Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten veileder og hjelper ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid.

Oppfølgingstjenesten (OT) har ansvar for å følge opp ungdom med rett til videregående opplæring som ikke er i opplæring eller arbeid. Dette gjelder ungdom i alderen 16 til 21 år.  

OT tar kontakt hvis du: 

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt imot tildelt plass
  • har sluttet før du er ferdig med opplæringen
  • er arbeidsledig
  • har tapt rett til opplæring på grunn av bortvisning eller opphevet lærekontrakt

Oppfølgingstjenesten gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og gir tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Målet er at du skal få formell kompetanse som studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen kompetanse. 

OT samarbeider med andre fylkeskommunale instanser, og med kommunale og statlige samarbeidspartnere som Nav. Ansatte i OT har taushetsplikt.  

Du kan også selv ta kontakt med oppfølgingstjenesten via rådgiver, PP-tjenesten eller Nav, eller du kan ta direkte kontakt med oppfølgingstjenesten der du bor. 

Finn oppfølgingstjenesten i ditt fylke:

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024