Maskiningeniør i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Maskin­ingeniør

favoritt ikon

Som maskiningeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Maskiningeniører arbeider med eksisterende teknologi og bruker denne til å utvikle nye produkter og tjenester. Som maskiningeniør arbeider du mye med design for å bedre funksjonaliteten og effektiviteten til teknologien.

Vanlige arbeidsoppgaver for maskiningeniøren:

  • lage teknologiske produkter og produksjonsutstyr
  • utvikle arbeidsmetoder for produksjon
  • lede produksjonen og selge produkter
  • drifte og vedlikeholde
  • markedsføre og drive økonomistyring

Maskiningeniører jobber innen mange ulike bransjer, og hvilke arbeidsoppgaver du gjør avhenger av hvor du jobber. Noen lager skipsmotorer mens andre lager sykehusutstyr.

Maskiningeniører er sentrale i driften av nesten alt teknisk utstyr vi omgir oss med. Arbeidet foregår ofte i team sammen med andre ingeniører og andre yrkesgrupper.

Hvor jobber maskiningeniører?

En maskiningeniør kan arbeide i industribedrifter, som for eksempel verkstedsindustrien og prosessindustrien. Prosessindustrien inkluderer blant annet papir-, metall- og olje- og gassproduksjon. Mange jobber i transportsektoren, i kommuner eller i ingeniørfirmaer med rådgivning.

Maskiningeniører jobber også hos produsenter og leverandører av utstyr, i rederier og oljeselskaper eller hos kontrollmyndigheter. En del maskiningeniører starter sin egen virksomhet.

Personlige egenskaper

Som maskiningeniør bør du være kreativ og ha praktiske sans. Du bør ha gode samarbeidsevner og interesse for realfag og teknologi.

Utdanning

Maskiningeniørutdanning er en treårig bachelorgrad. Det er også mulig å ta mastergrad.

Hva jobber maskiningeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for maskiningeniører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Alle sektorer
3 384 personer
430 personer
2 954 personer
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 418 kr
66 790 kr
61 180 kr
67 760 kr
801 480 kr
734 160 kr
813 120 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 418 kr
66 790 kr
61 180 kr
67 760 kr
801 480 kr
734 160 kr
813 120 kr
Ca 428 kr
Ca 394 kr
Ca 433 kr
69 390 kr
63 760 kr
70 210 kr
832 680 kr
765 120 kr
842 520 kr
Ca 428 kr
Ca 394 kr
Ca 433 kr
71 980 kr
65 110 kr
72 980 kr
863 760 kr
781 320 kr
875 760 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Deltid
Alle sektorer
189 personer
153 personer
Ca 408 kr
Ca
Ca 401 kr
66 020 kr
64 950 kr
792 240 kr
779 400 kr
Ca 408 kr
Ca
Ca 401 kr
66 020 kr
64 950 kr
792 240 kr
779 400 kr
Ca 418 kr
Ca
Ca 417 kr
67 650 kr
67 540 kr
811 800 kr
810 480 kr
Ca 418 kr
Ca
Ca 417 kr
68 500 kr
68 420 kr
822 000 kr
821 040 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Privat
3 125 personer
398 personer
2 727 personer
Ca 420 kr
Ca 379 kr
Ca 429 kr
68 110 kr
61 330 kr
69 540 kr
817 320 kr
735 960 kr
834 480 kr
Ca 420 kr
Ca 379 kr
Ca 429 kr
68 110 kr
61 330 kr
69 540 kr
817 320 kr
735 960 kr
834 480 kr
Ca 435 kr
Ca 395 kr
Ca 441 kr
70 510 kr
64 030 kr
71 450 kr
846 120 kr
768 360 kr
857 400 kr
Ca 435 kr
Ca 395 kr
Ca 441 kr
72 990 kr
65 360 kr
74 100 kr
875 880 kr
784 320 kr
889 200 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Deltid
Privat
168 personer
134 personer
Ca 414 kr
Ca
Ca 419 kr
67 140 kr
67 870 kr
805 680 kr
814 440 kr
Ca 414 kr
Ca
Ca 419 kr
67 140 kr
67 870 kr
805 680 kr
814 440 kr
Ca 433 kr
Ca
Ca 435 kr
70 090 kr
70 430 kr
841 080 kr
845 160 kr
Ca 433 kr
Ca
Ca 435 kr
71 020 kr
71 410 kr
852 240 kr
856 920 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Statlig
255 personer
224 personer
Ca 332 kr
Ca
Ca 331 kr
53 860 kr
53 660 kr
646 320 kr
643 920 kr
Ca 332 kr
Ca
Ca 331 kr
54 900 kr
54 890 kr
658 800 kr
658 680 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 342 kr
55 960 kr
55 330 kr
671 520 kr
663 960 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 342 kr
59 980 kr
59 680 kr
719 760 kr
716 160 kr
Maskiningeniør
Heltid
Alle sektorer
6 631 personer
480 personer
6 151 personer
Ca 320 kr
Ca 321 kr
Ca 320 kr
51 810 kr
51 980 kr
51 780 kr
621 720 kr
623 760 kr
621 360 kr
Ca 320 kr
Ca 321 kr
Ca 320 kr
52 140 kr
51 980 kr
52 200 kr
625 680 kr
623 760 kr
626 400 kr
Ca 338 kr
Ca 336 kr
Ca 338 kr
54 720 kr
54 390 kr
54 750 kr
656 640 kr
652 680 kr
657 000 kr
Ca 338 kr
Ca 336 kr
Ca 338 kr
58 150 kr
55 900 kr
58 330 kr
697 800 kr
670 800 kr
699 960 kr
Maskiningeniør
Deltid
Alle sektorer
489 personer
427 personer
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 490 kr
48 490 kr
581 880 kr
581 880 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 490 kr
48 490 kr
581 880 kr
581 880 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 323 kr
52 200 kr
52 400 kr
626 400 kr
628 800 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 323 kr
54 210 kr
54 520 kr
650 520 kr
654 240 kr
Maskiningeniør
Heltid
Privat
6 528 personer
474 personer
6 054 personer
Ca 320 kr
Ca 321 kr
Ca 320 kr
51 920 kr
52 000 kr
51 900 kr
623 040 kr
624 000 kr
622 800 kr
Ca 320 kr
Ca 321 kr
Ca 320 kr
52 250 kr
52 000 kr
52 320 kr
627 000 kr
624 000 kr
627 840 kr
Ca 339 kr
Ca 336 kr
Ca 339 kr
54 840 kr
54 500 kr
54 870 kr
658 080 kr
654 000 kr
658 440 kr
Ca 339 kr
Ca 336 kr
Ca 339 kr
58 290 kr
56 030 kr
58 470 kr
699 480 kr
672 360 kr
701 640 kr
Maskiningeniør
Deltid
Privat
473 personer
416 personer
Ca 300 kr
Ca
Ca 300 kr
48 590 kr
48 550 kr
583 080 kr
582 600 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca 300 kr
48 590 kr
48 550 kr
583 080 kr
582 600 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 325 kr
52 430 kr
52 610 kr
629 160 kr
631 320 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 325 kr
54 500 kr
54 780 kr
654 000 kr
657 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbunnsinstallasjoner

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Matematiker

Matematiker

En matematiker arbeider med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Professor underviser en gruppe studenter.

Professor

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.

Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.