Valg av fremmedspråk på ungdomsskole og videregående

Å kunne fremmedspråk er veldig nyttig! I mange ulike yrker er det en stor fordel å kunne ulike språk. Du kan også få enda mer glede av en utenlandsreise, eller lettere for å bli kjent med folk fra andre land.

Valg av fremmedspråk på ungdomsskolen

Når du går på ungdomsskolen skal du i tillegg til engelsk enten ha opplæring i et fremmedspråk, eller ta fordypning. Hvilke fremmedspråk du kan velge mellom på ungdomsskolen er avhengig av hva skolen tilbyr. De fleste skolene har fransk, spansk og/eller tysk. Noen tilbyr også andre språk som russisk eller kinesisk.

Du også velge å heller ta fordypning i engelsk, norsk, samisk eller matematikk, og vil da få ekstra timer i dette faget hver uke. Mange skoler tilbyr også arbeidslivsfag som du kan ta i stedet for fremmedspråk eller fordypning.

Kan du ombestemme deg hvis du angrer?

Normalt skal du ha det faget du har valgt, enten det er fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag, i alle tre årene på ungdomstrinnet. Hvis du likevel ønsker å bytte, må du ta opp dette med skolen din i løpet av det første halvåret i åttende klasse.

I noen spesielle tilfeller er det mulig å bytte språkfag senere, men det er noe skolen din må vurdere.

Valg av fremmedspråk på videregående

Studieforberedende

Elever som fullfører fremmedspråk på ungdomsskolen kan velge mellom å fortsette med samme språk på nivå 2 eller begynne på et annet fremmedspråk på nivå 1.

Hvis du ikke har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha tre år fremmedspråk på videregående. Fellesfaget fremmedspråk blir da ett av de tre programfagene i vg3. Det vil si at du da bare kan velge to programfag på vg3. Fellesfaget fremmedspråk «tar plassen» til ett av programfagene i vg3.

Hvis du har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, får du altså større valgmuligheter for hvor lenge du må ha språkfag på videregående. Og du får flere muligheter til valg av andre fag. Husk at også på videregående er det slik at skolens språktilbud påvirker valgmulighetene dine.

Yrkesfaglig

Når du går yrkesfag har du ikke fremmedspråk som fellesfag. Hvilke fellesfag du skal ha når du går yrkesfag, kan du lese mer om i Yrkesfaghåndboka.

Må du ha fremmedspråk på videregående?

Ja, med noen unntak. Opplæringsloven sier at elever som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, kvensk eller finsk som andrespråk eller norsk tegnspråk, kan søke om å bli fritatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk eller fordypning

Det kommer også an på hvilket utdanningsprogram du velger. På studieforberedende har man fremmedspråk som fellesfag. På yrkesfag har man ikke fremmedspråk, kun norsk og engelsk.

Tilleggspoeng

Obs: Regjeringen har vedtatt en rekke endringer i opptakssystemet. Dette gjelder også tilleggspoeng fra videregående. De fleste endringene trer i kraft først i 2027. Les mer om hvordan det påvirker deg i denne stortingsmeldingen.

Noen fag på videregående gir ekstrapoeng som kan hjelpe deg til å komme inn på det du studiet du ønsker. Dette er realfag, som for eksempel programfag i matematikk og kjemi, og per i dag også språkfag. 

Du får ikke språkpoeng av alle språkfag. Engelsk eller skandinaviske språk gir for eksempel ikke språkpoeng. Du kan i dag få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen.

Se hvilke språkfag som gir deg språkpoeng på samordnaopptak.no

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 8. juli 2024