Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Campus Oslo
Campus Bergen
Campus Stavanger
Campus Trondheim

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Lyst til å forstå hvilke psykologiske prosesser som påvirker oss som arbeidstakere, og hvilken betydning disse prosessene har for organisasjonens produktivitet? Bli med og bidra til å skape bærekraftige og suksessfulle arbeidsplasser!

Organisasjoner er mennesker. Derfor er kunnskap om mennesket og psykologiske prosesser helt essensielt for at organisasjoner skal lykkes. Verden er i konstant endring og dagens arbeidsmiljø må raskt kunne tilpasse seg de endringene. Dette krever kompetanse om hvordan man kan utvikle organisasjoner og hvordan man effektivt kan lede og legge til rette for medarbeidere.

I en vellykket organisasjon går strategi og personalutvikling hånd i hånd. Man må påse at det er et godt og fungerende samspill mellom organisasjon og ansatte. For å få til det trenger man grunnleggende kompetanse i økonomiske og administrative fag, samt kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge arbeidsoppgaver og karriereløp for ansatte, slik at det gir merverdi for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Gjennom studiet vil du opparbeide deg ferdigheter innen analytisk tenkning og problemløsning. I tillegg til teoretiske prinsipper vil du lære deg praktiske verktøy og ferdigheter innen eksempelvis rekruttering, kompetanseutvikling, konflikthåndtering og endringsledelse.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg?

Les mer om krav og unntaksregler for våre bachelorstudier her

Muligheter i studietiden

Du har flere muligheter som student på dette studiet. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling i et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift. Du kan også tilpasse graden din med en av våre mange valgkurs.

Les mer om vårt utvekslingstilbud

Les mer om internship

Videre studier

Om du er interessert i å studere videre etter fullført bachelor, så har du flere valgmuligheter. Ønsker du å fordype deg ytterligere i kjernefagene fra bacheloren din, så vil masteren i ledelse og organisasjonspsykologi være relevant for deg:

Du kan også velge blant disse masterprogrammene:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Karrieremuligheter

Dette studiet gir deg en unik kombinasjon av organisasjonspsykologiske, HR-faglige, økonomiske og markedsføringsrettede kunnskaper. Du vil være kvalifisert til HR- og lederstillinger i mindre og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor.

Eksempler på relevante stillinger:

  • Konsulent
  • HR-rådgiver
  • Rekrutteringsrådgiver
  • Personalleder
  • Leder for mindre og mellomstore virksomheter