Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 209485

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Idrett, organisasjon og ledelse står i sentrum for dette studiet som åpner for praksis og utenlandsopphold. Er du også interessert i arrangementsledelse og markedsføring kan dette være studiet for deg.

Er du interessert i kombinasjonen idrett, organisasjon og ledelse?

Bachelor i Sport Management gir deg en bred og grundig innføring i fag knyttet til arbeid med organisasjon og ledelse, kombinert med kunnskaper om idrett og arrangement. Studiet gir også innsikt i økonomi, idrettsjuss, arbeidsrett, markedsføring, medierelasjoner, samt innovasjon og entreprenørskap. 

Praktisk tilnærming
I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praksis og til praktiske problemstillinger innen sportsadministrasjon og arrangementsledelse. Utdanningen vil på denne måten utvikle både studentenes analytiske og praktiske ferdigheter. Studiet arbeider nært med partnere innen idrett og arrangementer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Mulighet til å studere i et idrettseldorado
Lillehammerregionen er kjent for en rekke idrettsarrangement for både eliten og mosjonister, med blant annet OL (Vinter-OL i 1994 og Ungdoms-OL i 2016), ulike World Cup arrangementer og Birkebeinerarrangementene.

De populære arrangementene gir store ringvirkninger lokalt, og betyr mye for regionen, både når det gjelder tilflytting, innbyggertilfredshet, økonomi, omdømme og aktivitet. Næringen vokser både i Norge og internasjonalt, og det er i stadig større grad behov for kompetent arbeidskraft innen sektoren.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 40
Kvote for førstegangsvitnemål: 38
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Bachelorgrad i Sports Management vil kvalifisere for videre studier på mastergradsnivå ved Høgskolen i Innlandet. Du kan søke opptak på:

Master i innovasjon

Master i offentlig styring og ledelse

Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

I 5. semester kan du enten ta praksis eller studie i utlandet. Våre engelsk-språklige partnerinstitusjoner (USA, Australia, Canada) tilbyr mange spennende emner innen Sport Management. Universiteter i Europa har mange attraktive emner som godkjennes, selv om de har begrenset tilbud.

Hvis du vurderer praksis anbefaler vi å søke et valgt praksissted i EU, som international committee/federation og sport club, da du kan få et Erasmus+ stipend på ca. 5.000 kr i måneden. Internasjonalt kontor hjelper deg med søknaden.

Et utvekslingsopphold vil gi deg internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet. Du får muligheten til å bygge et internasjonalt nettverk som du vil kunne bruke i jobbsammenheng senere i livet

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Sport Management

Alle utdanninger innen