Nøkkelinformasjon

Utdanningen er en lederutdanning for helsesektoren.

Du lærer om ledelse, økonomi og offentlig administrasjon. Fagfeltet kalles også gjerne helseledelse eller helseøkonomi.

Utdanninger

Viser 23 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Sport Management Bachelor og høgskolekandidat Kristiania
Demens og alderspsykiatri Enkeltemne Høgskulen på Vestlandet
European Master in Health Economics and Management Master og høyere Universitetet i Oslo
Ferdigheter i helseledelse Årsstudium og kortere Handelshøyskolen BI
Health Economics, Policy and Management Master og høyere Universitetet i Oslo
Helseadministrasjon Master og høyere Universitetet i Oslo
Helseledelse Master og høyere Universitetet i Bergen
Helseledelse - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Helseledelse og helseøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 45.50 58.30
Helseøkonomi Årsstudium og kortere Universitetet i Bergen
Kvalitetsforbedring i helsetjenesten Master og høyere Universitetet i Bergen
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Master og høyere Høgskulen i Volda
Master i helseledelse Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master i medborgerskap og samhandling, deltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i medborgerskap og samhandling, heltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten Master og høyere Handelshøyskolen BI
Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Samhandling og folkehelse Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, sosialfag, studieretning international social welfare and health policy, toårig (769943)
  • Master, tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, toårig (769934)
  • Master, health economics, policy and management, toårig (769927)
  • Master, helseadministrasjon, 1½-årig (769919)
  • Master, helseledelse og helseøkonomi, toårig (769914)
  • Kandidatstudium, helseadministrasjon (769910)
  • Master, telemedicine and E-health, toårig (754901)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helseledelse (669967)
  • Bachelor, helseledelse og helseøkonomi, treårig (669940)
  • Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning (641108)