Y-veien

Du kan søke opptak på enkelte universitets- og høgskolestudier uten generell studiekompetanse eller forkurs.

Hva er Y-veien?

Y-veien står for yrkesfaglig vei, og er en vei til en utdannelse på universitet eller høgskole, som du kan søke på med yrkesfaglig utdanning fra videregående skole. Du trenger ikke å ta påbygging eller forkurs for å søke, men du må ha relevant yrkeskompetanse for utdanningen du søker på. Noen ganger kreves det relevant praksis i tillegg. Dersom du har generell studiekompetanse søker du høyere utdanning på vanlig måte. 

Utdanningene er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Dette betyr at fag du eventuelt mangler er bygget inn i utdanningen og det du allerede kan fra før, trenger du ikke lære deg på nytt. De fleste Y-veistudier er innen realfag, ingeniørfag og maritime fag. 

Hva er relevant yrkeskompetanse for y-veien?

En rekke ulike yrkeskompetanser, med og uten fag – eller svennebrev kan være relevante. For å finne ut om du har relevant yrkeskompetanse kan du lese på opptakskravene til utdanningen du er interessert i. 

Her kan du lese mer om y-veistudier:

Spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning, marinteknisk drift eller nautikk

Spesielt tilrettelagte studier i serviceledelse og markedsføring

 

Sist oppdatert: 28. mai 2024