Maskiningeniør i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Maskin­ingeniør

favoritt ikon

Som maskiningeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Maskiningeniører arbeider med eksisterende teknologi og bruker denne til å utvikle nye produkter og tjenester. Som maskiningeniør arbeider du mye med design for å bedre funksjonaliteten og effektiviteten til teknologien.

Vanlige arbeidsoppgaver for maskiningeniøren:

  • lage teknologiske produkter og produksjonsutstyr
  • utvikle arbeidsmetoder for produksjon
  • lede produksjonen og selge produkter
  • drifte og vedlikeholde
  • markedsføre og drive økonomistyring

Maskiningeniører jobber innen mange ulike bransjer, og hvilke arbeidsoppgaver du gjør avhenger av hvor du jobber. Noen lager skipsmotorer mens andre lager sykehusutstyr.

Maskiningeniører er sentrale i driften av nesten alt teknisk utstyr vi omgir oss med. Arbeidet foregår ofte i team sammen med andre ingeniører og andre yrkesgrupper.

Hvor jobber maskiningeniører?

En maskiningeniør kan arbeide i industribedrifter, som for eksempel verkstedsindustrien og prosessindustrien. Prosessindustrien inkluderer blant annet papir-, metall- og olje- og gassproduksjon. Mange jobber i transportsektoren, i kommuner eller i ingeniørfirmaer med rådgivning.

Maskiningeniører jobber også hos produsenter og leverandører av utstyr, i rederier og oljeselskaper eller hos kontrollmyndigheter. En del maskiningeniører starter sin egen virksomhet.

Personlige egenskaper

Som maskiningeniør bør du være kreativ og ha praktiske sans. Du bør ha gode samarbeidsevner og interesse for realfag og teknologi.

Utdanning

Maskiningeniørutdanning er en treårig bachelorgrad. Det er også mulig å ta mastergrad.

Hva jobber maskiningeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for maskiningeniører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Deltid
Alle sektorer
198 personer
45 personer
153 personer
Ca 396 kr
Ca
Ca 397 kr
64 120 kr
64 320 kr
769 440 kr
771 840 kr
Ca 396 kr
Ca
Ca 397 kr
64 120 kr
64 320 kr
769 440 kr
771 840 kr
Ca 403 kr
Ca 399 kr
Ca 404 kr
65 290 kr
64 580 kr
65 500 kr
783 480 kr
774 960 kr
786 000 kr
Ca 403 kr
Ca 399 kr
Ca 404 kr
66 130 kr
64 580 kr
66 570 kr
793 560 kr
774 960 kr
798 840 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Heltid
Alle sektorer
3 245 personer
400 personer
2 845 personer
Ca 381 kr
Ca 347 kr
Ca 391 kr
61 780 kr
56 140 kr
63 280 kr
741 360 kr
673 680 kr
759 360 kr
Ca 381 kr
Ca 347 kr
Ca 391 kr
61 780 kr
56 140 kr
63 280 kr
741 360 kr
673 680 kr
759 360 kr
Ca 400 kr
Ca 362 kr
Ca 405 kr
64 720 kr
58 640 kr
65 580 kr
776 640 kr
703 680 kr
786 960 kr
Ca 400 kr
Ca 362 kr
Ca 405 kr
66 680 kr
59 790 kr
67 650 kr
800 160 kr
717 480 kr
811 800 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Deltid
Privat
171 personer
40 personer
131 personer
Ca 410 kr
Ca
Ca 410 kr
66 500 kr
66 500 kr
798 000 kr
798 000 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 410 kr
66 500 kr
66 500 kr
798 000 kr
798 000 kr
Ca 419 kr
Ca 411 kr
Ca 422 kr
67 930 kr
66 520 kr
68 360 kr
815 160 kr
798 240 kr
820 320 kr
Ca 419 kr
Ca 411 kr
Ca 422 kr
68 780 kr
66 520 kr
69 460 kr
825 360 kr
798 240 kr
833 520 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Heltid
Privat
2 987 personer
377 personer
2 610 personer
Ca 392 kr
Ca 348 kr
Ca 401 kr
63 550 kr
56 360 kr
65 000 kr
762 600 kr
676 320 kr
780 000 kr
Ca 392 kr
Ca 348 kr
Ca 401 kr
63 550 kr
56 360 kr
65 000 kr
762 600 kr
676 320 kr
780 000 kr
Ca 406 kr
Ca 363 kr
Ca 413 kr
65 830 kr
58 870 kr
66 830 kr
789 960 kr
706 440 kr
801 960 kr
Ca 406 kr
Ca 363 kr
Ca 413 kr
67 630 kr
60 020 kr
68 730 kr
811 560 kr
720 240 kr
824 760 kr
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
Heltid
Statlig
252 personer
22 personer
230 personer
Ca 305 kr
Ca
Ca 304 kr
49 460 kr
49 200 kr
593 520 kr
590 400 kr
Ca 305 kr
Ca
Ca 304 kr
50 530 kr
50 390 kr
606 360 kr
604 680 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
Ca 319 kr
51 950 kr
54 980 kr
51 660 kr
623 400 kr
659 760 kr
619 920 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
Ca 319 kr
55 810 kr
54 980 kr
55 770 kr
669 720 kr
659 760 kr
669 240 kr
Maskiningeniører
Deltid
Alle sektorer
445 personer
55 personer
390 personer
Ca 276 kr
Ca
Ca 278 kr
44 670 kr
44 970 kr
536 040 kr
539 640 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca 278 kr
44 670 kr
44 970 kr
536 040 kr
539 640 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 297 kr
48 030 kr
47 040 kr
48 170 kr
576 360 kr
564 480 kr
578 040 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 297 kr
49 430 kr
47 040 kr
49 730 kr
593 160 kr
564 480 kr
596 760 kr
Maskiningeniører
Heltid
Alle sektorer
6 202 personer
383 personer
5 819 personer
Ca 303 kr
Ca 297 kr
Ca 304 kr
49 110 kr
48 040 kr
49 190 kr
589 320 kr
576 480 kr
590 280 kr
Ca 303 kr
Ca 297 kr
Ca 304 kr
49 260 kr
48 040 kr
49 400 kr
591 120 kr
576 480 kr
592 800 kr
Ca 318 kr
Ca 313 kr
Ca 318 kr
51 450 kr
50 680 kr
51 500 kr
617 400 kr
608 160 kr
618 000 kr
Ca 318 kr
Ca 313 kr
Ca 318 kr
54 230 kr
51 860 kr
54 390 kr
650 760 kr
622 320 kr
652 680 kr
Maskiningeniører
Deltid
Privat
431 personer
49 personer
382 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 279 kr
44 970 kr
45 140 kr
539 640 kr
541 680 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 279 kr
44 970 kr
45 140 kr
539 640 kr
541 680 kr
Ca 298 kr
Ca 294 kr
Ca 298 kr
48 230 kr
47 680 kr
48 300 kr
578 760 kr
572 160 kr
579 600 kr
Ca 298 kr
Ca 294 kr
Ca 298 kr
49 670 kr
47 680 kr
49 890 kr
596 040 kr
572 160 kr
598 680 kr
Maskiningeniører
Heltid
Privat
6 102 personer
374 personer
5 728 personer
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca 305 kr
49 240 kr
48 060 kr
49 370 kr
590 880 kr
576 720 kr
592 440 kr
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca 305 kr
49 390 kr
48 060 kr
49 580 kr
592 680 kr
576 720 kr
594 960 kr
Ca 318 kr
Ca 314 kr
Ca 319 kr
51 590 kr
50 880 kr
51 640 kr
619 080 kr
610 560 kr
619 680 kr
Ca 318 kr
Ca 314 kr
Ca 319 kr
54 390 kr
52 070 kr
54 550 kr
652 680 kr
624 840 kr
654 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold