Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Informasjon

Image
Patolog titter inn i mikroskop.

Tittel
Informasjon og fakta om høyere utdanning

Intro
Høyere utdanning bygger på videregående utdanning eller tilsvarende og krever vanligvis generell studiekompetanse som opptakskrav - eller en bestemt fagkombinasjon. Høyere utdanning bygger på videregående utdanning eller tilsvarende og krever vanligvis generell studiekompetanse som opptakskrav - eller en bestemt fagkombinasjon.
Image
Yrkesdykker som jobber under vann

Tittel
Frister det med studier i utlandet?

Intro
Finn ut hvordan du får godkjent din utenlandske utdanning i Norge.

Verktøy

Illustrasjonsbilde av verktøyet Karakterkalkulatoren

Karakterkalkulatoren

Regn ut hvor mange poeng du har, og se hva du kan komme inn på.

Karriereveiledning.no

Snakk med en veileder om utdanning og jobb.

Utdanningssystemet

Finn fram i det norske utdanningssystemet.

Illustrasjon av verktøyet studievelgeren

Studievelgeren

Sjekk hvilke studier du kan komme inn på.

Se alle verktøy