Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 36.00 (primær)
  • 35.90 (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 209035

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

På de fleste arbeidsplasser er det behov for deg som kan økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. Studiet er allsidig og gir deg faglige kvalifikasjoner til å jobbe i en rekke ulike stillinger.

Bachelor i økonomi og administrasjon gir en fleksibel og bred plattform for videre studier og senere yrkesliv og karriere. Studiet er flerfaglig slik at du får opparbeidet en god innsikt innen de ulike fagområdene.

Studere på Lillehammer eller Rena?
Vi tilbyr Bachelor i økonomi og administrasjon både på Lillehammer og Rena. Studiestedene tilbyr ulike muligheter for valgfag og fordypninger, men begge gir samme grunnutdanning. Begge studiesteder tilfredsstiller kravene for videreutdanning på masternivå, som med riktige valgemner gir grunnlag for tittelen siviløkonom.

Gjennom fordypning i ulike valgemner får du mulighet til å sette et eget preg på studiet. På Lillehammer er det mulig å ta valgemner i ulike økonomifag og en fordypning innen Business Analytics (dataanalyse), som for eksempel Mikroøkonomi 2 og Big Data Analytics. Se studieplanen for flere aktuelle emner som kan inngå i utdanningen. Studiested Rena tilbyr valgemner innen digitalisering, service, ledelse, markedsføring og regnskap.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 42,2
Kvote for førstegangsvitnemål: 39,6
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til Master i offentlig styring og ledelse (MPA) og Master i økonomi og ledelse. Kombinasjonen Bachelor i økonomi og administrasjon og Master i økonomi og ledelse, kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær oppmerksom på ulike utdanningsinstitusjonener kan stilles spesifikke krav til emnekombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Utveksling

I 5. semester kan du reise på utveksling til en av våre ulike utvekslingsdestinasjoner rundt omkring i hele verden. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet. 

Reiser du til en av våre europeiske universiteter kan du få et ekstra Erasmus+ stipend tillegg til støtten fra Lånekassen. Om må du betale skolepenger i utlandet blir det dekket av Lånekassen (delvis som stipend/lån).

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon - Lillehammer

Alle utdanninger innen