Godkjenning av utenlandsk videregående utdanning favoritt ikon

Finn ut hvordan du går fram for å få godkjent videregående utdanning fra utlandet.

Du må dokumentere fullført videregående utdanning fra utlandet hvis du skal søke høyere utdanning i Norge.

For å få godkjent din videregående opplæring i utlandet må du ha: 

Søke om godkjenning

Hvis du har tatt Vg1 eller Vg2 i utlandet kan du søke om å få godkjent året hos inntakskontoret i fylkeskommunen. Går du på privat videregående, må du ta kontakt med daglig leder på din skole. Hvis du har tatt ett år på et yrkesfaglig utdanningsprogram som leder frem til fag- eller svennebrev, må du kontakte fagopplæringskontoret for å få informasjon om godkjenning.

Du må gå Vg3 i Norge for å få godkjent din videregående opplæring, så du kan ikke søke om å få godkjent Vg3. Du kan imidlertid få utstedt vitnemål fra ditt utenlandske lærested. 

Hvis du har tatt hele den videregående opplæringen i utlandet og har fått generell studiekompetanse, kan du enten be om å få en forhåndsvurdering hos Samordna opptak dersom du er i tvil om du oppfyller kravene til opptak, eller søke opptak til universitet og høgskoler uten forhåndsgodkjenning. Da blir vurderingen gjort under opptaket.

Hvordan søke opptak hos Samordna opptak

Fag- eller svennebrev fra utlandet

I de fleste yrker med fag-og svennebrev er det opp til arbeidsgiver å vurdere om din kompetanse fra utlandet er tilstrekkelig for å utføre jobber du søker. 

Men enkelte yrker er lovregulerte i Norge, og dette gjelder også noen yrker med fag- og svennebrev. I de lovregulerte yrkene må du søke om norsk autorisasjon for å kunne utøve yrket i Norge.

Se liste over lovregulerte yrker. 

Fagopplæringskontoret kan vurdere utdanningen din mot et norsk fag- eller svennebrev. Da må du ha dokumentasjon på utdanningen med beskrivelse av innhold i tillegg til vitnemål, samt beskrivelse av eventuell arbeidserfaring. Vurderingen kvalifiserer til å ta norsk fag- eller svennebrev, og godkjenner ikke utdanningen din.

Hvis du mangler dokumentasjon, kan du få godskrevet praksis som del av realkompetansevurdering

Informasjon om fag-og svennebrev hos NOKUT