Fakta

Sted:
Campus Oslo
Campus Bergen
Campus Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Handelshøyskolen BI

6. mars 2024.

Om studiet

Lyst til å studere innenfor et fagområde som er i konstant utvikling, alltid relevant og berører alle deler av samfunnet? Enten du vil starte for deg selv, jobbe med investeringer i en bedrift eller bidra til å løse store samfunnsøkonomiske problemstillinger, er kunnskap om finans helt essensielt.

Finans handler grunnleggende sett om finansiering som betyr å anskaffe kapital til et bestemt formål, eksempelvis boligkjøp eller å starte et selskap. Endringer, som det «grønne skiftet» er et eksempel på, krever også finansiering, og setter igjen krav til bruk av nye, bærekraftige finansieringsmodeller. Finanssektoren har en viktig rolle i samfunnet da den påvirker den overordnede økonomien. 

Med dette studiet lærer du å kalkulere risiko og forstå hvordan risiko henger sammen med vekst, investering og lønnsomhet. Dette gjelder enten det er en investor som skal kjøpe et hotell, en stat som skal finansiere utbygging av infrastruktur eller en bank som skal gi ut et lån. Mange finansjobber kommer med stort ansvar, og den største risikoen er å gjøre for mange feilantagelser om fremtiden, noe finanskriser er skrekkeksempler på. Du vil også lære hva som kjennetegner effektive og stabile finansmarkeder, og hvordan du best kan sikre lønnsomheten til en bedrift over tid. Du vil bli rustet til å forstå og analysere finansielle data, gjøre forretningsmessige vurderinger og ta lønnsomme og ansvarlige avgjørelser som er i selskapets og samfunnets beste interesse.

Studiets oppbygging

Muligheter I studietiden

Som student på Finans får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut dine spennende muligheter:

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og et minimum antall konkurransepoeng på 35 for å kvalifisere for dette studiet.

Vi har begrenset antall plasser på noen av våre studier ved campus Bergen Vi opererer derfor med prioritert poenggrense på 44 poeng på dette studiet ved campus Bergen.

Les mer om krav og unntaksregler for våre bachelorstudier her

Videre studier

Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i Finans kan følgende masterstudier være aktuelle for deg:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Det er også mulig å gå videre til en master ved anerkjente universiteter og høyskoler både I Norge og utlandet.

Karrieremuligheter

Finanssektoren berører alle deler av samfunnet og studiet er bygget på de behovene som arbeidsmarkedet har i dag og vil få i fremtiden. Det er et spennende og variert arbeidsmarked med mange muligheter, både i offentlig og privat sektor. Etter endt utdanning vil du kunne jobbe med:

  • Finansforetak
  • Finansrådgivning
  • Ledelse
  • Analyse
  • Bank
  • Konsulent

Eksempler på hva tidligere studenter ved studiet nå arbeider som:

  • Kredittanalytiker

Finn ut mer om hva du kan bli med denne bachelorgraden ved å besøke vår nettside – Hva kan jeg bli

Alle utdanninger innen