Folkehøgskole

Internatskoler uten karakterer og eksamen, som regel med ett års varighet.

Hva er en folkehøgskole?

Folkehøgskole er en skole der man bor på skolen og lærer gjennom å gjøre det man skal lære. Folkehøgskole er i utgangspunktet for alle, og krever ikke mer enn at du er motivert og sender inn en søknad.

Ett år kan
forandre

MYE