Voksenopplæring

Voksenopplæringen tilbyr videregående opplæring for voksne.

Hva er voksenopplæring?

Voksenopplæring er videregående opplæring som er tilpasset voksne. For å ha rett til opplæring for voksne må du være over 25 år, og ikke ha fullført videregående.

Les mer om videregående som voksen 

Undervisning

Undervisningen skal være tilrettelagt med hensyn til tid, sted og fremdrift i opplæringen. Undervisningen kan tilbys på hel- eller deltid, på dag- eller kveldstid. 

Voksenopplæringen organiseres på flere måter, både på skolen, som nettundervisning eller på andre måter.

Hvordan søker du voksenopplæring?

I de fleste fylker skal man søke via vigo.no. Sjekk voksenopplæringen i ditt fylke for å se hva som gjelder der. Både voksne med og uten rett til videregående opplæring kan søke om å få plass. 

Voksenopplæringen kan ha egne søknadsfrister. Sjekk nærmere med voksenopplæringen i ditt fylke.

Sist oppdatert: 6. mai 2024