Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 45.80 (primær)
  • 50.80 (ordinær)
Studieplasser: 135
Søknadskode (SO): 215138

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

11. januar 2024.

Om studiet

Vil du være med å påvirke hvordan samfunnet vårt skal se ut i fremtiden? Dette studiet gir deg viktig kompetanse for en jobb i administrasjon og ledelse.

Bachelor i administrasjon og ledelse er et studium med fokus på ferdigheter som du trenger i arbeidslivet, på teorier som beskriver og forklarer samfunnet slik forskningen viser. Du lærer å analysere viktige samfunnsspørsmål, reflektere kritisk og finne løsninger på problemstillinger som er relevante i et yrkesliv i stadig endring.