Fakta

Sted:
Campus Oslo
Campus Bergen
Campus Stavanger
Campus Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

13. mars 2023.

Om studiet

Lyst til å forstå hvilke psykologiske prosesser som påvirker oss som arbeidstakere, og hvilken betydning disse prosessene har for organisasjonens produktivitet? Bli med og bidra til å skape bærekraftige og suksessfulle arbeidsplasser!

Organisasjoner er mennesker. Derfor er kunnskap om mennesket og psykologiske prosesser helt essensielt for at organisasjoner skal lykkes. Man må påse at det er et godt og fungerende samspill mellom organisasjon og ansatte. For å få til det trenger man grunnleggende kompetanse i økonomiske og administrative fag, samt kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge arbeidsoppgaver og karriereløp for ansatte, slik at det gir merverdi for både arbeidstaker og arbeidsgiver. 

I en vellykket organisasjon går strategi og personalutvikling hånd i hånd. Gjennom studiet vil du opparbeide deg ferdigheter innen analytisk tenkning og problemløsning. I tillegg til teoretiske prinsipper vil du lære deg praktiske verktøy og ferdigheter innen eksempelvis rekruttering, kompetanseutvikling, konflikthåndtering og endringsledelse. Studiet er designet slik at de første kursene du blir introdusert for setter søkelys på individnivå, deretter grupper og team, og til sist, organisasjoner. 

 

Studiets oppbygging

Muligheter I studietiden

Som student på Organisasjonspsykologi, HR og Ledelse får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut dine spennende muligheter:

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg?

Les mer om krav og unntaksregler for våre bachelorstudier her

Videre studier

Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og Ledelse kan følgende masterstudier være aktuelle for deg:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Det er også mulig å gå videre til en master ved anerkjente universiteter og høyskoler både I Norge og utlandet.

Karrieremuligheter

Dette studiet gir deg en unik kombinasjon av organisasjonspsykologiske, HR-faglige, økonomiske og markedsføringsrettede kunnskaper. Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med:

  • Konsulenttjenester
  • HR-rådgivning
  • Rådgivning innen rekruttering
  • Personalledelse
  • Ledelse i små og mellomstore virksomheter

Finn ut mer om hva du kan bli med en bachelorgrad i Organisasjonspsykologi, HR og Ledelse ved å besøke vår nettside – Hva kan jeg bli

Alle utdanninger innen