Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 95 varianter av denne utdanningen.
Vg1 Studiespesialisering med fokus på internasjonalisering
Vg1 Studiespesialisering med internasjonalisering, asiaprogram
Vg1 Studiespesialisering med produktdesign
Vg1 Studiespesialisering med realfag, teknologi og design
Vg1 Studiespesialisering med petroleumsaktivitet
Vg1 Studiespesialisering med forskerlinje
Vg1 Studiespesialisering, invent ungt entreprenørskap, internasjonalisering, realfag
Vg1 Studiespesialisering med science
Vg1 Studiespesialisering med alpint og langrenn
Vg1 Studiespesialisering med alpint
Vg1 Studiespesialisering med samfunnsfag
Vg1 Studiespesialisering med langrenn og skiskyting
Vg1 Studiespesialisering med skiskyting
Vg1 Studiespesialisering med sykkel
Vg1 Studiespesialisering med toppidrett
Vg1 Studiespesialisering med toppidrett, 4-årig
Vg1 Studiespesialisering med toppidrett hest
Vg1 Studiespesialisering, tilrettelagt
Vg1 Studiespesialisering med toppidrett
Vg1 Studiespesialisering med toppidrett randonee
Vg1 Studiespesialisering med toppidrett skyting
Vg1 Studiespesialisering med utholdenhet
Vg1 Studiespesialisering med natur og miljø
Vg1 Studiespesialisering, montessoripedagogikk
Vg1 Studiespesialisering, 2-årig, 1. år
Vg1 Studiespesialisering, 2-årig, 2. år
Vg1 Studiespesialisering for minoritetsspråklige
Vg1 Studiespesialisering for minoritetsspråklige, 1-årig komprimert løp
Vg1 Studiespesialisering for minoritetsspråklige, 2-årig, 1. år
Vg2 Studiespesialisering for minoritetsspråklige, 2-årig, 2. år
Vg1 Studiespesialisering, grunnkompetanse
Vg1 Studiespesialisering for hørselshemmede, grunnkompetanse
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i egen grp., steinerpedagogikk, 1. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i egen grp., steinerpedagogikk, 2. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i egen grp., steinerpedagogikk, 3. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i egen grp., steinerpedagogikk, 4. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i egen grp., steinerpedagogikk, 5. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i egen gruppe, 1. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i egen gruppe, 2. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i egen gruppe, 3. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i egen gruppe, 4. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i egen gruppe, 5. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe A, 1. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe A, 2. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe A, 3. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe A, 4. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe A, 5. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe H, 1. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe H, 2. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe H, 3. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe H, 4. år
Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe H, 5. år
Studiespesialisering montessori 1. år
Vg1 Studiespesialisering, komprimert løp
Vg1 Studiespesialisering med realfag og toppidrett allsidig ballidrett
Vg1 Studiespesialisering med realfag og toppidrett ekstremsport
Vg1 Studiespesialisering med realfag og toppidrett fitness
Vg1 Studiespesialisering med realfag og den unge ingeniøren
Vg1 Studiespesialisering med realfag og forskeraktivitet
Vg1 Studiespesialisering med realfag og toppidrett
Vg1 Studiespesialisering med realfag og toppidrett basketball
Vg1 Studiespesialisering med realfag og toppidrett fotball
Vg1 Studiespesialisering med realfag og toppidrett ishockey
Vg1 Studiespesialisering med realfag og toppidrett håndball
Vg1 Studiespesialisering med realfag og toppidrett sirkus
Vg1 Studiespesialisering med realfag og toppidrett turn
Vg1 Studiespesialisering med realfag og toppidrett utholdenhet
Vg1 Studiespesialisering med realfag og toppidrett volleyball
Vg1 Studiespesialisering, allment løp, steinerpedagogikk
Vg1 Studiespesialisering med språkfag
Vg1 Studiespesialisering med tysk opplæring
Vg1 Studiespesialisering med opplæring i utlandet
Vg1 Studiespesialisering, privatistklasse
Vg1 Studiespesialisering med forberedende International Baccalaureate
Vg1 Studiespesialisering med International Baccalaureate, Middle Years Programme 5

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Denne linjen har ikke noen aktive samarbeidsavtaler.