Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Gjennom kurset skal du få en generell innføring i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, og vise hvordan disse kan brukes på praktiske problemer. Videre får du innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger og et innblikk i sammenhengen mellom økonomi og bedriften som organisasjon.

Kurset vil lære deg å se sammenhengen mellom teori og praksis på det bedriftsøkonomiske feltet ut fra et ledelsesperspektiv.

Bedriftsøkonomi består av følgende tema:

 • Bedriftens omgivelser
 • Bedriftens kostnader
 • Kostnadsforløpet
 • Inntektsdannelsen
 • Inntekter, kostnader og resultat – en teoretisk og matematisk modell
 • Produktkalkulasjon
 • Kostnad – resultat – volumanalyse (dekningspunktanalyse)
 • Produktvalg
 • Budsjettering
 • Analyse av regnskapet Investering

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

 • forelesningsvideoer 
 • oversikt over pensum og studieløp 
 • læringsmål 
 • planleggingsverktøy 
 • øvingsoppgaver 
 • innleveringsoppgaver 
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.

Alle utdanninger innen