Utdanning.no er ikke en veiledningstjeneste, og svarer ikke på spørsmål om utdannings- og yrkesvalg.

Du kan få gratis karriereveiledning på chat eller telefon hos Karriereveiledning.no. Det er mange andre som også tilbyr veiledning, og her finner du informasjon om hvem som kan hjelpe deg. 

Meld feil

Dersom du oppdager feil kan du bruke feilmeldingsfunksjonen "Gi tilbakemelding på denne siden" nederst på alle våre sider. Dette gjør det enklere for oss å spore og rette feilen. Du kan også kontakte oss ved å sende en epost til redaksjonen@utdanning.no, eller direkte til en av oss som jobber med nettstedet.

Adresser

Utdanning.no er levert av Kompetanse Norge.

Postadresse: Kompetanse Norge, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse: Storgata 25, 9008 Tromsø
E-faktura: Elektronisk Handelsformat (EHF), bruk Kompetanse Norges organisasjonsnummer 974788985. Fakturaen må merkes med bestillerreferanse (1650xxx).
Papirfaktura: Sendes til Kompetanse Norge, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim
Organisasjonsnummer: 974788985

Sist oppdatert: 18. februar 2021