Nøkkelinformasjon

Studier innen økonomi og administrasjon er tverrfaglige og gir innsikt i ulike sider ved økonomi og administrasjon, som regnskap, finans, revisjon, organisasjon og ledelse.

Siviløkonom er en tittel som gis til kandidater som har fullført en femårig utdanning bestående av bachelor i økonomi og administrasjon og en master i økonomi og administrasjon.

 

Utdanninger

Viser 126 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Internprising Videreutdanning Handelshøyskolen BI
Leading in Digitized Workplaces Videreutdanning Handelshøyskolen BI
Ledelse og strategi - nettbasert Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Management of Innovation and Sustainable Business Development - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Master i Business Analytics Master og høyere Handelshøyskolen BI
Master i bærekraftig ledelse og arktiske perspektiver Master og høyere Nord universitet
Master i Regnskap og Revisjon Master og høyere Handelshøyskolen BI
Master i økonomi og administrasjon Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master i økonomi og administrasjon Master og høyere Norges Handelshøyskole (NHH)
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil digital ledelse og forretningsutvikling Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil markedsføringsledelse Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil økonomistyring Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Master i økonomi og ledelse – siviløkonom – hovedprofil business analytics Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Master in Business Analytics Master og høyere Handelshøyskolen BI
Master in Quantitative Finance Master og høyere Handelshøyskolen BI
Master in Strategic Marketing Management Master og høyere Handelshøyskolen BI
Master in Sustainable Finance Master og høyere Handelshøyskolen BI
Master of Business - major in Economics Master og høyere Handelshøyskolen BI
Master of Business - Major in Leadership and change Master og høyere Handelshøyskolen BI

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Bachelor, innkjøpsledelse, treårig (642108)
 • Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (641999)
 • Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig (641910)
 • Bedriftsøkonomi, lavere nivå (641104)
 • Bachelor of Business Administration, treårig (641149)
 • Bachelor of Management, treårig (641153)
 • Bachelor, border business studies, treårig (641159)
 • Bachelor, bygdeutvikling, treårig (641161)
 • Bachelor, facility management, treårig (641164)
 • Bachelor, fiskeriøkonomi, treårig (641145)
 • Bachelor, husøkonomi, treårig (641155)
 • Bachelor, kostøkonomi, treårig (641154)
 • Bachelor, landbruksøkonomi og næringsutvikling, treårig (641144)
 • Bachelor, offentlig administrasjon og ledelse, treårig (641143)
 • Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig (641141)
 • Bachelor, økonomi og informatikk, treårig (641151)
 • Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig (641146)
 • Diplomoppgave, økonomisk-administrative fag (641105)
 • Bedriftsøkonomi, lavere nivå (641104)
 • Høgskolekandidat, bedriftsøkonomi, toårig (641109)
 • Høgskolekandidat, fiskeriøkonomi, treårig (641110)
 • Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig (641115)
 • Høgskolekandidat, økonomi og informatikk, treårig (641116)
 • Høgskolekandidat, landbruksøkonomi, toårig (641117)
 • Høgskolekandidat, landbruksøkonomi, toårig (641117)
 • Høgskolekandidat, landbruksøkonomi og bygdeutvikling, treårig (641118)
 • Økonomisk-administrativ utdanning, 3. år, uspesifisert (641135)
 • Høgskolekandidat, økonomi og informasjonsbehandling, treårig (641138)
 • Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, treårig (641139)
 • Høyere avdeling for siviløkonomer, økonomisk historie (749902)
 • Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig (641141)
 • Bachelor, landbruksøkonomi og næringsutvikling, treårig (641144)
 • Bachelor, fiskeriøkonomi, treårig (641145)
 • Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, treårig (641146)
 • Bachelor, økonomi og informatikk, treårig (641151)
 • Bachelor, kostøkonomi, treårig (641154)
 • Bachelor, husøkonomi, treårig (641155)
 • Petroleumsøkonomi, toårig påbygging (641902)
 • Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig (641910)
 • Bachelor, digitalisering og økonomi, treårig (641910)
 • Cand.merc.-utdanning, bedriftsøkonomi (741103)
 • Cand.merc.-utdanning, økonomi og administrasjon (741104)
 • Hovedfagskandidat, økonomiske og administrative områder (741117)
 • Master of Science, økonomisk-administrative fag, toårig (741112)
 • Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi (741114)
 • Sivilingeniørutdanning, økonomiske og administrative fag (741115)
 • Master of Science, økonomisk-administrative fag, ettårig (741116)
 • Master, økonomi og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, toårig (741120)
 • Master, økonomi og administrasjon, toårig (741121)
 • Master, økonomi og administrasjon, toårig (741121)
 • Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig (741125)
 • Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, femårig (741133)
 • Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, høyere nivå (741199)
 • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
 • Diplomøkonom (641106)
 • Kommunalkandidat, treårig (641120)
 • Forsikringseksamen, lavere nivå (649908)
 • Foretaksøkonom (641107)
 • Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (649999)