Nøkkelinformasjon

Studiested

Campus Oslo

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Studiet gir deg solid kunnskap om hvordan finanssektoren fungerer og dens viktige rolle i den overordnede økonomien. I studiet legges det stor vekt på at du skal utvikle relevante evner for arbeidslivet, som kritisk tenkning og analytiske og digitale ferdigheter.

Du vil lære å bruke etablert finansteori til å løse praktiske problemstillinger du senere vil møte i arbeidslivet. Solid kunnskap i finansiell økonomi og relaterte fag gir deg mange jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor.

Som finansstudent skal du planlegge og gjennomføre egne prosjekter, jobbe sammen med andre studenter i grupper og formidle fagstoff både skriftlig og muntlig. Du vil også lære å bruke programmering, Excel og Bloomberg-terminalene.

Gjennom studiet utvikles analytiske og digitale ferdigheter som er svært etterspurt i dagens arbeidsmarked. Studiet gir deg også et godt grunnlag for videre studier på masternivå. BIs institutt for finans er et av de fremste i Europa på forskning, så du vil lære av forskere som er blant de beste på sitt felt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg?

Les mer om krav og unntaksregler for våre bachelorstudier her

Muligheter i studietiden

Som del av en bachelor i finans har du mulighet til å få internasjonal erfaring ved å studere et semester i utlandet, eller få arbeidserfaring med et internship hos en bedrift her i Norge.

Les mer om vårt utvekslingstilbud

Les mer om internship

Videre studier

Din bachelor i finans kan også være første steg på veien mot en forskerkarriere innenfor dette varierte og allsidige fagområdet - hvor BI regnes som en av Europas fremste skoler.

En bachelor i finans fra BI er en utdanning som møtes med respekt og anerkjennelse. Du har også mulighet til å utvide graden din og fortsette videre her på BI, med en rekke mastergrader:

I tillegg tilbyr vi valgkurs som lar deg kvalifisere direkte til master i kvantitativ finans eller master i forretningsjus og økonomi. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Karrieremuligheter

Den typiske Wall Street-megleren finnes ikke lenger. Handel på børs blir i stor grad håndtert av algoritmer som kan reagere på bevegelser i markedet i løpet av millisekunder. Dette er en jobb hvor datamaskiner vil gjerne være bedre enn mennesker.

Jobben til et menneske blir dermed å se de store linjene: tenke strategisk og langsiktig, veie risiko mot fortjeneste, og vurdere verdigrunnlaget. Et eksempel er Oljefondet, hvor det ikke bare er profitt, men etiske retningslinjer som styrer investeringene. Å utnytte kapital best mulig er viktig både for private bedrifter, offentlige etater, og not-for-profit organisasjoner.

Vi har lagt vekt på behovene hos bedrifter og det offentlig når vi har utformet dette studiet. Med en fullført bachelor i finans kan du derfor få en rekke type jobber i privat og offentlig sektor:

Eksempler på bedrifter og stillinger:

  • Finansforetak. Du kan jobbe for investeringsfond som Oljefondet, eller ha andre roller i finansforetak, hvor du jobber med å balansere avkastning og risiko.
  • Finansrådgivning. Rådgi bedrifter og privatpersoner om hvor de bør plassere pengene sine.
  • Analyse. Ved å kunne håndtere og tolke store datasett kan du hjelpe bedrifter og offentlige virksomheter til ta bedre beslutninger om investeringer og finansiering.
  • Bank. Finans er en viktig del av moderne bankaktivitet, både for banken selv og for dens kunder.
  • Konsulent. Hjelp andre bedrifter analysere lønnsomheten av investeringer og aktiviteter de gjør.
  • Offentlig sektor. Flere departementer og andre offentlige etater regulerer eller opererer i finansmarkeder, og trenger ansatte med kompetanse på finans.

Det finnes også mange flere muligheter, i både offentlig og privat sektor. Kunnskapen du tilegner deg i løpet av studiet er etterspurt i mange ulike sammenhenger.

Alle utdanninger innen