Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 36.10 (primær)
  • 38.50 (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 224035

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

14. mars 2022.

Om studiet

Næringsliv og offentlig sektor har behov for ansatte med kompetanse innenfor fag som økonomistyring, regnskap, finansiering, organisasjonsteori, etikk og bærekraft, strategi og ledelse.

Er du interessert i å lære hvordan du kan styre verdiskapingen i en bedrift med lønnsomhet, ivareta bærekraftsmålene og skape god trivsel for de ansatte? Eller kanskje du senere vil arbeide med økonomistyring i en privat eller offentlig virksomhet, og forstå hvordan økonomien i sin helhet fungerer og påvirker samfunnet?

En fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon vil være en solid yrkesrettet høyere utdanning, for deg som ønsker en karriere innenfor økonomi og ledelse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Alle utdanninger innen