Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 36.10 (primær)
  • 38.50 (ordinær)
Studieplasser: 75
Søknadskode (SO): 224035

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Er du interessert i å lære hvordan bedrifter fungerer og hva som påvirker utviklingen av nye bedrifter og offentlige organisasjoner? Vil du lære om hvordan digitalisering henger sammen med samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og bærekraft og forstå hvordan økonomien i sin helhet fungerer og påvirker samfunnet?

Næringsliv og offentlig sektor har behov for ansatte med kompetanse innenfor fag som økonomistyring, regnskap, finansiering, organisasjonsteori, programmering, etikk og bærekraft, strategi og ledelse.

En fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon vil være en solid yrkesrettet høyere utdanning, for deg som ønsker en karriere innenfor ledelse, finans eller andre jobber innen økonomi.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Alle utdanninger innen