Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

211369

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Programmet passer perfekt for de som ønsker å arbeide innen ledelse og administrasjon av private bedrifter, offentlig virksomhet eller andre organisasjoner. Programmet er utpreget tverrfaglig fordi en ledelse må kunne kommunisere med alle deler av organisasjonen. De obligatoriske fagområdene er bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjon, strategi og ledelse. Gjennom de obligatoriske kursene sikres alle en tverrfaglig kompetanse for økonomisk-administrativt arbeid innen bransjer som bank, forsikring, industri, handel, tjenesteytelse, konsulentvirksomhet, meglervirksomhet og offentlig forvaltning, for å nevne noen.

I tillegg til de obligatoriske fagene tilbyr Høgskolen i Molde en rekke valgfag som kan brukes til å styrke breddekompetansen, eller til å spisse seg inn mot bestemte yrker som for eksempel autorisert regnskapsfører. Våre ferdige kandidater får typisk arbeid innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet.

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon er første skritt på veien til siviløkonomtittelen. Se Videre studier


Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Alle utdanninger innen