Etter- og videreutdanning
Guideforeninger i de forskjellige byene tar seg ofte av etter- og videreutdanning utenom høysesongen. Økt kompetanse gis gjerne gjennom foredrag, museumsbesøk og bedriftsbesøk.

Hva er de vanligste utdanningene for guider ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Guide i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5113101 - BEDRIFTSGUIDE
  • 5113105 - BREFØRER
  • 5113102 - GUIDE
  • 5113107 - HAVNEVERT (BÅTTURISTER)
  • 5113108 - HAVNEVERTINNE (BÅTTURISTER)
  • 5113103 - OMVISER
  • 5113104 - REISELEDER
  • 5113106 - TURISTVERT

Sist kvalitetssikret den 09. august 2021, av NHO reiseliv