Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 211369

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

2. februar 2023.

Om studiet

Dersom du ønsker en solid økonomisk og administrativ utdanning med et bredt spekter av jobbmuligheter, bør du velge dette studiet. Studenter som bygger på med et masterstudium i økonomi og administrasjon oppnår siviløkonomtittelen.

Studiet dekker viktige områder som administrasjonsfag, bedriftsøkonomi, samfunns- økonomi, og etikk. I administrasjonsfagene lærer du organisasjonsteori, markedsføring, og strategi. I bedriftsøkonomi lærer du regnskap, økonomisk styring, investering og finansiering.

I samfunnsøkonomi lærer du hvordan økonomien funger både på mikronivå og makronivå. Etikk er viktig for å skape bærekraftig verdiskapning.

Skreddersy din egen bachelor
Denne bacheloren gir deg mulighet til å velge hele 75 av de totalt 180 studiepoengene etter eget ønske. Høgskolen i Molde tilbyr valgfag innen følgende områder:

  • Logistikk
  • Organisasjon og ledelse
  • Regnskap (se beskrivelse til venstre)
  • Juss
  • IT

Det er også mulig å få godkjent fag du allerede har tatt ved andre universitet og høgskoler som valgfag (f.eks. språkfag eller ingeniørfag).

Studiet kvalifiserer for jobb innen økonomisk administrativt arbeid i bransjer som bank, forsikring, industri, handel, tjenesteyting, konsulentvirksomhet, meglervirksomhet og offentlig forvaltning. Våre ferdige kandidater får jobb innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Alle utdanninger innen