Nettstedet gir oversikt over mer enn 7000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud.

Karriereveiledning på nett

Karriereveiledning.no kan du få snakke med en karriereveileder på chat eller telefon.

Kontakt

Utdanning.no eies av Kunnskapsdepartementet og drives av Kompetanse Norge.


For studietilbydere

Alle godkjente utdanningsinstitusjoner i Norge kan legge inn og redigere studieinformasjon på våre nettsider. Tjenesten er kostnadsfri og gjøres gjennom partnersidene, ved eksporter fra studieadministrative system eller ved å gjøre strukturerte data tilgjengelig for utdanning.no. Kontakt oss på  redaksjonen@utdanning.no 


Utdanningssøk på ditt nettsted?

Det er mulig å inkludere et søk fra utdanning.no sin database på andre nettsteder. Du må godta noen vilkår før du kan gjøre dette – ta kontakt med oss.

Sist oppdatert: 25. februar 2021