Y-veien favoritt ikon

Du kan søke opptak på enkelte universitets- og høgskolestudier uten generell studiekompetanse eller forkurs.

Opptak til studier gjennom Y-veien forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole.

Studiene som tilbys gjennom y-veien er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Y-veistudier er vanligst innen realfags- og ingeniørutdanninger. Førsteåret på disse ingeniørstudiene har mer teoretiske fag, som matematikk og fysikk, og mindre praksis enn den vanlige ingeniørutdanningen.

Flere universiteter og høgskoler har oversikt over hvilke fagbrev som er relevante for utdanninger via y-veien.

Y-veien

Lisens: 
All rights reserved.
Video description: 

For å komme inn på høyere utdanning, må du vanligvis ha generell studiekompetanse. Men på enkelte universitets- og høgskolestudier kan du søke opptak dersom du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse, og dette kalles Y-veien. Se mer om dette her.