Landslinjer eller landsdekkende linjer

Alle kan søke på landslinjer og landsdekkende tilbud for videregående opplæring.

Disse programmene finnes bare i noen fylker. Alle kan søke disse programmene, og søkere fra hele landet står likt ved inntak.

Skal du søke en landslinje eller et landsdekkende tilbud, må du logge deg inn på vigo.no og bruke tildelt passord og brukerID. Velg ditt eget fylke først.

Se alle landslinjer og landsdekkende tilbud i utdanningsløpet

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024