Om utdanning.no favoritt ikon

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over utdanningstilbudet i Norge.

Nettstedet gir oversikt over mer enn 6000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud.

Karriereveiledning på nett

I den strategiske utviklingsplanen til utdanning.no (2017) kan du lese om hvordan utdanning.no foreslår å jobbe med digital utdannings- og karriereveiledning.

Digital utdannings- og karriereveiledning (lenke)

Kontakt

Utdanning.no eies av Kunnskapsdepartementet og drives av Utdanningsdirektoratet.


For studietilbydere

Alle godkjente utdanningsinstitusjoner i Norge kan legge inn og redigere studieinformasjon på vår partnerside. Tjenesten er kostnadsfri.


Utdanningssøk på ditt nettsted?

Det er mulig å inkludere et søk fra utdanning.no sin database på andre nettsteder. Du må godta noen vilkår før du kan gjøre dette.