Fakta

Sted:
Rena
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 209369

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Et flerfaglig studium som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Studiet tilbyr emner i digitalisering, service, ledelse, markedsføring og regnskap.

På de fleste arbeidsplasser er det behov for deg som kan økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. Bachelor i økonomi og administrasjon gir en fleksibel og bred plattform for videre studier og senere yrkesliv og karriere. Studiet er flerfaglig slik at du får god innsikt innen de ulike fagområdene.

Vi tilbyr Bachelor i økonomi og administrasjon både på Rena og Lillehammer. Studiestedene tilbyr ulike muligheter for valgfag og fordypninger, men begge gir samme grunnutdanning. Begge studiesteder tilfredsstiller kravene for videreutdanning på masternivå.

Gjennom fordypning i ulike valgemner får du mulighet til å sette et eget preg på studiet. På Rena er det et godt utvalg i valgemner innen digitalisering, service, ledelse, markedsføring og regnskap. Studiested Lillehammer tilbyr valgemner i ulike økonomifag, samt en fordypning innen Business Analytics (dataanalyse), som for eksempel Mikroøkonomi 2 og Big Data Analytics.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til Master i økonomi og ledelse:

Kombinasjonen av Bachelor i økonomi og administrasjon og Master i økonomi og ledelse kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær oppmerksom på at ulike utdanningsinstitusjoner kan stille spesifikke krav til emnekombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Utveksling

I femte semester kan du reise på utveksling til en av våre ulike utvekslingsdestinasjoner rundt omkring i hele verden. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet. I tillegg vil du få internasjonal erfaring og kompetanse, noe som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Reiser du til en av våre europeiske universiteter kan du få et ekstra Erasmus+ stipend tillegg til støtten fra Lånekassen. Om du må betale skolepenger i utlandet blir det dekket av Lånekassen (delvis som stipend/lån).

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon – Rena

Alle utdanninger innen