Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Staffeldtsgate
NLA Høgskolen Gimlekollen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Oslo
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 40.00 (primær)
  • 41.00 (ordinær)
Studieplasser: 70
Søknadskode (SO): 254470
Kristiansand
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 33.80 (primær)
  • 34.10 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 254035
Bergen
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 254515

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

4. februar 2024.

Om studiet

Vil du forstå hvordan samfunnet og næringslivet fungerer? Ønsker du å lede andre i en bedrift eller en organisasjon? Liker du tanken på å kunne bidra med kritisk tenkning og analytiske ferdigheter i en bedrift? Da er dette studiet for deg!

Dette studiet er mangfoldig, fleksibelt og attraktivt i arbeidsmarkedet. Alle bedrifter, institusjoner og frivillige organisasjoner trenger ansatte med økonomisk og administrativ forståelse.

Dermed vil dette studiet gi deg kunnskap som er nyttig uansett hvilken arbeidsplass du måtte ønske. Du lærer blant annet om økonomisk analyse, organisasjonsutvikling og bedriftsøkonomi. Som beslutningstager i en bedrift, styreleder i et selskap eller leder i en organisasjon, trenger du en økonomisk forståelse. Studiet har oppmerksomhet på personlig utvikling og faglig økonomisk kompetanse til å bli en etisk bevisst arbeidstaker.

Videre studier

Gjennomført bachelorgrad kvalifiserer for å søke opptak til masterprogram med fokus på økonomi, administrasjon og ledelse ved nasjonale og internasjonale institusjoner. HSM planlegger oppstart av Master i Ledelse, nyskaping og etikk fra høsten 2024, under forutsetning av godkjenning fra NOKUT.

Alle utdanninger innen