Karrieresentre favoritt ikon

Karrieresentrene gir veiledning om yrkes- og utdanningsvalg, jobbsøking og arbeidsliv.

Fylkesvise karrieresentre

Karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning til alle over 19 år. Målet med veiledningen er at du skal bli mer bevisst på din kompetanse og dine muligheter.

Elever i ungdomsskolen eller i videregående opplæring kan kontakte rådgivningstjenesten på sin skole. Oppfølgingstjenesten veileder ungdom som ikke er i skole eller arbeid.

Agder: Karrieresenteret i Agder 
Innlandet: Karrieresenter Hedmark og Karriere Oppland
Møre og Romsdal: Karriere Møre og Romsdal
Nordland: Karrieresentrene i Nordland
Oslo: Karriere Oslo 
Rogaland: Karrieresentrene i Rogaland
Vestfold og TelemarkKarrieresenteret i Vestfold og Karrieresenteret i Telemark 
Troms og Finnmark: Karriere Troms og Karriere Finnmark
TrøndelagKarrieresenteret i Trøndelag
Vestland: Karriere Vestland
Viken: Karriereveiledning i Viken

Karrieresentre ved høgskoler og universiteter

Karrieresentrene ved universitetene og høgskolene hjelper studenter med studie- og karriereveiledning og med overgangen fra studier til arbeidsliv.

Hvis du savner lenke til et karrieresenter, er det bare å sende oss en epost: redaksjonen [at] utdanning [dot] no