Fakta

Sted:
Annet studiested
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 49.90 (ordinær)
Studieplasser: 110
Søknadskode (SO): 209515

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Studiet vil gi deg en grunnutdanning innen økonomi og administrasjon. Studiet er nettbasert, og kan tas på heltid eller deltid.

Bachelor i økonomi og administrasjon er for deg som vil ha en grunnutdanning innen økonomi og administrasjon og som ønsker å studere nettbasert, på heltid eller deltid. Nettstudiet er lagt opp for deg som trenger eller ønsker fleksibilitet. Dette er primært studenter som er i arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på studiested.

I næringslivet, offentlig virksomhet og andre organisasjoner er det stadig behov for personer med kompetanse på høgskolenivå innen økonomi og administrasjon. Studiet gir deg kunnskap om økonomi, men også markedsføring, ledelse og strategi.

Bachelor i økonomi og administrasjon vil gi deg en fleksibel og bred plattform for videre studier og senere yrkesliv og karriere. Gjennom fordypning i ulike valgemner får du også mulighet til å sette ditt eget preg på studiet.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2022

Ordinær kvote: 51,5
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Hos oss gir studiet opptaksgrunnlag til Siviløkonomutdanning - Master i økonomi og ledelse. Kombinasjonen av Bachelor i økonomi og administrasjon og Master i økonomi og ledelse kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Andre masterstudier hos oss som kan være aktuelle er Master i innovasjon og Master i offentlig ledelse og styring.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær oppmerksom på ulike utdanningsinstitusjoner kan stilles spesifikke krav til emnekombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Utveksling

I 5. semester kan du reise på utveksling til en av våre ulike utvekslingsdestinasjoner rundt omkring i hele verden. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Emnevalg ved en utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen. Det planlagte studieoppholdet skal godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Reiser du til en av våre europeiske universiteter kan du få et ekstra Erasmus+ stipend tillegg til støtten fra Lånekassen. Om må du betale skolepenger i utlandet blir det dekket av Lånekassen (delvis som stipend/lån).

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon - nettbasert

Alle utdanninger innen