Image
En mann stiller inn en 3d printer

Yrkesbeskrivelse

Maskiningeniør

Som maskiningeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Maskiningeniører arbeider med eksisterende teknologi og bruker denne til å utvikle nye produkter og tjenester. Som maskiningeniør arbeider du mye med design for å bedre funksjonaliteten og effektiviteten til teknologien.

Vanlige arbeidsoppgaver for maskiningeniøren:

 • lage teknologiske produkter og produksjonsutstyr
 • utvikle arbeidsmetoder for produksjon
 • lede produksjonen og selge produkter
 • drifte og vedlikeholde
 • markedsføre og drive økonomistyring

Maskiningeniører jobber innen mange ulike bransjer, og hvilke arbeidsoppgaver du gjør avhenger av hvor du jobber. Noen lager skipsmotorer mens andre lager sykehusutstyr.

Maskiningeniører er sentrale i driften av nesten alt teknisk utstyr vi omgir oss med. Arbeidet foregår ofte i team sammen med andre ingeniører og andre yrkesgrupper.

Hvor jobber maskiningeniører ?

En maskiningeniør kan arbeide i industribedrifter, som for eksempel verkstedsindustrien og prosessindustrien. Prosessindustrien inkluderer blant annet papir-, metall- og olje- og gassproduksjon. Mange jobber i transportsektoren, i kommuner eller i ingeniørfirmaer med rådgivning.

Maskiningeniører jobber også hos produsenter og leverandører av utstyr, i rederier og oljeselskaper eller hos kontrollmyndigheter. En del maskiningeniører starter sin egen virksomhet.

Personlige egenskaper

Som maskiningeniør bør du være kreativ og ha praktiske sans. Du bør ha gode samarbeidsevner og interesse for realfag og teknologi.

Utdanning

Maskiningeniørutdanning er en treårig bachelorgrad. Det er også mulig å ta mastergrad.

Hva jobber maskiningeniørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 555205 - Teknisk fagskole, linje for maskinteknikk
 • 755207 - Sivilingeniørutdanning, maskinteknikk
 • 655213 - Bachelor, ingeniørfag, maskin, treårig
 • 655205 - Høgskoleingeniørutdanning, maskin, treårig
 • 655207 - Ingeniørutdanning, maskin, toårig

Hva er de vanligste utdanningene for maskiningeniører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Maskiningeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3114123 - KONSTRUKTØR (MASKININGENIØR)
 • 3114113 - MASKININGENIØR
 • 3114133 - SENIOR MASKININGENIØR
 • 3114101 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114121 - AVDELINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114103 - BEREGNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114104 - BESIKTIGELSESINGENIØR (MASKIN)
 • 3114105 - DRIFTSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114125 - INGENIØR (MASKIN)
 • 3114107 - INSTRUKSJONSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114109 - KONSTRUKSJONSTEGNER (MASKIN)
 • 3114111 - KONTROLLINGENIØR (MASKIN)
 • 3114114 - PLANLEGGINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114122 - PROSJEKTINGENIØR (MASKIN)
 • 3114126 - SERVICEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114137 - SKIPSINGENIØR
 • 3114128 - STANDARDISERINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114131 - UTREDNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114124 - VEDLIKEHOLDSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114120 - VERNEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114117 - TEKNISK KONSULENT (MASKIN)
 • 3114110 - KONSTRUKTØR (MEKANIKK)
 • 2145127 - PRODUKTUTVIKLER (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 3114106 - DRIFTSTEKNIKER (MASKIN)
 • 3114136 - DOKUMENTASJONSANSVARLIG (MASKIN OG TEKNISK INSTALLASJON)
 • 3114134 - PRODUKSJONSTEKNISK LEDER (MASKIN)
 • 3114119 - MASKINTEKNIKER
 • 3114118 - TEKNIKER (MASKIN)
 • 3114127 - SERVICETEKNIKER (MASKIN)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 10. april 2017, av NITO