Nøkkelinformasjon

Utdanninger innen økonomi og administrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel regnskapsføring, revisjon, ledelse, administrasjon og organisasjon.

Siviløkonom er en sidetittel som gis til kandidater som har fullført en femårig utdanning bestående av bachelor i økonomi og administrasjon og en master i økonomi og administrasjon.

Utdanninger

Det er 291 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Praktisk prosjektledelse - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet
Prosjektledelse (nettbasert) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet
Regnskap og revisjon - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Utdanningsledelse - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet GENS Alle 30.20
Ledelse (nettbasert) - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet GENS Alle 44.50
Ledelse - erfaringsbasert master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Ledelse, innovasjon og marked - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Ledelse, innovasjon og marked - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 39.00 42.80
Ledelse, innovasjon og marked - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Økonomi og administrasjon (nettbasert) - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle 46.60
Økonomi og administrasjon - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 41.50 45.50
Økonomi og administrasjon - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Økonomi og administrasjon - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Økonomi og administrasjon Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Økonomi og administrasjon Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 43.80 50.50

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Økonomisk-administrative fag (8411)
 • Master, internasjonal markedsføring og ledelse, toårig (742203)
 • Økonomisk-administrative fag (7411)
 • Bachelor, innkjøpsledelse, treårig (642108)
 • Økonomisk-administrative fag (6411)
 • Bedriftsøkonomi, lavere nivå (641104)
 • Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig (641910)
 • Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (641999)
 • Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (749999)
 • Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (741999)
 • Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (649999)
 • Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning (849999)