Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudier
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

222600

Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

30. januar 2023.

Om studiet

Har du lyst på en fleksibel og allsidig utdanning med mange spennende muligheter etter endt utdanning? En bachelor i økonomi og administrasjon er en flerfaglig utdanning som gir innsikt i områder som administrasjon og ledelse, organisasjonsliv, finans og økonomi.

Verden er i stadig endring, og grunnleggende økonomi- og virksomhetsforståelse er viktigere enn noen gang. Dette studiet passer bra for deg som har interesse for forretningsliv, og som ønsker å lære mer om ledelse, finans, økonomi og analyse.

Opptakskrav og oppstart

Opptakskravet for å komme inn på økonomi og administrasjon er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Bachelorgraden på nett har oppstart høst og vår. 

Hva lærer du? 

En bachelorgrad i økonomi og administrasjon er et tverrfaglig studium som byr på mange spennende jobbmuligheter etter endt utdanning. Du får innsikt i områder som administrasjon og ledelse, organisasjonsliv, finans og økonomi. Graden er også enkel å bygge videre på. Det kan for eksempel være det første steget mot en siviløkonomtittel, og du kvalifiseres også til andre studier innen økonomi, administrasjon og ledelse.  

I løpet av tre år tilegner du deg kunnskap innen økonomi og administrasjon, samt forskningsmetoder og et fokus på hvordan økonomiens teorier kan gi forståelse for, og anvendes praktisk i samfunnet. 

Du lærer blant annet: 

  • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres og investeringer vurderes
  • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres
  • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres
  • hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg, og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
  • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling
  • du tilegner deg grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forståelse for hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data

Alle utdanninger innen