Inntakskontorene

Inntakskontorene administrerer søknader til videregående opplæring.

Du må kontakte inntakskontoret dersom du skal bytte skole eller skal begynne på skole i et annet fylke. Inntakskontorene svarer også på andre spørsmål rundt inntak.

Agder: Informasjon om skoleplass
Innlandet: Søke skoleplass
Møre og Romsdal: Opplæring i skole
Nordland: Søke skoleplass og læreplass
Oslo: Slik søker du om skoleplass
Rogaland: Søke skoleplass
Troms: Opplæring i skole
FinnmarkOpplæring i skole
Trøndelag: Inntak videregående opplæring
Vestfold: Opplæring i skole
Telemark: Opplæring i skole
Vestland: Søknad og inntak
Akershus: Opplæring i skole
Buskerud: Opplæring i skole
Østfold: Opplæring i skole

Sist oppdatert: 6. mai 2024