Image
En modist lager en filthatt
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Modist

Som modist jobber du med design og produksjon av hatter og andre hodeplagg.

En modist designer, produserer og reparerer hatter. Modister kan også bli kalt hattedesignere eller hattemakere. I tillegg til hatter, lages modisten også luer, hårpynt og annet tilbehør. Hattene utformes individuelt og det meste av arbeidet er håndarbeid. Til utformingen av hodeplaggene brukes ofte hatteblokker. Moter og materialer skifter og modisten kan bruke ulike materialer som lær, chenille, sinamay, strå, bånd, fjær etc.

Vanlige arbeidsoppgaver for en modist:

  • konstruere mønster
  • bygge opp stabile former ved hjelp av innleggsstoffer, wire og appretur
  • damping, pressing, modellering og forming av materialer
  • dekorere hodeplagg

Modisten jobber i nært samarbeid med kunder og oppdragsgivere. Kunder er ofte ute etter en unik hatt til en spesiell anledning.

Image
En flosshatt med fjær på siden og rutete stoff.
Lenke
Stine Rudi
Lisens
All rights reserved

Hvor jobber modister ?

En modist kan være ansatt ved scenekunstinstitusjoner, i butikker eller atelierer. Noen er også selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som modist bør du ha interesse for form, farge og funksjon. Du bør være kreativ og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber modistutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 416609 - Modistfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Modist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7432103 - MODIST
  • 7432101 - HATTEMAKER
  • 8269104 - OPERATØR (HATTEMAKERMASKIN)

Sist kvalitetssikret den 29. oktober 2021, av Norsk Håndverksinstiutt