Økonomisk-administrative fag

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanninger innen økonomi og administrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel regnskapsføring, revisjon, ledelse, administrasjon og organisasjon.

Siviløkonom er en sidetittel som gis til kandidater som har fullført en femårig utdanning bestående av bachelor i økonomi og administrasjon og en master i økonomi og administrasjon.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Opptakskravet er normalt generell studiekompetanse.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Økonomisk-administrative fag › Økonomisk-administrative fag (8411)
 • ... › Markedsføring › Master, internasjonal markedsføring og ledelse, toårig (742203)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Økonomisk-administrative fag (7411)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Økonomisk-administrative fag (6411)
 • ... › Økonomisk-administrative fag › Bedriftsøkonomi, lavere nivå (641104)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
3-årig økonomisk-administrativ utdanning Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 45.2
 • 50.0
Administrasjon og ledelse - bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
 • 43.0
 • 50.4
Årsstudium i bedriftsøkonomi Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i bedriftsøkonomi - deltid, nett og samlingsbasert Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 42.0
Årsstudium i bedriftsøkonomi - heltid Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid Årsstudium VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kommunal økonomi og ledelse Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i ledelse og personalarbeid Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 43.8
Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Helgeland) Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Vesterålen) Årsstudium Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Alle
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling Bodø Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i økonomi og administrasjon Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • 41.4
 • 48.0
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium Nord universitet
Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudiumGenerell studiekompetanseOppgis ikkeOppgis ikke
Økonomi og ledelse, Steinkjer, årsstudiumGenerell studiekompetanseOppgis ikkeOppgis ikke
Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium Generell studiekompetanseOppgis ikkeOppgis ikke
Årstudium i økonomi, markedsføring og ledelse Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Administrasjon og ledelse Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i finans Bachelor, 3 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i HR og personalledelse Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i innovasjon og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • 38.8
 • 43.7
Bachelor i kreativitet, innovasjon & forretningsutvikling Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i logistikk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 34.3
 • 41.8
Bachelor i marin logistikk og økonomi Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • 38.2
Bachelor i organisasjon og ledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 34.6
 • 37.9
Bachelor i regnskap Bachelor, 3 år Nord universitet
Regnskap Generell studiekompetanseAlle39.5
Regnskap Generell studiekompetanseAlle41.8
Bachelor i regnskapsførerfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i serviceledelse og markedsføring Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i sport management Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 37.1
 • 39.5
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 47.7
 • 51.3
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • 37.0
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • 38.8
 • 42.7
Bachelor i Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 40.4
 • 42.3
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Norges Handelshøyskole
 • 52.7
 • 56.5
Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Nord universitet
Økonomi og ledelse, Bodø, bachelorGenerell studiekompetanse34.438.8
Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelorGenerell studiekompetanseAlle40.4
Økonomi og ledelse, Steinkjer, bachelor Generell studiekompetanse31.042.3
Bachelor i økonomi og ledelse / Siviløkonom Bachelor, 3 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Økonomi, ledelse og bærekraftGenerell studiekompetanse36.140.4
Økonomi, ledelse og bærekraft, fleksibel Generell studiekompetanseAlle56.4
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 35.2
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 37.6
Bedriftsøkonomi Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 36.7
Bedriftsøkonomisk analyse Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftsøkonomstudiet Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching som leiingsverktøy Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Deltidsstudium i økonomi og administrasjon Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Endringsledelse - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Endringsledelse/ Change Leadership 10 sp Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Endringsledelse/ Change Leadership 10 sp Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap og innovasjon Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Innovasjon og entreprenørskap 15sp - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Klasseliste Praktisk ledelse V18 1. semester Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Klasseliste V18 - Praktisk økonomi Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Mellomledelse - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Praktisk ledelse 15 sp - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Praktisk økonomi- nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Regnskapsanalyse og verdsetting - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:Finansiering og investering- nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:Grunnleggende regnskap - årsenhet V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:HR og lønnsarbeid - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:Innovasjon og entreprenørskap - årsenhet nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_ Innovasjon og entreprenørskap 1. sem. Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_Finansiering og investering Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_Prosjektledelse Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_Regnskapsanalyse og verdsetting Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:Prosjektledelse - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive Master of Business Administration Erfaringsbasert master Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive Master of Management Erfaringsbasert master Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive MBA Obligatorisk grunnmodul 30 sp Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Grønt entreprenørskap Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i kunnskapsledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - 2017 VÅR Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
HR og organisasjonsutvikling Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innkjøpsledelse Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og entreprenørskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og ledelse Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og ledelse (Deltid) Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunerekneskap Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturledelse - årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
LEAN leiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse - erfaringsbasert master Erfaringsbasert master UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Høyere nivå Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse, innovasjon og marked - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 40.7
 • 46.0
Ledelse, innovasjon og marked - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse, nettbasert - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Lederutdanning helse og omsorg Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læring i komplekse systemer - master Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Markedsføringsledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Marknadsføring Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i finans (Heltid) Master, 2 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Human Resource Management (HRM) - erfaringsbasert Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon og leiing, samfunnsfagleg retning Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsledelse Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i ledelse av teknologi Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i ledelse og organisasjonspsykologi (Heltid) Master, 2 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i regnskap og revisjon Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i regnskap og revisjon Master, 2 år Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i regnskap og revisjon (Heltid) Master, 2 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Serviceledelse Erfaringsbasert master Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, deltid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, heltid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og administrasjon Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og administrasjon Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og administrasjon Master, 2 år Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og ledelse - spesialisering økonomistyring Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in International Business and Marketing Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Human Resource Management Høyere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Strategic Planning Høyere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
MBA Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
MBA Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
MBA i ledelse Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
MBA i økologisk økonomi Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Military English 1 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Myndiggjørende ledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentlig administrasjon og styring - master Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygging i regnskapsførerfag - Studiesenteret.no Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygging i økonomi og administrasjon - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalutvikling og ledelse (PU) Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i bedriftsøkonomi Forskerutdanning/PhD Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD i økonomi og administrasjon Forskerutdanning/PhD Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Planlegging og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Praktisk prosjektledelse - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 35.4
Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse våren 2018 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse, nettbasert Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon - Siviløkonom, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Siviløkonom / Master of Science in Business Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Siviløkonom / Master of Science in Business Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Siviløkonom / Master of Science in Energy Management: International Governance and Business Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Siviløkonom – 5-årig Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Siviløkonomstudiet (Heltid) Master, 5 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Skoleledelse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk Human Resource Management Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master Erfaringsbasert master UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Styring og ledelse - master Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsledelse (erfaringsbasert master) Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Verdiskapende prosjektledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 42.5
 • 47.8
Økonomi og administrasjon - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 36.5
 • 40.2
Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
 • 44.6
 • 50.5
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 41.7
 • 45.3
Økonomi og administrasjon - master Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig) Master, 5 år Universitetet i Stavanger
 • 49.5
 • 53.3
Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • 43.5
 • 43.7
Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 40.5
 • 44.0
Økonomi og administrasjon, bachelorprogram, Grimstad Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 39.8
 • 45.0
Økonomi og administrasjon, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 32.9
 • 38.5
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og jus, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 35.4
 • 38.0
Økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Økonomi og ledelse Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 36.0
 • 44.7
Økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Økonomi og ledelse Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 37.5
 • 43.9
Økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 32.9
 • 43.0
Økonomi og ledelse - årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
Økonomi og ledelse, deltidGenerell studiekompetanse42.760.3
Økonomi og ledelse Generell studiekompetanse48.260.0
Økonomi og ledelse - siviløkonom 2-årig Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
3-årig økonomisk-administrativ utdanning Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 45.2
 • 50.0
Administrasjon og ledelse - bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
 • 43.0
 • 50.4
Bachelor i Administrasjon og ledelse Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i finans Bachelor, 3 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i HR og personalledelse Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i innovasjon og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • 38.8
 • 43.7
Bachelor i kreativitet, innovasjon & forretningsutvikling Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i logistikk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 34.3
 • 41.8
Bachelor i marin logistikk og økonomi Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • 38.2
Bachelor i organisasjon og ledelse Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 34.6
 • 37.9
Bachelor i regnskap Bachelor, 3 år Nord universitet
Regnskap Generell studiekompetanseAlle39.5
Regnskap Generell studiekompetanseAlle41.8
Bachelor i regnskapsførerfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i serviceledelse og markedsføring Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i sport management Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 37.1
 • 39.5
Bachelor i Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 40.4
 • 42.3
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Norges Handelshøyskole
 • 52.7
 • 56.5
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 47.7
 • 51.3
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • 37.0
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • 38.8
 • 42.7
Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Nord universitet
Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelorGenerell studiekompetanseAlle40.4
Økonomi og ledelse, Steinkjer, bachelorGenerell studiekompetanse31.042.3
Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor Generell studiekompetanse34.438.8
Bachelor i økonomi og ledelse / Siviløkonom Bachelor, 3 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Økonomi, ledelse og bærekraft, fleksibelGenerell studiekompetanseAlle56.4
Økonomi, ledelse og bærekraft Generell studiekompetanse36.140.4
Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 35.2
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 37.6
Innovasjon og entreprenørskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Ledelse, innovasjon og marked - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 40.7
 • 46.0
Markedsføringsledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Planlegging og administrasjon Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Regnskap og revisjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 42.5
 • 47.8
Økonomi og administrasjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
 • 44.6
 • 50.5
Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 36.5
 • 40.2
Økonomi og administrasjon - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 41.7
 • 45.3
Økonomi og administrasjon, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 40.5
 • 44.0
Økonomi og administrasjon, bachelorprogram, Grimstad Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 39.8
 • 45.0
Økonomi og administrasjon, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 32.9
 • 38.5
Økonomi og jus, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 35.4
 • 38.0
Økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 37.5
 • 43.9
Økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 32.9
 • 43.0
Økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Endringsledelse - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Endringsledelse/ Change Leadership 10 sp Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Endringsledelse/ Change Leadership 10 sp Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap og innovasjon Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive Master of Business Administration Erfaringsbasert master Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive Master of Management Erfaringsbasert master Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive MBA Obligatorisk grunnmodul 30 sp Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse - 2017 VÅR Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og ledelse Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og ledelse (Deltid) Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontrakt og leverandørrelasjoner 10 sp Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse - erfaringsbasert master Erfaringsbasert master UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Høyere nivå Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse i helse- og sosialtjenestene Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse, innovasjon og marked - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læring i komplekse systemer - master Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i finans (Heltid) Master, 2 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Human Resource Management (HRM) - erfaringsbasert Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon og leiing, samfunnsfagleg retning Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsledelse Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i ledelse av teknologi Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i ledelse og organisasjonspsykologi (Heltid) Master, 2 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i regnskap og revisjon Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i regnskap og revisjon Master, 2 år Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i regnskap og revisjon (Heltid) Master, 2 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Serviceledelse Erfaringsbasert master Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, deltid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, heltid Erfaringsbasert master VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og administrasjon Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og administrasjon Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og administrasjon Master, 2 år Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og ledelse - spesialisering økonomistyring Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in International Business and Marketing Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Human Resource Management Høyere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Strategic Planning Høyere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
MBA Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
MBA Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
MBA i ledelse Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
MBA i økologisk økonomi Erfaringsbasert master Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentlig administrasjon og styring - master Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon - Siviløkonom, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Siviløkonom / Master of Science in Business Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Siviløkonom / Master of Science in Business Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Siviløkonom / Master of Science in Energy Management: International Governance and Business Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Siviløkonom – 5-årig Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Siviløkonomstudiet (Heltid) Master, 5 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Skoleledelse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk Human Resource Management Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master Erfaringsbasert master UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Styring og ledelse - master Erfaringsbasert master Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsledelse (erfaringsbasert master) Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon - master Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig) Master, 5 år Universitetet i Stavanger
 • 49.5
 • 53.3
Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder
 • 43.5
 • 43.7
Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og ledelse Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og ledelse - siviløkonom 2-årig Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ph.d. i bedriftsøkonomi Forskerutdanning/PhD Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD i økonomi og administrasjon Forskerutdanning/PhD Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i bedriftsøkonomi Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i bedriftsøkonomi - deltid, nett og samlingsbasert Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 42.0
Årsstudium i bedriftsøkonomi - heltid Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid Årsstudium VID vitenskapelige høgskole
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i kommunal økonomi og ledelse Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i ledelse og personalarbeid Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og samlingsbasert Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 43.8
Årsstudium i organisasjon og ledelse - heltid Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i organisasjon og ledelse - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Helgeland) Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Vesterålen) Årsstudium Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Alle
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling Bodø Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i økonomi og administrasjon Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • 41.4
 • 48.0
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium Nord universitet
Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudiumGenerell studiekompetanseOppgis ikkeOppgis ikke
Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudiumGenerell studiekompetanseOppgis ikkeOppgis ikke
Økonomi og ledelse, Steinkjer, årsstudium Generell studiekompetanseOppgis ikkeOppgis ikke
Årstudium i økonomi, markedsføring og ledelse Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bedriftsøkonomi Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bedriftsøkonomi, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • 36.7
Bedriftsøkonomisk analyse Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftsøkonomstudiet Årsstudium Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching som leiingsverktøy Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Deltidsstudium i økonomi og administrasjon Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Innovasjon og entreprenørskap 15sp - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Klasseliste Praktisk ledelse V18 1. semester Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Klasseliste V18 - Praktisk økonomi Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Mellomledelse - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Praktisk ledelse 15 sp - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Praktisk økonomi- nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU: Regnskapsanalyse og verdsetting - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:Finansiering og investering- nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:Grunnleggende regnskap - årsenhet V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:HR og lønnsarbeid - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:Innovasjon og entreprenørskap - årsenhet nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_ Innovasjon og entreprenørskap 1. sem. Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_Finansiering og investering Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_Prosjektledelse Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:KlasselisterV18_Regnskapsanalyse og verdsetting Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
EVU:Prosjektledelse - nettbasert V18 Lavere nivå Folkeuniversitetet Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Grønt entreprenørskap Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i kunnskapsledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
HR og organisasjonsutvikling Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innkjøpsledelse Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og endringsleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunerekneskap Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturledelse - årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
LEAN leiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ledelse, nettbasert - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Lederutdanning helse og omsorg Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Marknadsføring Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Military English 1 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Myndiggjørende ledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygging i regnskapsførerfag - Studiesenteret.no Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygging i økonomi og administrasjon - Studiesenteret Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Personalutvikling og ledelse (PU) Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk prosjektledelse - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 35.4
Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse våren 2018 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektledelse, nettbasert Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Verdiskapende prosjektledelse Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og ledelse Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 36.0
 • 44.7
Økonomi og ledelse - årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
Økonomi og ledelseGenerell studiekompetanse48.260.0
Økonomi og ledelse, deltid Generell studiekompetanse42.760.3