Fylkesvise karrieresentre

Karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning til alle over 19 år. Målet med veiledningen er at du skal bli mer bevisst på din kompetanse og dine muligheter.

Elever i ungdomsskolen eller i videregående opplæring kan kontakte rådgivningstjenesten på sin skole. Oppfølgingstjenesten veileder ungdom som ikke er i skole eller arbeid.

Agder: Karrieresenteret i Agder 
Innlandet: Karriere Innlandet
Møre og Romsdal: Karriere Møre og Romsdal
Nordland: Karrieresentrene i Nordland
Oslo: Karriere Oslo 
Rogaland: Karrieresentrene i Rogaland
Vestfold og Telemark: Karrieresenter Vestfolk og Telemark
Troms og Finnmark: Karriere Troms og Karriere Finnmark
TrøndelagKarrieresenteret i Trøndelag
Vestland: Karriere Vestland
Viken: Karriereveiledning i Viken

Karrieresentre ved høgskoler og universiteter

Karrieresentrene ved universitetene og høgskolene hjelper studenter med studie- og karriereveiledning og med overgangen fra studier til arbeidsliv.

Hvis du savner lenke til et karrieresenter, er det bare å sende oss en e-post: redaksjonen@utdanning.no

Sist oppdatert: 31. august 2021