Karrieresentre

Karriereveiledning er veiledning om yrkes- og utdanningsvalg, jobbsøking og arbeidsliv.

Hva er karriereveiledning?

Karriereveiledning kan foregå via chat, telefon, eller fysisk. Karriereveiledning er en samtale mellom deg og en karriereveileder, hvor hensikten er å gjøre deg mer bevisst på din kompetanse og dine muligheter. Målet er å sette deg i stand til å ta gode og informerte yrkes- og utdanningsvalg. Karriereveilederen vil be deg fortelle hva du trenger hjelp til, og eventuelt stille deg noen spørsmål om deg selv.

Hvor finner jeg karriereveiledning?

Du kan få gratis og anonym veiledning på chat og telefon gjennom den offentlige nettsiden Karriereveiledning.no. I tillegg har alle fylkene egne karrieresentre som tilbyr gratis karriereveiledning til alle over 19 år.

Fylkesvise karrieresentre

Elever i ungdomsskolen eller i videregående opplæring kan kontakte rådgivningstjenesten på sin skole. Oppfølgingstjenesten veileder ungdom som ikke er i skole eller arbeid.

Karrieresentre ved høgskoler og universiteter

Karrieresentrene ved universitetene og høgskolene hjelper studenter med studie- og karriereveiledning og med overgangen fra studier til arbeidsliv.

 

Hvis du savner lenke til et karrieresenter, er det bare å sende oss en e-post: hei@utdanning.no

Sist oppdatert: 28. mai 2024