Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 211369

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

.

Om studiet

Dersom du ønsker en solid økonomisk og administrativ utdanning med et bredt spekter av jobbmuligheter, bør du velge dette studiet. Studenter som bygger på med et masterstudium i økonomi og administrasjon oppnår siviløkonomtittelen.

Studiet dekker viktige områder som administrasjonsfag, bedriftsøkonomi, samfunns- økonomi, og etikk. I administrasjonsfagene lærer du organisasjonsteori, markedsføring, og strategi. I bedriftsøkonomi lærer du regnskap, økonomisk styring, investering og finansiering.

I samfunnsøkonomi lærer du hvordan økonomien funger både på mikronivå og makronivå. Etikk er viktig for å skape bærekraftig verdiskapning.

Skreddersy din egen bachelor
Denne bacheloren gir deg mulighet til å velge hele 75 av de totalt 180 studiepoengene etter eget ønske. Høgskolen i Molde tilbyr valgfag innen følgende områder:

  • Logistikk
  • Organisasjon og ledelse
  • Regnskap (se beskrivelse til venstre)
  • Juss
  • IT

Det er også mulig å få godkjent fag du allerede har tatt ved andre universitet og høgskoler som valgfag (f.eks. språkfag eller ingeniørfag).

Studiet kvalifiserer for jobb innen økonomisk administrativt arbeid i bransjer som bank, forsikring, industri, handel, tjenesteyting, konsulentvirksomhet, meglervirksomhet og offentlig forvaltning. Våre ferdige kandidater får jobb innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Alle utdanninger innen