Fakta

Sted:
Rena
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 209470

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Ønsker du å jobbe med markedsføring, service og kunderelasjoner? Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer deg til å jobbe som mellomleder og leder i handels- og servicenæringen.

Bachelor i serviceledelse og markedsføring er skreddersydd for mellomlederstillinger i handels- og servicenæringen. Dyktige medarbeidere og ledere som jobber med kunderelasjoner og tar i bruk ulike digitale arbeidsformer for å yte service er ettertraktet i dagens arbeidsmarked. I studiet vil du blant annet tilegne deg kunnskap om serviceledelse, økonomi, kunderelasjonsledelse, markedsføring, personalledelse og digitalisering. Sistnevnte byr på flere muligheter for næringslivet, og tas med i nærmest alle emner innen markedsføring og serviceledelse.

Mye erfaringsutveksling

Vi er alene om å tilby et slikt studium blant statlige høgskoler og universiteter. En god blanding av studenter med ulik bakgrunn gir gode muligheter for erfaringsutveksling.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Y-veien
For søkere som har fullført og bestått vitnemål samt fagbrev innen salg, service og reiseliv, med fordypning innen reiselivsfaget, salgsfaget eller service- og administrasjonsfaget kvalifiserer for opptak via Y-veien. Vi tar ikke opp søkere med fagbrev i sikkerhetsfaget. Søknader registreres direkte i høgskolens lokale opptak.

Når du søker på lokalt opptak skal du trykke "Søk studiet" for så å logge deg inn og velge kortere studier, halvårsstudier, norsk språk og y-veien. Videre velges studiekode 2053. Husk å trykke på knappen "+ Legg til".

Les mer om søknad og opptak

Samordna opptak eller lokalt opptak?

Søkere med generell studiekompetanse må søke studiet via samordna opptak her.

Søkere som søker via y-veien må søke via lokalt opptak her.

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå i inn- og utland. Høgskolen i Innlandet tilbyr flere aktuelle masterutdanninger innenfor økonomi, ledelse og innovasjon. Bachelor i serviceledelse og markedsføring kvalifiserer for eksempel til opptak til Master i økonomi og ledelse spesialisering i markedsføringsledelse (MØLed) og Master i offentlig ledelse og styring (MPA). Du kan også velge blant mange videreutdanninger.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i fjerde semester.
Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i serviceledelse og markedsføring