Interessetester

Lurer du på hva du skal studere eller hva du vil bli? Finn ut mer om dine evner og interesser ved hjelp av interessetester.

Finn utdanninger og yrker etter interesser 

Synes du det er vanskelig å velge utdanning eller yrke? 

På Interessesiden kan du få opp utdanninger og yrker basert på dine interesser. Du kan også få forslag basert på dine egenskaper, kunnskaper og ferdigheter. 

Studievelgeren gir deg oversikt over hvilke utdanninger du kan søke på basert på dine interesser.

Jobbkompasset

Jobbkompasset viser deg jobbmulighetene innenfor ulike bransjer, og kan inspirere til valg av jobb og utdanning. Derfra kan du gå videre til mer informasjon om yrkene du er interessert i.

Andre interessetester du kan prøve

Karriereveiledning.no har ulike verktøy for å kartlegge interesser og hjelpe med valg. I tillegg kan du spørre en karriereveileder om hjelp, på chat eller telefon. 

Vilbli.no er fylkeskommunenes informasjonstjeneste om videregående opplæring. Deres interessetest er for deg som skal søke videregående opplæring, og som ønsker å se hvilke utdanningsprogram som kan passe for deg.

Stemutdanning.no er et nettsted som informerer om realfag, laget av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Utdanningstesten deres er utviklet for å vise mulighetene som finnes innenfor realfag og teknologi. 

Mangler vi noe?

Kjenner du til andre interessetester vi bør ha med på denne siden?

Sist oppdatert: 28. mai 2024