Sist oppdatert 1. juli 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Studier innen økonomi og administrasjon er tverrfaglige og gir innsikt i ulike sider ved økonomi og administrasjon, som regnskap, finans, revisjon, organisasjon og ledelse.

Siviløkonom er en tittel som gis til kandidater som har fullført en femårig utdanning bestående av bachelor i økonomi og administrasjon og en master i økonomi og administrasjon.

 

Opptakskrav

Opptakskravet er normalt generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Opptakskrav

Opptakskravet er normalt generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad og 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad og 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 642108 - Bachelor, innkjøpsledelse, treårig
 • 641999 - Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 641910 - Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig
 • 641104 - Bedriftsøkonomi, lavere nivå
 • 641149 - Bachelor of Business Administration, treårig
 • 641153 - Bachelor of Management, treårig
 • 641159 - Bachelor, border business studies, treårig
 • 641161 - Bachelor, bygdeutvikling, treårig
 • 641164 - Bachelor, facility management, treårig
 • 641145 - Bachelor, fiskeriøkonomi, treårig
 • 641155 - Bachelor, husøkonomi, treårig
 • 641154 - Bachelor, kostøkonomi, treårig
 • 641144 - Bachelor, landbruksøkonomi og næringsutvikling, treårig
 • 641143 - Bachelor, offentlig administrasjon og ledelse, treårig
 • 641141 - Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig
 • 641151 - Bachelor, økonomi og informatikk, treårig
 • 641146 - Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig
 • 641105 - Diplomoppgave, økonomisk-administrative fag
 • 641104 - Bedriftsøkonomi, lavere nivå
 • 641109 - Høgskolekandidat, bedriftsøkonomi, toårig
 • 641110 - Høgskolekandidat, fiskeriøkonomi, treårig
 • 641115 - Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig
 • 641116 - Høgskolekandidat, økonomi og informatikk, treårig
 • 641117 - Høgskolekandidat, landbruksøkonomi, toårig
 • 641117 - Høgskolekandidat, landbruksøkonomi, toårig
 • 641118 - Høgskolekandidat, landbruksøkonomi og bygdeutvikling, treårig
 • 641135 - Økonomisk-administrativ utdanning, 3. år, uspesifisert
 • 641138 - Høgskolekandidat, økonomi og informasjonsbehandling, treårig
 • 641139 - Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, treårig
 • 749902 - Høyere avdeling for siviløkonomer, økonomisk historie
 • 641141 - Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig
 • 641144 - Bachelor, landbruksøkonomi og næringsutvikling, treårig
 • 641145 - Bachelor, fiskeriøkonomi, treårig
 • 641146 - Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig
 • 641151 - Bachelor, økonomi og informatikk, treårig
 • 641154 - Bachelor, kostøkonomi, treårig
 • 641155 - Bachelor, husøkonomi, treårig
 • 641902 - Petroleumsøkonomi, toårig påbygging
 • 641910 - Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig
 • 641910 - Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig
 • 741103 - Cand.merc.-utdanning, bedriftsøkonomi
 • 741104 - Cand.merc.-utdanning, økonomi og administrasjon
 • 741117 - Hovedfagskandidat, økonomiske og administrative områder
 • 741112 - Master of Science, økonomisk-administrative fag, toårig
 • 741114 - Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi
 • 741115 - Sivilingeniørutdanning, økonomiske og administrative fag
 • 741116 - Master of Science, økonomisk-administrative fag, ettårig
 • 741120 - Master, økonomi og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, toårig
 • 741121 - Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741121 - Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741125 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741133 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, femårig
 • 741199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, høyere nivå
 • 611907 - Bachelor, språk og økonomi, treårig
 • 641106 - Diplomøkonom
 • 641120 - Kommunalkandidat, treårig
 • 649908 - Forsikringseksamen, lavere nivå
 • 641107 - Foretaksøkonom
 • 649999 - Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 641113 - Høgskolekandidat, kostøkonom, toårig
 • 641199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 741999 - Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 749999 - Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 642108 - Bachelor, innkjøpsledelse, treårig
 • 641999 - Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 641910 - Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig
 • 641104 - Bedriftsøkonomi, lavere nivå
 • 641149 - Bachelor of Business Administration, treårig
 • 641153 - Bachelor of Management, treårig
 • 641159 - Bachelor, border business studies, treårig
 • 641161 - Bachelor, bygdeutvikling, treårig
 • 641164 - Bachelor, facility management, treårig
 • 641145 - Bachelor, fiskeriøkonomi, treårig
 • 641155 - Bachelor, husøkonomi, treårig
 • 641154 - Bachelor, kostøkonomi, treårig
 • 641144 - Bachelor, landbruksøkonomi og næringsutvikling, treårig
 • 641143 - Bachelor, offentlig administrasjon og ledelse, treårig
 • 641141 - Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig
 • 641151 - Bachelor, økonomi og informatikk, treårig
 • 641146 - Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig
 • 641105 - Diplomoppgave, økonomisk-administrative fag
 • 641104 - Bedriftsøkonomi, lavere nivå
 • 641109 - Høgskolekandidat, bedriftsøkonomi, toårig
 • 641110 - Høgskolekandidat, fiskeriøkonomi, treårig
 • 641115 - Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig
 • 641116 - Høgskolekandidat, økonomi og informatikk, treårig
 • 641117 - Høgskolekandidat, landbruksøkonomi, toårig
 • 641117 - Høgskolekandidat, landbruksøkonomi, toårig
 • 641118 - Høgskolekandidat, landbruksøkonomi og bygdeutvikling, treårig
 • 641135 - Økonomisk-administrativ utdanning, 3. år, uspesifisert
 • 641138 - Høgskolekandidat, økonomi og informasjonsbehandling, treårig
 • 641139 - Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, treårig
 • 749902 - Høyere avdeling for siviløkonomer, økonomisk historie
 • 641141 - Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig
 • 641144 - Bachelor, landbruksøkonomi og næringsutvikling, treårig
 • 641145 - Bachelor, fiskeriøkonomi, treårig
 • 641146 - Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig
 • 641151 - Bachelor, økonomi og informatikk, treårig
 • 641154 - Bachelor, kostøkonomi, treårig
 • 641155 - Bachelor, husøkonomi, treårig
 • 641902 - Petroleumsøkonomi, toårig påbygging
 • 641910 - Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig
 • 641910 - Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig
 • 741103 - Cand.merc.-utdanning, bedriftsøkonomi
 • 741104 - Cand.merc.-utdanning, økonomi og administrasjon
 • 741117 - Hovedfagskandidat, økonomiske og administrative områder
 • 741112 - Master of Science, økonomisk-administrative fag, toårig
 • 741114 - Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi
 • 741115 - Sivilingeniørutdanning, økonomiske og administrative fag
 • 741116 - Master of Science, økonomisk-administrative fag, ettårig
 • 741120 - Master, økonomi og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, toårig
 • 741121 - Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741121 - Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741125 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741133 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, femårig
 • 741199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, høyere nivå
 • 611907 - Bachelor, språk og økonomi, treårig
 • 641106 - Diplomøkonom
 • 641120 - Kommunalkandidat, treårig
 • 649908 - Forsikringseksamen, lavere nivå
 • 641107 - Foretaksøkonom
 • 649999 - Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 641113 - Høgskolekandidat, kostøkonom, toårig
 • 641199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 741999 - Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 749999 - Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Bachelor, innkjøpsledelse, treårig (642108)
 • Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (641999)
 • Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig (641910)
 • Bedriftsøkonomi, lavere nivå (641104)
 • Bachelor of Business Administration, treårig (641149)
 • Bachelor of Management, treårig (641153)
 • Bachelor, border business studies, treårig (641159)
 • Bachelor, bygdeutvikling, treårig (641161)
 • Bachelor, facility management, treårig (641164)
 • Bachelor, fiskeriøkonomi, treårig (641145)
 • Bachelor, husøkonomi, treårig (641155)
 • Bachelor, kostøkonomi, treårig (641154)
 • Bachelor, landbruksøkonomi og næringsutvikling, treårig (641144)
 • Bachelor, offentlig administrasjon og ledelse, treårig (641143)
 • Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig (641141)
 • Bachelor, økonomi og informatikk, treårig (641151)
 • Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig (641146)
 • Diplomoppgave, økonomisk-administrative fag (641105)
 • Bedriftsøkonomi, lavere nivå (641104)
 • Høgskolekandidat, bedriftsøkonomi, toårig (641109)
 • Høgskolekandidat, fiskeriøkonomi, treårig (641110)
 • Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig (641115)
 • Høgskolekandidat, økonomi og informatikk, treårig (641116)
 • Høgskolekandidat, landbruksøkonomi, toårig (641117)
 • Høgskolekandidat, landbruksøkonomi, toårig (641117)
 • Høgskolekandidat, landbruksøkonomi og bygdeutvikling, treårig (641118)
 • Økonomisk-administrativ utdanning, 3. år, uspesifisert (641135)
 • Høgskolekandidat, økonomi og informasjonsbehandling, treårig (641138)
 • Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, treårig (641139)
 • Høyere avdeling for siviløkonomer, økonomisk historie (749902)
 • Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig (641141)
 • Bachelor, landbruksøkonomi og næringsutvikling, treårig (641144)
 • Bachelor, fiskeriøkonomi, treårig (641145)
 • Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig (641146)
 • Bachelor, økonomi og informatikk, treårig (641151)
 • Bachelor, kostøkonomi, treårig (641154)
 • Bachelor, husøkonomi, treårig (641155)
 • Petroleumsøkonomi, toårig påbygging (641902)
 • Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig (641910)
 • Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig (641910)
 • Cand.merc.-utdanning, bedriftsøkonomi (741103)
 • Cand.merc.-utdanning, økonomi og administrasjon (741104)
 • Hovedfagskandidat, økonomiske og administrative områder (741117)
 • Master of Science, økonomisk-administrative fag, toårig (741112)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi (741114)
 • Sivilingeniørutdanning, økonomiske og administrative fag (741115)
 • Master of Science, økonomisk-administrative fag, ettårig (741116)
 • Master, økonomi og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, toårig (741120)
 • Master, økonomi og administrasjon, toårig (741121)
 • Master, økonomi og administrasjon, toårig (741121)
 • Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig (741125)
 • Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, femårig (741133)
 • Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, høyere nivå (741199)
 • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
 • Diplomøkonom (641106)
 • Kommunalkandidat, treårig (641120)
 • Forsikringseksamen, lavere nivå (649908)
 • Foretaksøkonom (641107)
 • Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (649999)
 • Høgskolekandidat, kostøkonom, toårig (641113)
 • Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, lavere nivå (641199)
 • Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (741999)
 • Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (749999)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.