Fakta

Sted:
Campus Oslo
Campus Bergen
Campus Stavanger
Campus Trondheim
BI Nettstudier
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Handelshøyskolen BI

31. oktober 2023.

Om studiet

Lyst til å ta en fleksibel og allsidig utdannelse med mange muligheter underveis og etter endt studie? Fordyp deg i temaer du interesserer deg for, som for eksempel forretningsutvikling, prosjektledelse, investeringsanalyse eller samfunnsøkonomi.

I en verden som endrer seg raskt er grunnleggende økonomi- og virksomhetsforståelse viktigere og mer relevant enn noen gang. Økonomi påvirker små og store beslutninger og er med på å forme enkeltindivider og samfunn. Uavhengig av bransje eller stilling, så vil du trenge kunnskap om økonomi.

Studiet tar dagens utfordringer på alvor, og tar innover seg at bærekraft og lønnsomhet henger tett sammen. Ved å forstå økonomi, kan vi bedre forstå hvilke valg som både er lønnsomme for oss selv, hverandre og verden. Bærekraftig verdiskaping krever effektiv ressursutnyttelse, innovasjon og evne til omstilling. I tillegg må vi ha god innsikt i det etiske og juridiske grunnlaget for ansvarlig forretningsvirksomhet. Men bærekraft handler også om forvaltning av menneskelige ressurser, der verdiskaping betinger god ledelse og et trygt, motiverende og helsefremmende arbeidsmiljø.

Arbeidsgivere trenger kandidater med et bredt spekter av kunnskap, ferdigheter og ressurser, godt tilpasset både dagens og fremtidens utfordringer. Ta en fleksibel utdanning, som gjør at du kan stige i gradene i bedrifter og organisasjoner, og være med på å skape varige verdier.

Studiets oppbygging

Muligheter I studietiden

Som student på Økonomi og administrasjon får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut dine spennende muligheter:

Nettbasert gjennomføring

Studiet kan gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier. Hvis du tar det på deltid vil studiet inneholder tre trinn, som hvert gir 60 studiepoeng og gjennomføres over to år (fire semestre) i stedet for ett år (to semestre). Du kan ta hvert trinn separat uten å binde deg til hele studiet. Les mer om nettstudiet

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg?

Les mer om krav og unntaksregler for våre bachelorstudier her

Videre studier

Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i Økonomi og Administrasjon kan følgende masterstudier være aktuelle for deg:

 • Finance
 • Business
 • Business Analytics
 • Applied Economics
 • Entreprenurship and Innovation
 • Strategic Marketing Management
 • Leadership and Organisational Psychology
 • Master i Regnskap og Revisjon

I tillegg tilbyr vi valgkurs som lar deg kvalifisere direkte til Quantitative Finance eller Master i Forretningsjus og Økonomi.

Karrieremuligheter

Den faglige bredden innen økonomi og administrasjon gjør deg kvalifisert til en rekke stillinger både i det private næringslivet og i det offentlige. Du kan jobbe innen mange spennende områder, inkludert:

 • Finansiell rådgivning
 • Prosjektledelse
 • Ledelse
 • Analyse

Eksempler på hva tidligere studenter ved studiet nå arbeider som:

 • Aviation Logistics Coordinator
 • Prosjektleder

Finn ut mer om hva du kan bli med en bachelorgrad i Økonomi og administrasjon ved å besøke vår nettside – Hva kan jeg bli

Alle utdanninger innen