Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

20. mars 2023.

Om studiet

Vil du være med å skape fremtidens bedrifter og fremtidens digitale produkter og tjenester? Vil du bidra til den digitale transformasjonen i både privat- og offentlig sektor? Gå ut i arbeidslivet med det lille ekstra, det digitale fortrinnet som gir deg en kompetanse og forståelse som sårt etterspørres av næringslivet.

Bachelorstudiet i digitalisering og økonomi gir bred, grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, med vektlegging på økonomi- og ledelsesfag rettet mot digitaløkonomien og fremtidens bedrifter og jobber. Studiet er tilpasset deg som ønsker en generell næringslivsutdannelse spisset mot arbeid innen den nye digitaløkonomien, både i nyere innovasjonspreget virksomhet og mer tradisjonelle virksomheter som gjennomgår digitale transformasjoner.

Digitaliseringen vil i de nærmeste årene gjennomsyre alle bransjer og typer av virksomheter både i offentlig- og privat sektor, så du behøver ikke å velge en spesifikk karrierevei før etter fullførte studier. Studiet gir et solid grunnlag for videre studier på masternivå, inkludert mastergrad i økonomi og ledelse (siviløkonom).

Studiets hovedvekt ligger på økonomi- og ledelsesfag spisset mot digitaløkonomien. Studiet gir innsikt i digitale forretningsmodeller, digital forretningsutvikling, digital produkt- og tjenesteutvikling, IT-prosjektledelse og teknologiimplementering. Økonomifagene dekker temaer som økonomistyring og samfunnsøkonomi, men med case-studies og vinkling mot digitaløkonomien.

Metodefagene gir kunnskap og ferdigheter innen matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder, noe som både gir gode analyseferdigheter, og som bidrar til at du når læringsmålene i de andre emnene. Ledelsesfagene gir også generell kunnskap og ferdigheter innen organisasjons- og ledelsesfag, og inkluderer emner som personalledelse og foretaksstrategi. Studiet tilbyr også emner innen markedsføring, forretningsjus og etikk.

Kristiania tilbyr flere bachelorgrader innen økonomi. Denne guiden hjelper deg å sammenligne dem:
Hvilken utdanning i økonomi bør du velge?

 

Studiets oppbygging

Som de andre studiene ved Kristiania har dette studiet varierte undervisningsformer, med betydelig innslag av undervisning i mindre klasser. I mange av emnene legges det stor vekt på oppgaveløsing og gruppearbeid. Eksamensformene er også varierte, med alt fra prosjektoppgaver i grupper til tradisjonell, skriftlig skoleeksamen.

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Karrieremuligheter

Studiet gir deg en bred kompetanseplattform som kan brukes i mange ulike roller både i privat næringsliv, offentlig sektor og andre typer organisasjoner. Typiske roller kan være innen økonomi, prosjektledelse i forbindelse med digital transformasjon og IT-teknologiinnføring, digital forretningsutvikling, digital produkt- og tjenesteutvikling, innkjøp, salg og markedsføring / digital markedsføring. Etterspørselen etter denne typen kompetanse er økende både blant de unge innovasjonsbedriftene og hos mer etablerte, tradisjonelle virksomheter som gjennomgår digitale transformasjoner.

Innholdet i studiet oppfyller kravene som er satt av Nasjonalt råd for økonomiske og administrative fag (NRØA) til bachelorstudier i økonomi og ledelse eller økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse (siviløkonom).

Studiet gir også opptak til masterstudier innen økonomi, ledelse og relaterte fagfelt ved utenlandske læresteder.

Utveksling

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Alle utdanninger innen