Dette heter omvalg, og gjelder deg med ungdomsrett.

Du har rett til å gjøre ett omvalg, altså har du rett til omvalg bare én gang. Da får du utvidet rett til å fullføre videregående, inntil to år. 

Hva er omvalg?

Omvalg betyr at du bytter utdanningsprogram, eller at du bytter programområde innenfor samme utdanningsprogram. Det er ikke omvalg hvis du tar samme Vg1, Vg2 eller Vg3 en gang til.

Les mer om omvalg på udir.no

Bytte til samme trinn

Du kan søke:

  • Vg1 hvis du har fullført eller avbrutt Vg1
  • Vg2 hvis du har fullført eller avbrutt Vg2
  • Vg3 eller opplæring i bedrift hvis du har avbrutt Vg3 i skole eller opplæring i bedrift

Du kan ikke gjøre omvalg dersom du har fullført videregående opplæring i skole eller avlagt fag- eller svenneprøve, men du kan søke om plass uten rett. Er det ledig plass, kan du få et tilbud.

Husk at fylket ditt har en frist for når i skoleåret du begynner å bruke opplæringsretten din. Søker du etter denne datoen, må du få utvidet opplæringsretten. Fristen varierer, så sjekk med skolen din når fristen er. 

Ta opp igjen utdanning

Ønsker du å ta et utdanningsprogram eller programområde om igjen, har du ikke krav på utvidet rett. Er det ledig plass, kan du få et tilbud. Kontakt inntakskontoret i ditt fylke.

Se mulighetene dine i Veien til fagbrev

Ny videregående utdanning

Du kan søke videregående opplæring uten rett hvis du har:

  • fullført videregående opplæring
  • mistet retten til opplæring
  • blitt bortvist

Se mulighetene dine i Veien til fagbrev

Nyttig informasjon

Inntakskontoret svarer på spørsmål om bytte av skole, begynne på skole i et annet fylke, eller har andre spørsmål rundt inntak.

Se oversikt over inntakskontor

Fagopplæringskontorene hjelper bedrifter og lærlinger med spørsmål knyttet til opplæring i bedrift.

Se oversikt over fagopplæringskontorene ditt fylke

Sist oppdatert: 16. november 2020