Sist oppdatert 1. juli 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

For deg har ambisjoner om å bli leder, eller ønsker å jobbe mer med økonomi og administrajon.

Utdanningene gir kunnskap om én eller flere av områdene organisasjon, ledelse, økonomi, personal og administrasjon.

Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant bakgrunn innen denne sektoren.

Opptakskrav

Varierer. Ofte lokalt opptak.

Opptakskrav

Varierer. Ofte lokalt opptak.

Varighet

Varierer. Mange av utdanningene kan tas på deltid.

Varighet

Varierer. Mange av utdanningene kan tas på deltid.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 741140 - Ledelse, videreutdanning, høyere nivå
 • 741101 - Administrasjon og ledelse, toårig videreutdanning for UH-kandidater
 • 649909 - Trygdefunksjonærer, videreutdanning
 • 649907 - Plan og arbeid, toårig videreutdanning
 • 642212 - Videreutdanning for ingeniører, markedsføring
 • 641140 - Videreutdanning, økonomisk-administrative fag
 • 641134 - Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag
 • 641121 - Ledelse, økonomistyring og planlegging, videreutdanning
 • 641108 - Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning
 • 641134 - Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag
 • 641140 - Videreutdanning, økonomisk-administrative fag
 • 641121 - Ledelse, økonomistyring og planlegging, videreutdanning

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 741140 - Ledelse, videreutdanning, høyere nivå
 • 741101 - Administrasjon og ledelse, toårig videreutdanning for UH-kandidater
 • 649909 - Trygdefunksjonærer, videreutdanning
 • 649907 - Plan og arbeid, toårig videreutdanning
 • 642212 - Videreutdanning for ingeniører, markedsføring
 • 641140 - Videreutdanning, økonomisk-administrative fag
 • 641134 - Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag
 • 641121 - Ledelse, økonomistyring og planlegging, videreutdanning
 • 641108 - Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning
 • 641134 - Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag
 • 641140 - Videreutdanning, økonomisk-administrative fag
 • 641121 - Ledelse, økonomistyring og planlegging, videreutdanning

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Ledelse, videreutdanning, høyere nivå (741140)
 • Administrasjon og ledelse, toårig videreutdanning for UH-kandidater (741101)
 • Trygdefunksjonærer, videreutdanning (649909)
 • Plan og arbeid, toårig videreutdanning (649907)
 • Videreutdanning for ingeniører, markedsføring (642212)
 • Videreutdanning, økonomisk-administrative fag (641140)
 • Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag (641134)
 • Ledelse, økonomistyring og planlegging, videreutdanning (641121)
 • Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning (641108)
 • Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag (641134)
 • Videreutdanning, økonomisk-administrative fag (641140)
 • Ledelse, økonomistyring og planlegging, videreutdanning (641121)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.