10 tips til valg av utdanning

Lurer du på hva du bør studere? Det finnes mange muligheter for deg som skal velge utdanning. Her får du 10 tips om hva du bør tenke på før du velger.

1. Velg noe du interesserer deg for!

Hvilke verdier og interesser har du? Det er lettere å gjennomføre krevende studier og få gode resultater dersom du velger noe du liker.

Finn ut mer om dine evner og interesser ved hjelp av tester.

2. Ta hensyn til egenskaper og ferdigheter

Hva har du anlegg for? Er du teoretisk eller praktisk anlagt?

3. Skaff informasjon!

Finn mest mulig informasjon om utdanninger og yrker du vurderer. Det er gode oversikter på nett.

Snakk med andre som tar den utdanningen eller jobber i det yrket du vurderer. Spør for eksempel om arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidsmiljø. Du kan også diskutere dine muligheter med en rådgiver eller karriereveileder.

4. Vurder jobbmulighetene

Det er vanskelig å si hvordan arbeidsmarkedet vil være når du er ferdigutdannet, men velger du en utdanning innen helse og omsorg eller læreryrket, er du trolig sikret jobb i fremtiden. Sjekk jobbutsiktene innen ditt fag.

5. Sjekk lønnsnivå

Noen yrker er bedre lønnet enn andre. Dersom lønn er viktig for deg, bør du sjekke forventet lønn før du velger utdanning.

6. Velg riktig studiested

Finn ut hvordan studiet er bygget opp, og hvilke fasiliteter lærestedet har. Hvordan er studentmiljøet? Sammenlign studiesteder, og velg det som passer deg best.

7. Vil du studere i utlandet?

Ønsker du å reise eller få internasjonal erfaring, kan det være lurt å studere i utlandet.

8. Fullfør utdanningen!

Når du har valgt utdanning – fullfør! Med fullført utdanning er sannsynligheten for arbeidsledighet betydelig mindre.

9. Vurder muligheter for videreutdanning

Arbeidsmarkedet er i stadig utvikling, og det blir vanligere å ta videreutdanning. Sjekk hvilke videreutdanninger og karrieremuligheter som finnes innen ditt fag.

10. Det er ditt valg!

Lytt til hva andre har å si, men til sjuende og sist er det ditt valg. Kjenn etter hva som føles riktig for deg, og ikke la deg påvirke av hva andre ønsker du skal gjøre.

Lykke til!

Sist oppdatert: 29. januar 2024