Universitet og høgskole

Bygger på studiekompetanse fra videregående opplæring. Du kan ta enkeltfag eller grader på ulike nivåer.