Nøkkelinformasjon

Studier innen økonomi og administrasjon er tverrfaglige og gir innsikt i ulike sider ved økonomi og administrasjon, som regnskap, finans, revisjon, organisasjon og ledelse.

Siviløkonom er en tittel som gis til kandidater som har fullført en femårig utdanning bestående av bachelor i økonomi og administrasjon og en master i økonomi og administrasjon.

 

Utdanninger

Viser 123 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i økonomi og administrasjon, deltid Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle 52.90
Bachelor i økonomi, teknologi og innovasjon Bachelor og høgskolekandidat Kristiania
Bachelor of Business Administration (BBA) Bachelor og høgskolekandidat Handelshøyskolen BI
Bachelor of Data Science for Business Bachelor og høgskolekandidat Handelshøyskolen BI
Bachelor of Digital Business Bachelor og høgskolekandidat Handelshøyskolen BI
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS 35.80 37.70
Bedriftsøkonomi Årsstudium og kortere Kristiania
Bedriftsøkonomi Enkeltemne Kristiania
Bedriftsøkonomi Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Bedriftsøkonomi Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Bedriftsøkonomi Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge
Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold GENS Alle Alle
Bedriftsøkonomisk analyse Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Bedriftsøkonomstudiet Årsstudium og kortere Kristiania
Corporate Business Analytics Kurs Handelshøyskolen BI
Grønn vekst og konkurransekraft Kurs Handelshøyskolen BI
Internasjonal skatterett Kurs Handelshøyskolen BI
Internprising Kurs Handelshøyskolen BI
Leading in Digitized Workplaces Videreutdanning Handelshøyskolen BI

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Bachelor, innkjøpsledelse, treårig (642108)
 • Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (641999)
 • Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig (641910)
 • Bedriftsøkonomi, lavere nivå (641104)
 • Bachelor of Business Administration, treårig (641149)
 • Bachelor of Management, treårig (641153)
 • Bachelor, border business studies, treårig (641159)
 • Bachelor, bygdeutvikling, treårig (641161)
 • Bachelor, facility management, treårig (641164)
 • Bachelor, fiskeriøkonomi, treårig (641145)
 • Bachelor, husøkonomi, treårig (641155)
 • Bachelor, kostøkonomi, treårig (641154)
 • Bachelor, landbruksøkonomi og næringsutvikling, treårig (641144)
 • Bachelor, offentlig administrasjon og ledelse, treårig (641143)
 • Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig (641141)
 • Bachelor, økonomi og informatikk, treårig (641151)
 • Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig (641146)
 • Diplomoppgave, økonomisk-administrative fag (641105)
 • Bedriftsøkonomi, lavere nivå (641104)
 • Høgskolekandidat, bedriftsøkonomi, toårig (641109)
 • Høgskolekandidat, fiskeriøkonomi, treårig (641110)
 • Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig (641115)
 • Høgskolekandidat, økonomi og informatikk, treårig (641116)
 • Høgskolekandidat, landbruksøkonomi, toårig (641117)
 • Høgskolekandidat, landbruksøkonomi, toårig (641117)
 • Høgskolekandidat, landbruksøkonomi og bygdeutvikling, treårig (641118)
 • Økonomisk-administrativ utdanning, 3. år, uspesifisert (641135)
 • Høgskolekandidat, økonomi og informasjonsbehandling, treårig (641138)
 • Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, treårig (641139)
 • Høyere avdeling for siviløkonomer, økonomisk historie (749902)
 • Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig (641141)
 • Bachelor, landbruksøkonomi og næringsutvikling, treårig (641144)
 • Bachelor, fiskeriøkonomi, treårig (641145)
 • Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig (641146)
 • Bachelor, økonomi og informatikk, treårig (641151)
 • Bachelor, kostøkonomi, treårig (641154)
 • Bachelor, husøkonomi, treårig (641155)
 • Petroleumsøkonomi, toårig påbygging (641902)
 • Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig (641910)
 • Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig (641910)
 • Cand.merc.-utdanning, bedriftsøkonomi (741103)
 • Cand.merc.-utdanning, økonomi og administrasjon (741104)
 • Hovedfagskandidat, økonomiske og administrative områder (741117)
 • Master of Science, økonomisk-administrative fag, toårig (741112)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi (741114)
 • Sivilingeniørutdanning, økonomiske og administrative fag (741115)
 • Master of Science, økonomisk-administrative fag, ettårig (741116)
 • Master, økonomi og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, toårig (741120)
 • Master, økonomi og administrasjon, toårig (741121)
 • Master, økonomi og administrasjon, toårig (741121)
 • Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig (741125)
 • Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, femårig (741133)
 • Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, høyere nivå (741199)
 • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
 • Diplomøkonom (641106)
 • Kommunalkandidat, treårig (641120)
 • Forsikringseksamen, lavere nivå (649908)
 • Foretaksøkonom (641107)