Bytte eller ta opp videregående opplæring favoritt ikon

Har du valgt feil utdanningsprogram og ønsker å bytte? Du kan bytte til et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på.

Dette heter omvalg, og gjelder deg med ungdomsrett.

Bytte til samme trinn

Du kan søke andre:

  • Vg1 hvis du har fullført eller avbrutt Vg1
  • Vg2 hvis du har fullført eller avbrutt Vg2
  • Vg3 eller opplæring i bedrift hvis du har avbrutt Vg3 i skole eller opplæring i bedrift

Du kan ikke gjøre omvalg dersom du har fullført videregående opplæring i skole eller avlagt fag- eller svenneprøve, men du kan søke om plass uten rett. Er det ledig plass, kan du få et tilbud.

Husk at fylket ditt har en frist for når i skoleåret du begynner å bruke opplæringsretten din. Søker du etter denne datoen, må du få utvidet opplæringsretten med ett år. Fristen varierer, så sjekk med skolen din når fristen er. 

Omvalg med utvidet rett kan bare gjøres én gang.

Bytte til et lavere trinn

Du kan velge et lavere trinn og gå fra Vg2 til Vg1. Du får da ikke fullført opplæringen innenfor retten. Fylket kan likevel la deg fullføre videregående.

Ta opp igjen utdanning

Ønsker du å ta et utdanningsprogram eller programområde om igjen, har du ikke krav på utvidet rett. Er det ledig plass, kan du få et tilbud. Kontakt inntakskontoret i ditt fylke.

Ny videregående utdanning

Du kan søke videregående opplæring uten rett hvis du har:

  • fullført videregående opplæring
  • mistet retten til opplæring
  • blitt bortvist

Nyttig informasjon

Inntakskontoret svarer på spørsmål om bytte av skole, begynne på skole i et annet fylke, eller har andre spørsmål rundt inntak.

Se oversikt over inntakskontor

Fagopplæringskontorene hjelper bedrifter og lærlinger med spørsmål knyttet til opplæring i bedrift.

Se oversikt over fagopplæringskontorene ditt fylke