Bytte eller ta opp videregående opplæring

Har du valgt feil utdanningsprogram og ønsker å bytte? Du kan bytte til et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på.

Dette heter omvalg, og gjelder deg med ungdomsrett. Du har nå rett til å gjøre ett omvalg, altså har du rett til å bytte linje bare én gang. Da får du utvidet rett til å fullføre videregående, inntil to år. I ny opplæringslov, som gjelder fra 1. august 2024, får du fri rett til omvalg frem til du fyller 19 år.

Hva er omvalg?

Omvalg betyr at du bytter utdanningsprogram, eller at du bytter programområde innenfor samme utdanningsprogram. Du kan bytte når du vil.

  • hvis du gjør et omvalg når du går vg1, kan du velge mellom alle utdanningsprogrammene på vg1
  • hvis du gjør et omvalg på vg2, kan du velge å bytte til et av programområdene som er tilgjengelig innen utdanningsprogrammet som du går på. For eksempel programområdene innen elektro og datateknologi
  • hvis du gjør omvalg på vg2, kan du også bytte til et lavere trinn og velge nytt utdanningsprogram på vg1  

Det er ikke omvalg hvis du tar samme vg1, vg2 eller vg3 en gang til.

Les mer om omvalg på udir.no

Bytte til samme trinn

Du kan søke:

Du kan ikke gjøre omvalg dersom du har fullført videregående opplæring i skole eller avlagt fag- eller svenneprøve, men du kan søke om plass uten rett. Er det ledig plass, kan du få et tilbud.

Husk at fylket ditt har en frist for når i skoleåret du begynner å bruke opplæringsretten din. Søker du etter denne datoen, må du få utvidet opplæringsretten. Fristen varierer, så sjekk med skolen din når fristen er. 

Ta opp igjen utdanning

Ønsker du å ta et utdanningsprogram eller programområde om igjen, har du ikke krav på utvidet rett. Er det ledig plass, kan du få et tilbud. Kontakt inntakskontoret i ditt fylke.

Se mulighetene dine i Veien til fagbrev

Ny videregående utdanning

Du kan søke videregående opplæring uten rett hvis du har:

  • fullført videregående opplæring
  • mistet retten til opplæring
  • blitt bortvist

Se mulighetene dine i Veien til fagbrev

Nyttig informasjon

Inntakskontoret svarer på spørsmål om bytte av skole, det å begynne på skole i et annet fylke og andre spørsmål rundt inntak.

Se oversikt over inntakskontor

Fagopplæringskontorene hjelper bedrifter og lærlinger med spørsmål knyttet til opplæring i bedrift.

Se oversikt over fagopplæringskontorene ditt fylke

Sist oppdatert: 28. mai 2024