Folkehøgskole

Internatskoler uten karakterer og eksamen, som regel med ett års varighet.

Gruppe ungdommer som jubler i solnedgangen.

Hva er en folkehøgskole?

Folkehøgskole er en skole der man bor på skolen og lærer gjennom å gjøre det man skal lære. Folkehøgskolen er i utgangspunktet for alle og krever ikke mer enn at du er motivert for et år på folkehøgskole og sender inn en søknad.

Et år kan
forandre

MYE