Nøkkelinformasjon

Helseadministrasjon er en lederutdanning for helsesektoren, der man lærer om ledelse, økonomi og offentlig administrasjon. Fagfeltet kalles også gjerne helseledelse eller helseøkonomi.

Utdanninger

Det finnes 23 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i helse- og idrettsledelse Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
European Master in Health Economics and Management Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Ferdigheter i helseledelse Årsenhet og kortere Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse Årsenhet og kortere Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Health Economics, Policy and Management Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Health Economics, Policy and Management (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseadministrasjon Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseledelse Bachelor, 3 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseledelse Høgskolekandidat, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseledelse Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseledelse og helseøkonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 46.30 59.80
Helseøkonomi Lavere nivå Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og organisering i helsetjenesten Årsenhet og kortere Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvalitetsforbedring i helsetjenesten Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helseledelse Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medborgerskap og samhandling, deltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medborgerskap og samhandling, heltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samhandling og folkehelse Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Sustainable Transport and Urban Mobility Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Bachelor, helseledelse og helseøkonomi, treårig (669940)
  • Master, helseledelse og helseøkonomi, toårig (769914)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helseledelse (669967)
  • Kandidatstudium, helseadministrasjon (769910)
  • Master, helseadministrasjon, 1½-årig (769919)
  • Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning (641108)
  • Master, health economics, policy and management, toårig (769927)
  • Master, tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, toårig (769934)