Dette heter omvalg, og gjelder deg med ungdomsrett .

Du har rett til å gjøre ett omvalg, altså har du rett til omvalg bare én gang. Da får du utvidet rett til å fullføre videregående, inntil to år. 

Hva er omvalg?

Omvalg betyr at du bytter utdanningsprogram , eller at du bytter programområde innenfor samme utdanningsprogram . Det er ikke omvalg hvis du tar samme Vg1, Vg2 eller Vg3 en gang til.

Les mer om omvalg på udir.no

Bytte til samme trinn

Du kan søke:

  • Vg1 hvis du har fullført eller avbrutt Vg1
  • Vg2 hvis du har fullført eller avbrutt Vg2
  • Vg3 eller opplæring i bedrift hvis du har avbrutt Vg3 i skole eller opplæring i bedrift

Du kan ikke gjøre omvalg dersom du har fullført videregående opplæring i skole eller avlagt fag- eller svenneprøve , men du kan søke om plass uten rett. Er det ledig plass, kan du få et tilbud.

Husk at fylket ditt har en frist for når i skoleåret du begynner å bruke opplæringsretten din. Søker du etter denne datoen, må du få utvidet opplæringsretten. Fristen varierer, så sjekk med skolen din når fristen er. 

Ta opp igjen utdanning

Ønsker du å ta et utdanningsprogram eller programområde om igjen, har du ikke krav på utvidet rett. Er det ledig plass, kan du få et tilbud. Kontakt inntakskontoret i ditt fylke.

Se mulighetene dine i Veien til fagbrev

Ny videregående utdanning

Du kan søke videregående opplæring uten rett hvis du har:

  • fullført videregående opplæring
  • mistet retten til opplæring
  • blitt bortvist

Se mulighetene dine i Veien til fagbrev

Nyttig informasjon

Inntakskontoret svarer på spørsmål om bytte av skole, begynne på skole i et annet fylke, eller har andre spørsmål rundt inntak.

Se oversikt over inntakskontor

Fagopplæringskontorene hjelper bedrifter og lærlinger med spørsmål knyttet til opplæring i bedrift .

Se oversikt over fagopplæringskontorene ditt fylke

Sist oppdatert: 16. november 2020