Inntakskontorene

Inntakskontorene administrerer søknader til videregående opplæring.

Du må kontakte inntakskontoret dersom du skal bytte skole eller skal begynne på skole i et annet fylke. Inntakskontorene svarer også på andre spørsmål rundt inntak.

Agder: Informasjon om skoleplass
Innlandet: Søke skoleplass
Møre og Romsdal: Opplæring i skole
Nordland: Søke skoleplass og læreplass
Oslo: Slik søker du om skoleplass
Rogaland: Søke skoleplass
Troms og FinnmarkInntak til videregående opplæring
Trøndelag: Inntak videregående opplæring
Vestfold og Telemark: Søke skoleplass
Vestland: Søknad og inntak
Viken: Søke skoleplass og læreplass

Sist oppdatert: 13. desember 2022