Nøkkelinformasjon

Utdanningen er en lederutdanning for helsesektoren.

Du lærer om ledelse, økonomi og offentlig administrasjon. Fagfeltet kalles også gjerne helseledelse eller helseøkonomi.

Utdanninger

Det er 24 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i helse- og idrettsledelse Bachelor og høgskolekandidat Høyskolen Kristiania
European Master in Health Economics and Management Master og høyere Universitetet i Oslo
Ferdigheter i helseledelse Årsenhet og kortere Handelshøyskolen BI
Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse Årsenhet og kortere Handelshøyskolen BI
Health Economics, Policy and Management Master og høyere Universitetet i Oslo
Health Economics, Policy and Management (master's two years) Master og høyere Universitetet i Oslo
Helseadministrasjon Master og høyere Universitetet i Oslo
Helseledelse Master og høyere Universitetet i Bergen
Helseledelse Etterutdanning Handelshøyskolen BI
Helseledelse og helseøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 46.30 59.80
Helseøkonomi Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Innovasjon og organisering i helsetjenesten Årsenhet og kortere Handelshøyskolen BI
Innovasjon og organisering i helsetjenesten Årsenhet og kortere Handelshøyskolen BI
Kvalitetsforbedring i helsetjenesten Master og høyere Universitetet i Bergen
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Master og høyere Høgskulen i Volda
Master i helseledelse Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master i helseledelse Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Master i medborgerskap og samhandling, deltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i medborgerskap og samhandling, heltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten Master og høyere Handelshøyskolen BI

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Bachelor, helseledelse og helseøkonomi, treårig (669940)
  • Master, helseledelse og helseøkonomi, toårig (769914)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helseledelse (669967)
  • Kandidatstudium, helseadministrasjon (769910)
  • Master, helseadministrasjon, 1½-årig (769919)
  • Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning (641108)
  • Master, health economics, policy and management, toårig (769927)
  • Master, tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, toårig (769934)
  • Master, sosialfag, studieretning international social welfare and health policy, toårig (769943)
  • Master, telemedicine and E-health, toårig (754901)

Relevante yrker