Nøkkelinformasjon

Utdanningene gir kompetanse i bedriftens forretningsprosesser med fokus på regnskap og økonomi.

I noen av utdanningene lærer du også om utarbeidelse av analyser og beslutningsgrunnlag for overordnet leder eller styret, utarbeidelse og gjennomgang av salgs- og markedsplaner, rekruttering og personalutvikling og ledelse.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, ledelse i ressurseffektiv verdiskaping og sirkulær næringsaktivitet, toårig (583303)
 • Fagskoleutdanning, kvalitetsrevisor i landbruket, ettårig (579924)
 • Fagskoleutdanning, kontorfag med økonomi og regnskap, halvårig (543206)
 • Fagskoleutdanning, regnskapscontroller, toårig (541169)
 • Fagskoleutdanning, innovasjon og entreprenørskap, ettårig (541167)
 • Fagskoleutdanning, HR- og lønnsmedarbeider, ettårig (541162)
 • Fagskoleutdanning, regnskapsbehandler, toårig (541161)
 • Fagskoleutdanning, økonomi og ledelse, ettårig (541122)
 • Fagskoleutdanning, IT-økonom, ettårig (541121)
 • Fagskoleutdanning, lønn- og personalmedarbeider (541120)
 • Fagskoleutdanning, lønn- og personalmedarbeider (541120)
 • Fagskoleutdanning, lønnsmedarbeider, halvårig (541119)
 • Fagskoleutdanning, regnskap og lønn, halvårig (541118)
 • Fagskoleutdanning, regnskap og lønn, ettårig (541117)
 • Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, halvårig (541116)
 • Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, 8 måneder (541115)
 • Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, ettårig (541114)
 • Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, 1½-årig (541113)
 • Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi (541107)
 • Regnskap, påbygging til videregående utdanning (541103)
 • Økonomisk-administrativ utdanning med EDB (549911)
 • Fagskoleutdanning, prosjektgjennomføring i tekniske produksjonsbedrifter, 10 studiepoeng (541168)
 • Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, halvårig (541152)